Images

life!

defining character; altermie.com

That’s why…

The sparrow is sorry for the peacock at the burden of its tail!

Spring!

smile, spring is coming!, altermie.com, altermie

Present

altermie celebration

❤ you!
Take care,

Altermie

Stop racism! Stop racisme!altermie stop racism!

 

It is always a choice! Be aware and remind yourself of your power in the matter!

Het is altijd een keuze die je zelf maakt! Wees hiervan bewust!

Take care!

Altermie

Feeding your baby is normal!

Breastfeeding or-and formula feeding!

Hard work!

Altermie true!

Altermie chance

second chance

this post will be written in Englisch and Dutch,
als je dit wilt lezen in het Nederlands, ga dan alsjeblieft naar beneden.


Hi you,

 

I wish I could remember this all the time!

Each day holds so much promises but in the evening I find it hard… Another day gone!
…Squandered…

I am so grateful for Mie life! I hope you can be grateful too!

I wish you fulfillment in life!

Take care!

 

Altermie


Hé jij,

 

Ik wou dat ik dit altijd kon herinneren!

Iedere ochtend begint zo beloftevol, maar in de avond heb ik het moeilijk… Alweer een dag

verkloot!

Ik ben zo dankbaar voor mijn leven! Ik hoop dat jij ook dankbaar kan zijn!

Ik wens je voldoening in je leven toe!

Hou je goed!

 

Altermie

Quote Mahatma Ghandi

Altermie Ghandi

Don’t doubt! Keep it up!

Don't doubt! Keep it up!