Search

Altermie

Ready to tell Mie story!

Tag

Altermie

S.O.S.

This post is written in English and in Dutch.

Hi you!

I hear a lot of scared whispering going on… It’s making me scared too! Will we be able to help all those refugees?! Where will they go? Will we have to give up wealthfare for them?! Are the IS coming and bringing their war to our parts? Scary thoughts?! As a woman, a mother, a daughter, a nurse, I am scared!!!

Then  I look at my belly, I open my refrigerator, my closet and I know again… We have plenty!!! Stop with the scariness! They have nothing, not even the basics, there are fighting to survive! They’re scared for their safety! They don’t have electricity, food, medicine, TV, … Come on, we can do this!

Are most common health problem is overeating!!! We die because we eat too much… Surely we can miss something!

If IS/war are coming, they will find a way! The regular refuge will support the country that is helping them to have a better future! What you give, you will receive!!! So give what you can, because we are living in paradise and it’s about time we realize it! We can adapt and we can make this work! Boundaries are imaginary, you think they are real but they will not keep us safe. Times are changing, you cannot stop change!

Stay positive! YES, YOU CAN!!!

Take care,

Altermie


Hey jij,

Wat is er toch allemaal aan het gebeuren… Zoveel angstig gefluister, het maakt me bang! Gaan we iedereen kunnen helpen?! Waar gaan al die vluchtelingen naar toe, gaan we economisch achteruit doordat we hun gaan helpen?! Staat de IS aan de grens met hun oorlogswandaden? Akelige gedachten?! Als een vrouw, als een moeder, als een verpleegster, als een dochter, als een verpleegkundige, Ik ben bang!!!

Dan kijk ik naar mezelf, ik open mijn koelkast, mijn kast en dan weet ik het weer… We hebben meer dan genoeg! Stop met al die angst! Die vluchtelingen hebben niets, niet de basisbehoeften, ze vechten om te overleven! Ze leven in pure angst! Elektriciteit, voedsel, medicijnen, TV, … , niets hebben ze! Dit kunnen we toch niet zomaar laten?! Komaan, dit kunnen we!

Het grootste gezondheidsprobleem dat we hier hebben, is dat we ons overeten! We eten ons ongezond, dan kunnen we toch wel iets geven!

Als de IS komt, dan vinden ze wel een manier! De gewone vluchteling gaat hard werken om het land dat hun heeft geholpen beter te maken! Wat je geeft, krijg je terug! Dus geef wat je kan! We leven in een paradijs en het wordt tijd dat we dat beseffen! We kunnen ons aanpassen, we kunnen ervoor zorgen dat dit lukt! Grenzen zijn fantasie, je mag denken dat ze echt zijn, maar die grenzen houden ons niet veilig! Tijden veranderen en verandering hou je niet tegen!

Blijf positief! YES, YOU CAN!!!

Hou je goed!

altermie

Making my own rainbow!

Enkel in het Engels deze keer.


 

Hi You,

What I am about to write down is going to be a life changer for me!
I need to write it down, for me, it’s real then… So here I go!

  • Shit happens, there is nothing wrong with me because of things happening!
  • It is okay to feel like shit, get your act together anyway!
  • You are not going to break because of something happening to you, learn from it and roll with the punches… Enjoy the process!

I have made the choice that I am going to be happy (internally) no matter what external factor is giving me troubles!
Being down does nothing for me! Except dragging me down, making me feel so small that I want to quit!!!
I refuse this!

Being down is living in fear and negativity, I don’t want that for you and I surely don’t want that for me!!!

Someone gave me Brene Brown’s book about not being perfect and being okay with it… I thought it was a good book but didn’t get it.
Well I do get it now. I am not perfect, my life will not be perfect but this is not important and it will be good without being perfect!

It doesn’t have to be perfect… What is perfect?!
Why do we raise our levels to perfection for us to enjoy life?! It will never happen!

I choose actively for love, compassion and positivity!!!
I felt the love of my environment when I was down, I want to thank YOU for sending the love!
It has arrived and I am ready to give it back…

Hope you are doing fine, maybe not perfect but enjoying all of life!

Take care,

 

Altermie
My affirmation: I am altermie, I am a part of the universe and its immense power, I have this power inside of me and I can do anything what I want to do!

To struggle with grace … sometimes!

This post is only written in English.

Hi you,

It’s been long overdue me posting something.

Being not myself, I couldn’t bare for you to find out that I do sometimes struggle… 😉
And struggle I did/do, Life sometimes hits you in the face, leaving you breathless, shaking your core, your foundations.

You will survive your hardships and for sure hardships will come. No difference found here!

My prayer that gives my strength. (My religion is none and all, sometime I change “God” into “Universe”)

God/Universe, give me grace to accept with serenity
the things that cannot be changed,
Courage to change the things
which should be changed,
and the Wisdom to distinguish
the one from the other.
Living one day at a time,
Enjoying one moment at a time.

Sometimes you can use words to give you strength! Just repeat the words like a mantra and put some faith into them!
Letting go, my biggest challenge in life!

I do hope you are doing well!

Take care, be nice, we all live in this crazy place, called earth! 

Altermie

Seagulls – Meeuwen

This post is written in English and in Dutch!


Hey jij daar,

Daarstraks was ik aan het lopen… Deed zo’n deugd! Passeer ik een veld dat net bemest werd door de boer. Niets speciaal, moet gebeuren! Was het niet voor de honderden meeuwen die de sh*t aan het eten waren. Ik kreeg een openbaring!

Wie ga jij zijn? Diegene die de shit van een ander eet of diegene die de shit produceert?

Het is crue gezegd, maar ik wou er toch even bij stilstaan!

Wat dit voor mij betekent.

Waarom zoveel moeite doen om iedereen te plezieren door te doen wat men van je verwacht en daardoor de kans missen jezelf te zijn en je leven leiden hoe jij het wilt?

Dus zal ik maar die gekke doos zijn die het woord “scheet” durft zeggen en met fluo roze sokken gaat werken… hahahahaha!

Hou je goed!

Altermie


Hi you,

I was running earlier this morning… It felt so great! I came to a field where the farmer covered it with manure. Nothing to special about that, needs to be done! But there where hundreds of seagulls eating shit, a thought came to me!

Who are you going to be? The one that’s going to eat shit from others or the one that produces the shit?

I know not decent to write, but I wanted to tell you anyway!

For me this means.

Why go to extreme lengths to please others by doing what they expect of you and missing the opportunity to be yourself and live life the way you want it to?

Let Mie be Mie, that crazy person that says the word “fart” and wares Fluo pink socks to work… Hahaha!

Take care!

Altermie

mieke gsm 032015 159

Your power!

This blog is written in English and in Dutch.


Hey jij,

Hoe gaat het met je? Hopelijk voel je je sterk!
Een tijdje geleden heb ik je uitgedaagd om voor 7 dagen lang iets goeds te doen voor onbekenden, heb je het gedaan?
Wat vond je ervan? Vond je het leuk? Heeft het iets teweeg gebracht?

Voor mij heeft het mijn hart wat meer opengesteld, ik voel me meer dankbaar over mijn leven en ik heb heel veel dankbaarheid terug gekregen. Het heeft me gerealiseerd dat geven meer doet dan de spullen die ik heb! En het was gewoon leuk om te doen!” Ik ga dat zeker nog eens doen, wanneer ik voel dat ik er nood aan heb! Ik voelde me zo sterk…

Soms vergeet ik nog wel eens dat ik verantwoordelijk ben over hoe ik mijn leven leef, heb jij dat ook?

We hebben allemaal dingen te doen die we moeten, maar we hebben veel meer controle daarover dan we denken!
Voorbeeldje: We moeten werken om geld te verkrijgen dat nodig is om te leven. Maar waar we werken, wat we doen en hoe we werken, is onze keuze! We mogen misschien niet altijd die keuzes even geweldig vinden, maar we kunnen altijd veranderen!

Dus als er iets is waarvan jij geloofd dat je iets mist in je leven… Neem je verantwoordelijkheid en verander!

Wat ga jij eraan doen? Denk in kleine stapjes, die je kan nemen, die een grote impact gaan hebben! Dit heet het “compound effect” (klik op de link!) en daar wilt men mee bedoelen dat je kleine positieve stappen kan zetten, die over tijd, een enorme verandering kunnen teweeg brengen.

Hopelijk zet deze blog je aan het denken,

Hou je goed!

Altermie
http://www.wikihow.com/Take-Control-of-Your-Life


Hi you,

How are you doing? Hope you are feeling vibrant!
A while ago I asked if you could accept the challenge doing good for someone you didn’t know, did you do it?
What did you get out of it? Did you like it? Did it do something for you?

For Mie: “It opened my heart a bit more, felt more appreciative of my own life, got a lot of gratitude back and it made me realize that Life is more then the stuff you have! And It was just fun to do!” Will be doing this again, if I start to feel overwhelmed. I felt so strong…

I sometimes seem to forget that I am in control of my life, do you feel the same?

We all have to do things that are out of our control but we have more control then we think!
For instance: We have to work in order to get money to live? But where, what we do and how we do it, is our choice! We may not like the choices we made but we can change!
So If there is something you believe to be missing in your life… Take control!

What are you going to do about it?! Think in small steps, you can take, to make a big change! This is called the “compound effect“! Making small changes, that have a great impact in time!

Hope this will make you think!
Take care,

Altermie
http://www.wikihow.com/Take-Control-of-Your-Life

 

 

 

Blijven lachen – Keep on smilling

This blog will be written in English and in Dutch


Hi you!

A smile is the easiest disguise in the universe! Don’t know why we do that but we often hide behind it!
Don’t want to let others know we hurt, we are hurting!

It is easy to hide but sometimes you can think the toothpaste smile is real and you can start to feel lonely, unsure about yourself because you don’t feel that way and you can’t share your true feelings because of all the fake smiles.

You can’t believe that others feel lonely and are scared for the uncertainties the future holds!

Please keep it real! Don’t hide so much behind your smile! We all feel insecure, are scared and sometimes think life sucks!

Please share your insecurities with someone! Letting others know that they don’t have to play pretend, they can get real with you!

Sometimes life sucks, this will pass! Keep holding on!

Keep it real with the people you love, let them see the real version of you and give them the opportunity to care for you!

You don’t have to play pretend all the time, I promise! ❤

Please be kind! We definitely need kindness in this world and it is free of charge!

Take care,

Altermie


Hey jij,

Een glimlach, zo gemakkelijk en zo eenvoudig te gebruiken als vermomming. Handig om erachter te schuilen!

Gebeurt er iets, blijven lachen! Slechte dag, blijven lachen!

We willen niet met onze gevoelens te koop lopen, we willen niet toegeven dat het leven niet gemakkelijk is en dat soms het leven pijn doet.

Het is zo eenvoudig om te lachen en te blijven lachen, dat je bijna niet zou kunnen geloven dat dit masker onecht is.

Je denkt dat je de enige bent die zich eenzaam voelt, de enige die angstig in het leven staat.

Speel geen verstoppertje alsjeblieft! Vergeet af en toe het masker op te zetten, laat de mensen die jij liefhebt, je echte “IK” zien! De “IK” die het niet altijd voor mekaar heeft. Die “IK”, die ook onzeker is en zich soms slecht voelt.

Geef anderen de kans om zorg te dragen, voor je, als het je even tegen zit!

Je hoeft je niet de hele tijd te verstoppen achter je glimlach, ik beloof het! ❤

Wees aardig! Deze wereld, waarin we worden blootgesteld aan zoveel leed, kan aardigheid goed gebruiken en het kost je niets!

Hou je goed!

Altermie


 

 

Live life – Leef!

This post is written in English and in Dutch!


Hi you!

Life as I knew it changed, this happens a lot but I normally brush it off and go on with my stuff!

I can’t understand why yesterday was so different but what happened hit hard and gave me such a reality check that I had to share!

If you were told that you have only six months to live, what would you do?

Why are you not doing this right now?

Don’t live life like there is no ending to it! Because we can’t look into the future and there will be lots of mysteries waiting to happen but that you are going to die is a fact!

So live life to the fullest and know this:

Yesterday has passed and you can’t change anything about it! Let it go!
Tomorrow is unsure, so why bother trying to figure that out! Don’t worry so much and go to sleep!
But today you are gifted with life and capable to do anything you choose!
Make other people laugh and enjoy life!

Take care,

Altermie

If I were to die tomorrow, what would you say to me today? ❤


Hey jij!

Het leven dat ik kende is gisteren verandert! Dat gebeurt wel vaker, zonder al te veel gedoe, ga ik verder met mijn leven!

Ik begrijp niet goed waarom gisteren zo anders was, maar het heeft me hard geraakt en ik heb zo’n ogenopener gehad dat ik het wou delen!

Als iemand tegen je zei dat je nog maar 6 maanden te leven had, wat zou je dan doen?

Waarom doe je het nu niet?

Leef je leven niet alsof er geen einde aan komt! We kunnen niet kijken in de toekomst en er gebeurt veel waar we geen vat op hebben, maar dat je dood gaat is een feit!

Dus leef alsof morgen niet bestaat en weet dit:

Gisteren is al gebeurt, je kan niets meer daaraan veranderen dus laat het los!
Wat morgen komt, wie zal het zeggen dus stop met piekeren over wat er gaat gebeuren! Ga slapen met een gerust hart!
Maar vandaag zijn we gezegend met leven en we kunnen alles doen wat we willen!
Maak anderen aan het lachen en geniet van het leven!

Hou je goed,

Altermie

Als ik morgen dood ga, wat zou je tegen me zeggen vandaag? ❤

 

Feeling conflicted!

Like always this blog will be written in English and in Dutch!
Please scroll downwards


Hey jij!

Ik heb een dilemma!

Wanneer ik mensen zie vechten, ben ik diegene die ze uiteenhaalt! Wanneer iemand onrecht wordt aangedaan, spreek ik! Wanneer ik denk dat iets niet juist is, dan ga ik ervoor…

T’is niet altijd gemakkelijk en wordt niet in dank afgenomen, maar ik ben die persoon!
Niet iedereen vind het leuk als je wordt aangesproken op iets wat je niet juist doet, zoals we wel eens voorhebben!
Ik heb mijn eigen wet naar waar ik leef!
“Doe niet aan anderen, wat je zelf niet wilt dat iemand jou zou aandoen!”

Men zegt dat ik een idealist ben, een dromer, … En dat is juist!
IK geloof in de mensheid, ik geloof in deze wereld en ik droom dat de wereld overvloedig gevuld is met eten, drinkbaar water, gezondheidszorg en vrede voor alle organismes in deze planeet en verder!
Ik geloof echt in deze wereld!

Er zijn mensen die niet geloven in gelijkheid, democratie of vrije meningsuiting! Dat betekent in hun geloof, dat het je niet toegelaten is een mening te hebben of dat je je stem mag gebruiken! Deze mensen willen daarvoor moorden en zijn bereid hun leven hiervoor te geven! Akelig!!!

Ik leef in een klein landje: “België”, maar dit fantastische land is gebouwd op het solidariteitsprincipe! Dat betekent dat we voor elkaar zorgen! Niemand wordt achtergelaten! Hoe geweldig is dit! Onderwijsvorming is verplicht! Dat betekent niet dat we niet op veel gebieden kunnen verbeteren en dat we zonder fouten zitten!

Er zijn hier gekken, die ons proberen angst aan te jagen zodat we hun geloof aan gaan nemen. Geen gelijkheid voor iedereen en ze proberen ons stil te krijgen! Ze hebben geprobeerd een aanslag te plannen op onze overheid en politie! Hier in België! In ons geweldig, maar kleine apelandje!

Ik ben een idealist, Oh nee, hier begin ik weer!
Ik geloof echt in vrijheid en gelijkheid voor iedereen!
Moet ik binnenkort gaan tonen dat ik bereid ben hiervoor te vechten? Zou ik sterven voor wat ik geloof  en zou ik mensen kunnen vermoorden voor deze reden!

Ik ben een mama van twee kinderen! Voor hen geef ik mijn leven, maar zou ik moorden? Als mijn kinderen in direct gevaar zouden zijn, dan kan dat, maar ik ben geen moordenaar!

Moorden gaat tegen mijn eigen principes! Vechten voor vrijheid?  Ja!
Nu ben ik bang! Wetende dat zij zomaar een leven weg zouden gooien, samen met hun eigen leven voor het geen ze geloven  en hier volgt mijn dilemma!

Hoe kunnen we dit probleem uit de wereld helpen, als we niet moorden voor hetgeen we geloven?

Ik zie waarde in alle levens! Ik vermoord nog niet eens de spinnen in huis… Wij wonen samen (echt!)!!!
Ik ben zo dankbaar dat ik woon in België! Hier kan ik zeggen wat ik wil, ik heb mijn eigen stem, mag die stem gebruiken en ik leef het leven waar ik voor kies… Tot nu toe toch!

Ik kan niet geloven dat mensen geweld gebruiken, wanneer ze in een omgeving zitten, waar ze kunnen verwoorden wat ze willen! Voor mij is dit COMPLETE WAANZIN, gek!

Misschien hebben gekke problemen, gekke oplossingen nodig?!
Blijf geloven in deze wereld, wees sterk en blijf genieten van het leven!
http://www.buzzfeed.com/expresident/pictures-that-will-restore-your-faith-in-humanity#.drGPppP99
http://pulptastic.com/35-pics-restore-faith-humanity/
Als je een oplossing weet voor mijn probleem, mag je me altijd mailen of reageren! Laat het mij weten!

Dank je wel “Overheid” en “Politie” om ons veilig te houden!
Mijn wens voor iedereen: “Vrijheid, vrede, gelijkheid, voldoende te eten en drinken en een goede gezondheid!!!”.
Hou je goed,

Altermie


Hi you!

I am in conflict!

When I see people fighting I break them up, when somebody is being wronged I speak up, when I think that something is not okay, I will intervene, … I am that person!
Being that person is not always welcome, but it’s me! Nobody wants to be held accountable, if they are not the best they can be (like we all are sometimes!).

I have my own law, which I live by!
“Don’t do to others, what you don’t want somebody to do with you!”

I have been called an idealist, a dreamer, … That is what I am!
I have faith in humanity, I believe in this world and I dream of a world filled with food, water, healthcare for all and peace for all species on this planet and beyond!

I believe in this world! I really do!

There are people who don’t believe in equality or freedom of speech! This means in their believes that you are not allowed to have an opinion or to have your own voice! They are willing to die and to kill for their believes! Scary!!!

I live in a small country: “Belgium” but a great country build on a principle of solidarity! This means we take care of each other. Nobody is left behind! How great is this! Education is mandatory! This doesn’t mean we are not without faults and we can’t improve a lot!

There are crazy people, who tried to scare us in submission of their believes. Not being equal and trying to silence us! They planned an attack on our government and police. Here in Belgium, this amazing country!

I am an idealist, here I go again! I am a true believer in equality and freedom for all!
Will I need to prove that I will fight for what I believe in? Would I die for what I believe and would I kill for my believes! I am a mom, have 2 kids for whom I would give my life away in a heartbeat but would I kill? If my kids are under a direct attack, I might but I am not a killer!
Killing would go against my own law! Fight for freedom, yes! 

Now I am scared, knowing they would easily throw away their lives or others for their believes and here I feel conflicted!

How can we eliminate this problem, if we cannot kill for our believes?

I see value in all lives! I don’t kill spiders… we co-exist in my house (really!)!!!
I am so grateful living in Belgium where I can speak my mind, have my own voice and live the way I want… for now!
I can’t believe there are people who would turn to violence that easily in a peaceful environment where they are able to speak up … To me this is INSANITY, crazy!
Maybe Crazy problems, need crazy solutions?!

Keep on believing in our world, stay strong and keep enjoying life!
http://www.buzzfeed.com/expresident/pictures-that-will-restore-your-faith-in-humanity#.drGPppP99
http://pulptastic.com/35-pics-restore-faith-humanity/
If you have an answer to my conflict, please let me know!

Thank you Government and Police for keeping us save!
My wish for all of us: “To have freedom, peace, equality, food and water in our belly’s and a good health!”.
Take care,

Altermie

 

 

 

Ready? Let’s go!

This blog will be written in English and in Dutch!


 

Hi you!

The 7th of June I had decided that it was time for Mie to be brave and starting to live the way I wanted to, being more true to myself. What a road this has been! It’s hard to change because as a human being we don’t like change! Even if we know we should make a change, it’s new and awkward to do so! But I wanted too even if I was feeling scared, overwhelmed and quite alone (tissue please!)… That was why I started to blog!

No more hiding, no more playing Mie but being Mie true to myself and starting to dream. For all the masterminds out there who are already living their dream-life. It is easy for them to look behind and say :”Hé, I did this and look at me now!”, I wanted to know if I could get there too…

Want to find out… Keep on reading this blog! Seriously! I want to find out too…

I am 7 months further and I can honestly say: “Yes, you can get there!” I have challenged Mie on different times and succeeded almost all of the quests I have put on myself.

I will continue this road I am on because I am not there where I want to be but I am starting to believe that it will happen!

It starts by being grateful for what you have and quit judging others. Being content where you are and understanding that this is not your endpoint, you are on a journey! An example: I may not have access to the money I would like but I don’t feel the need to buy stuff so I have more.

Change starts within YOU! your external things/stuff doesn’t matter! I get this now, I didn’t before!

I am still traveling not even close to where I want to be. I will get there! I know this by heart!

So if you want to change something, start by being grateful! It does make a difference!

Be gentle and loving to yourself and to others (It’s free and it doesn’t hurt!Promise!!)!

Take care!

Altermie
My first blog ever! http://wp.me/p4Hy8V-z


Hey jij!

Op 7 Juni had ik besloten dat het tijd was voor mij om moedig te zijn en eens beginnen met het leven te leiden dat ik wilde, een leven waarin ik mezelf trouw kon blijven. Wat een weg heb ik al afgelegd! Het is hard om te veranderen! Mensen veranderen niet graag, ook al weten we dat het moet! Maar ik was oh zo klaar voor verandering, ook al voelde ik me bang, klein en eenzaam (zakdoekje iemand!)… Dat is de reden dat ik ben begonnen met bloggen! Als je het luidop hebt gezegd, is er geen weg meer terug!

Nergens meer verstoppertje spelen, niet mezelf spelen maar mezelf zijn en beginnen met dromen! Voor al die supericonen die hun droomleven aan het leiden zijn, is het gemakkelijk om te zeggen, “Hé, doe het zo! Kijk waar ik nu ben!”. Ik wou weten of ik dat ook kon!

En wil je het ook weten? Blijf deze blog dan verder lezen! Serieus! Ik wil het ook uitvinden…

Ik ben nu 7 maand verder in mijn reis en ik kan eerlijk zeggen dat je er kan geraken! Echt! Ik heb mezelf op verschillende gebieden uitgedaagd en in bijna alles ben ik geslaagd in mijn opzet.

Ik wil nog verder dit pad bewandelen want ik ben niet dichtbij mijn eindpunt, maar ik ben eindelijk begonnen met te geloven dat je inderdaad een droomleven kan leiden.

Het begint met een oefening in Dankbaarheid! Dankbaar zijn over wat je hebt en stoppen met anderen te beoordelen (niet gemakkelijk!) Content zijn met wat je hebt en begrijpen dat waar je nu bent, dat dit niet je eindpunt is! Je bent een reis aan het ondernemen, een avontuur! Voorbeeldje: Ik mag nog niet het geld bezitten dat ik wil, maar ik heb niet langer de nood om veel te kopen dus ik heb meer.

Verandering begint eerst binnen jezelf! Niet aan uw externe factoren/spullen! Ik begrijp het nu, hiervoor niet!

Ik heb nog een hele weg af te leggen om te komen tot waar ik wil zijn. Ik geraak er wel! Ik ben er zeker van!

Dus als jij iets wilt veranderen, begin met dankbaar te zijn! Het maakt het verschil!

Wees aardig en wees lief voor jezelf en voor anderen (Dat is gratis en het doet geen pijn! Beloofd!)!

Hou je goed!

Altermie

Mijn eerste blog nog eens herlezen… http://wp.me/p4Hy8V-K

 

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: