Geen categorie

Blog 2- to be or not to be, altermie.com

To be – Te zijn

As always! this blog is written in English and in Dutch!


To be or  not to be?

Hi you!

I really love Shakespeare ever since we met at high school!
“To be or not to be, that is the question?!” It’s just such an epic question!
Whatever is going on in your life… Ask yourself this,: “To be or not to be?!”.

To be mainstream or to be the exception?
To be good or to be bad?
To be following your heart or not?

We all have to make choices?! We do make them! Sometimes we are aware of the choices at hand and sometimes we just act!

I hope you are conscious about the choices you make! I hope you live your life to the fullest!

Life is too short! And we don’t know when we expire!

While I am writing this, I am in my pajamas, having a non-conform day (read: I am not going to get dressed!) Unplugged from external things in life! With all what has happened in France, I am not going to take my family for granted and today we all stay at home playing together, loving each other and fighting over the remote-control (😉 ) but loving every minute of it! I wish you the same! And if you have visitors over! Wear your pajamas with proud and smile!

Conscious, aware, responsive, intending, awake, … Whatever you do, to be or not to be? That is THE question!

If you want to read some Shakespeare

Wishing you a Sunday filled with laughter, love and happiness!

Take care!

Altermie


Normaal zijn of niet normaal zijn?

Hey jij daar,

Ik ben echt een Shakespeare liefhebber, sinds onze eerste ontmoeting in het 2e middelbaar!
“Te zijn of niet te zijn, dat is de vraag?!” Dat is toch de meest fantastische vraag!

Wat er ook aan het gebeuren is in je leven… Vraag jezelf dit af: “Te zijn of niet te zijn?!”.

Ben je gemiddeld of ben je de uitzondering?
Ben je goed of ben je slecht?
Ben je je hart aan het volgen of niet?

We hebben allemaal mogelijkheden! We maken die keuzes! Soms zijn we ons bewust van de keuzes die voor ons liggen en soms doen we gewoon!

Ik hoop dat je je bewust bent van de keuzes die je maakt! Ik hoop ook dat je je leven ten volle leeft!

Want het leven is kort! En onze vervaldatum is niet bekend!

Met dit te schrijven, loop ik nog rond in mijn pyjama, ik heb een niet-conform dag (lees: Ik ga me vandaag niet aankleden!) Vandaag hou ik de buitenwereld uit mijn thuis! Met alle gruwelijkheden die gebeurt zijn in Frankrijk, ga ik nog dubbel genieten van mijn gezin en we blijven met z’n allen lekker thuis! Lekker spelen, elkaar graag zien en vechten over de afstandsbediening (😉 ) maar genieten van elk moment! Ik wens jou hetzelfde! En als er bezoek komt, draag je pyjama met trots en lach!

Bewust, wakker, bedoeld, weloverwogen, welbewust, moedwillig, … Wat je ook doet.  Te zijn of niet te zijn, dat is DE vraag!

Geïnteresseerd in wat Shakespeare lectuur?

Ik wens je een zondag gevuld met lach, liefde en geluk!

Hou je goed!

Altermie

Happy Holidays!

Altermie christmas wish

Hi you!

I wish you all a lot of fun during the holidays!
Thank you for reading and supporting Mie!

Take care!

Altermie
I am off enjoying the holidays too, see you in 2015!

Hey jij!

Ik wens jullie allemaal veel plezier tijdens de feesten!
Bedankt voor het lezen en de steun die ik mocht ontvangen!

Hou je goed!

Altermie
Nu ga ik ook genieten van de feesten, je ziet me terug in 2015 bij leven en welzijn!

Merry Christmas! Altermie

Ready or not?!

This post is written in English, scroll down, please!


Hey jij!

Joepie, nog 11 dagen en dan is het Kerstmis!!! Zijn we klaar om hem te vieren?!
Oei, nee… Zijn we nog niet klaar?! Hoe komt het? Wat is er gebeurt?
Teveel druk op je schouders dat je het goed moet doen? Of heb je de megalijst gezien van je kinderen hun wenslijst en word je misselijk! Waar zijn we mee bezig?!

Kerst gaat over de mensen rondom je, je geliefden en niet over het maken van een schuldenberg!
Of je haren uittrekken omdat je niet alle cadeautjes hebt gevonden!

Je kan hier verandering in brengen! Hier zijn een paar tips voor een leukere Kerst met minder stress!

 • Kinderen herinneren zich de leuke tijd rondom kerst, maar niet de cadeautjes die ze hebben gekregen!
 • Leg de nadruk op de mensen en niet de cadeautjes!
 • Doe de TV vaker uit voor de feesten zodat onze kinderen niet overenthousiast worden van alle cadeaus die ze hebben gezien in de reclame! Ze zien ze en ze willen ze allemaal! Dus zet jezelf niet in deze positie!
 • Hou een budget voor Kerst en hou je eraan!
 • Als je kinderen ouder zijn, betrek ze erbij! En laat weten wat je budget is!
 • Doe je gsm/computer/tablet uit tijdens de feesten en SPEEL met je kinderen! Maak iets met hen!
 • Ga niet voor het ik-wil-dat-populaire cadeautje, maar denk lange termijn!
 • Dankbaarheid: Zeg waar je dankbaar over bent en laat je kinderen het zelf ook verwoorden!
 • Laat de kinderen helpen met het maken van het eten! Het geeft zo’n leuke herinneringen, die houden ze voor eeuwig!
 • Maak plezier!
 • Perfect zijn op de foto, duurt een nanoseconde! Het is superonrealistisch als je verwacht dat de avond/dag perfect gaat verlopen! Een zeurend momentje is niet erg! Je overleeft het heus!
 • Doe niet alsof, wees echt!!!

Ik wens je allen een fijne en liefdevolle omgeving gevuld met gelach en plezier!
Zalige Kerst!
Hou je goed!

Altermie


Hi you!

Hooray, 11 days before Christmas and are we ready to celebrate?!
Oh no we are not?! How come? What’s going on?
Too much pressure to pull it off? Did you see the mega-list of things the kids want and feel sick in the stomach? What are we doing?!

Christmas is about being around and enjoying your loved-ones not making debt on your credit cards or tearing your hair out because of the anxiety of failed Christmas shopping!!

There are tips for a less stressed Christmas and how to pull this off!

 • Kids will remember the good times during the holiday festivities and not the toys they are getting!
 • We need to put the emphasis on the people and not the presents!
 • Turn off the TV more before holidays, so your kids don’t get over-enthusiastic about all the toys they see in advertisements! They see a lot and want them all! Don’t put yourself in that position!
 • Keep a budget for Christmas and stick to it!
 • If your kids are older get them involved! Let them know your budget!
 • Turn of your phone/pc/laptop/tablet off during holidays and PLAY with your kids! Make something with them!
 • Don’t go for that I-really-want-that-because-it-is-hot present but think long-term!
 • Gratitude: say what you are grateful about and let your kids tell you to!
 • Let your kids help making diner! It gives memories they will keep forever!
 • Have fun!
 • Picture perfect, it takes a nanosecond! Don’t expect it to be lasting the night, this is surreal high expectation!
 • Don’t fake it, keep it real!

I wish you all a fun-loving environment filled with laughter and joy!
Merry Christmas!
Take care!

Altermie

altermie.com self-love

Self-love

This blog is written in English and in Dutch. Scroll down, please!


Wat ik graag tegen je wil zeggen, mijn vriend!

Laat dat masker toch vallen, dat je denkt dat je moet dragen!
Het is oké om jou te zijn! Je bent meer dan genoeg!
Laat jezelf zien in al je glorie: “het goede, het slechte, het lelijke en het mooie ook!”.

Houd je niet in, je hoeft niet te dromen.
Wees gewoon jezelf, je bent prachtig hoe je bent!

Je bent raar, je bent uniek, je bent mooi, je bent rommelig, je bent zoveel dat ik niet ben!
En toch sta ik hier! Heb je graag en zie je graag! Het doet me pijn je te zien afzien!
Als ik het gemakkelijker voor je kan maken, dan zou ik dat zeker doen!
Niet omdat je ik je zie zoals jij wilt dat ik je zie, maar omdat wie jij bent, steeds komt piepen in alles wat je doet!

Iedereen ziet je prachtige jij! Alleen, tot mijn spijt, jij misschien niet!
Misschien gaat niet iedereen je graag hebben en dat is oké!
Wees jezelf, verander niet!

Je bent genoeg en je bent mooi van binnen en van buiten!
Zie je zo graag!

Op betere tijden die er zeker gaan komen, hou vol!

Altermie


What I would like to say to you, my friend!

Let go of the mask, you think you should ware…
It is okay to be you! You are enough!
Let yourself be seen in all your glory: “the good, the bad, the ugly and the beautiful you too!”.

Don’t hold back, you don’t have to dream…
Just be you, You were born to be you!
You are weird, you are unique, you are beautiful, you are messy, you are a lot I am not! Still I am standing here, liking you, loving you!

It hurts to see you struggle! If I can make it easier, I would not do that because of your mask or how you wish me to see you! It is because of your unique personality that always shines through you!

For all to see! Except, sadly to say, not for you!
Maybe not everyone will like you, but that is okay!
Stay true to who you are, don’t conform!

You are enough and you are beautiful inside and out!
Love you so much!

It will get better, just hang in there!

Altermie

Stop racism! Stop racisme!altermie stop racism!

 

It is always a choice! Be aware and remind yourself of your power in the matter!

Het is altijd een keuze die je zelf maakt! Wees hiervan bewust!

Take care!

Altermie

Altermie lachen

Fun!

Deze post is ook geschreven in het Nederlands, gewoon naar beneden gaan alsjeblieft!


 

Hi you!

I believe that fun needs to be key in your life!
If something needs to be done, have fun doing so or don’t do it!
Seriously if you don’t have fun doing something, then don’t! It is not worth it!
Even if you don’t like your job, have fun, you can change your feeling about your job!

How can you have fun?

Some tips:

 • Be cheerful, it sends a better vibe into this world! Think about karma, what goes around, comes around!
 • Laugh a lot! It soothes tension, it’s better for your immune system, it is a natural painkiller! Put in the effort to laugh!
 • Change your routine or spice up the routine! Make small changes where you can, they will stop you from feeling like you are in a rut!
 • Get social with your college’s! If you have good relationships with your college’s you are more likely to have fun with them!
 • Be silly, don’t take yourself to seriously!

Why should making fun be the most important thing you should do at work!

The result of making fun is laughter! To laugh is upgrading how you feel about stuff, it stops the negativity in yourself and your surroundings! It helps you to relax, gives you energy and you can accomplish more!

It takes you out of your box and creates a new perspective on things!

The positive effects of laughter on your body!

It’s good for boosting your immunity, better for your heart, is a natural painkiller, lowers stress levels in your body, improves your mood, enhances resilience, stops you from feeling anxiety and fear!

It is contagious for others and it improves the sense of being a “team”!

Tell Mie why you shouldn’t make fun a priority at work?!

So laugh, make jokes, play, be silly, go out with your college’s, take the stairs for once and don’t take it all to seriously!!!

Also everything I wrote can also be helpful in other relationships too!

Have a fun week!

Altermie
To get you in the right mood, click on the links below

 


 

Hey Jij!

Volgens mij is plezier maken een fundamentele noodzaak in het leven!
Als je iets moet doen en je haalt er geen plezier uit waarom zou je dat dan nog doen?
Als je echt GEEN plezier kan maken met hetgeen je doet, stop ermee dan! Het is het echt niet waard!
Zelfs als je jouw job haat, maak plezier op je werk, het kan je gevoel over je werk veranderen!

Hoe moet je dat doen plezier maken op de werkvloer?

Hier volgen enkele tips!

 • Wees vrolijk, het stuurt een betere energie in deze wereld! Denk aan karma, wat je uitdeelt, krijg je terug!
 • Lach vaak! Het kalmeert spanning, het is beter voor je immuunsysteem en het vermindert pijn! Doe moeite om te lachen, ook al klinkt het een beetje gemaakt!
 • Verander je routine of haal meer uit je routine! Kleine veranderingen waar je kunt, ze zorgen ervoor dat je niet gevangen voelt!
 • Word sociaal met je collega’s! Als je een goede band hebt met je collega’s dan ben je ook meer geneigd om meer plezier te maken op het werk!
 • Wees een beetje gek, neem jezelf niet te serieus!

Waarom zou plezier maken het belangrijkste moeten zijn dat je doet op je werk!

Als je plezier maakt, ga je lachen! Lachen zorgt ervoor dat je je beter voelt over veel, het stopt de negativisme in jezelf en je omgeving! Het helpt je te ontspannen, geeft je energie en je kan meer bereiken doordat je meer geconcentreerd bent! Het haalt je uit je comfortzone en geeft je een nieuwe blik op het geheel!

Het positieve effect van het lachen op je lichaam!

 Het geeft je immuunsysteem een boost, het is beter voor je hart, het is een natuurlijke pijnstiller, het verlaagt je stressniveau in je lijf, het verbetert je gemoedstoestand, het verbeter je veerkrachtigheid en het vermindert je angststoornissen en angst!

Het is besmettelijk dus anderen gaan je volgen in je optimisme, het verbetert het groepsgevoel en jullie gaan als groep beter presteren!

Dus vertel me alsjeblieft waarom plezier maken geen prioriteit moet zijn op het werk?!

Dus alsjeblieft lach, maak grapjes, wees onnozel, ga weg met collega’s, doe nieuwe dingen zoals de trap nemen en neem jezelf niet al te serieus!

Trouwens alles wat hier geschreven staat, kan ook van toepassing zijn op je relatie!

Veel plezier deze week!

 

Altermie
Als je een beetje wilt oefenen om te lachen, klikken op onderstaande links!

Feeding your baby is normal!

Breastfeeding or-and formula feeding!

Altermie mean

Communication – Communicatie

This post is also written in English, please scroll down. Thank you!


 

Hey jij,

Ben jij een goede prater? Durf jij alles te zeggen, wat je gezegd wilt hebben? Ook die moeilijke onderwerpen?
Ja, dan ben jij absoluut anders dan ik!

In mijn wereld zou iemand die boos is op mij, gewoonweg niet voorkomen! Ik hou graag iedereen tevreden! Helaas is mijn wereld niet de jouwe en het is niet iedereen zijn ambitie, om mij in de waan te laten dat hij tevreden is… Snik!

Je kan het leren om over die moeilijke onderwerpen te praten, er is dus nog hoop voor mij!

Hier zijn alvast tips die kunnen helpen!

Jij moet het moeilijke ding zeggen!

 • Wees beperkt tot één situatie
 • Gebruik enkel de Ik-persoon
 • Vertel hoe het u overkwam of beschrijf de situatie (objectief)
 • Benoem het storende gedrag (niet de persoon) voor u
 • Benoem welk gedrag je wilt

Vb.:
Je hebt deze ochtend geschreeuwd tegen me, toen ik je vroeg of je je huiswerk had gemaakt.
Als je tegen me schreeuwt, voel ik me aangevallen. In de toekomst wil ik dat je op een normale toon tegen me praat.

Het moeilijke ding wordt tegen jou verteld!

 • Luister
 • Indien niet duidelijk, doorvragen
 • Niet discussiëren of in de verdediging schieten
 • Ben je akkoord, zeg dat dan
 • Je hoeft niet nu te reageren, vraag bedenktijd

Vb.:
Ik begrijp dat je je aangevallen voelt, mag ik hier even over nadenken?
Ik begrijp dat je je aangevallen voelt, ik voelde me slecht omdat ik het niet had gemaakt. In de toekomst zal ik op een normale toon tegen je praten.
Ik begrijp dat je je aangevallen voelt, ik zal het niet meer doen.

Je wordt gevraagd om te doen hetgeen je niet wilt!

 • Bepaal eerst wat kan!
 • Vraag bedenktijd indien je overvallen wordt!
 • Zeg duidelijk nee, als je geen ja wilt zeggen!
 • Zeg waarom je nee zegt!
 • Soms wil je wel maar niet op die termijn, zeg dan waardoor het wel zou kunnen lukken!

Oefening baart kunst! Veel plezier!

Altermie


Hi you!

Are you good at talking? Can you say anything you would like to say? Difficult subjects too?
Yes, then you are nothing like me!

In my world there is nobody upset with Mie! Being upset would be impossible!

I really feel the need to please! Sadly to say, my world is not yours! And it is not everybody’s ambition to leave me thinking, that they are all content…😥 !!!

I am very pleased to say that you can learn to say difficult things, there is hope for Mie too!

Here are some guidelines to help, they helped Mie!

You have to tell the difficult thing!

 • Focus on 1 situation!
 • You can only speak for yourself so use “I”!
 • Tell how the situation happened or how it came across to you
 • Acknowledge the “bad” behavior (not the person) for you
 • Acknowledge the behavior you want

Situation:
You yelled to me this morning, when I asked you if you made your homework.
If you yell at me, I feel attacked. In the future I would like it if you would tell me in normal speaking tone.

You are being told the bad thing!

 • Listen
 • If it is unclear, ask clearance
 • Don’t debate, argue or discus
 • Are you agreeing, say so
 • You do not have to react, ask time to think

Situation:
I understand that you feel attacked, can I think about it?
I understand that you feel attacked, I feel bad because I didn’t do my homework. In the future I will speak in a normal tone to you.
I understand that you feel attacked, I won’t do that again!

You are being asked if you could do the thing you don’t want to!

 • Determine what is possible!
 • Ask time to think about it if you are surprised!
 • Say a clear No, if you don’t want to say “yes”!
 • Explain why you say “no”
 • If you want to but not on that term, explain why and when you will say yes!

Practice makes perfect! Take care!

Altermie

 

altermie self control

Stop with the buts!!! – Geen gemaar!!!

This blog is also written in English! Scroll down, please!


 

Hey jij daar,

Ben jij eerlijk met jezelf of ben jij iemand die excuses maakt voor hoe je door het leven gaat?

Ik wou dit doen, maar het werd druk en toen kon ik niet…
Ik had dat moeten doen, maar toen kwam er iets tussen en ik vergat …
Ik wou die cursus al zo lang doen, maar ik vond de tijd niet …
Zo kunnen we nog veel voorbeelden aanhalen, hé!

Stop met het maken van uitvluchten en wees bewust dat door het maken van uitvluchten je je eigen kracht weggeeft! Iedere keer als je een uitvlucht maakt, dan ontken je je eigen kracht over hoe je leeft! Je hebt geen controle over je daden!

Je leeft niet dan, je wordt geleefd!

Wie heeft daar zin in?!

Ik heb een dochter van 8j als ik haar vraag: “vul je de vaatwasmachine?”, dan bekijkt ze mij scheef en gaat ze dat doen! Ik ben 34j en als iemand mij vraagt omdat te doen, bekijk ik die persoon nog schever!… Ik vul de vaatwasmachine het liefst wanneer ik dat wil!😉

Ik geef mijn controle niet graag af! Niet over de vuile vaat, laat staan over mijn leven!

Geen excuses of uitvluchten meer!

Wat wil je doen en waarom doe je het niet? Geen excuses, gebruik je eigen kracht en controle over de situatie (hopelijk over je eigen leven ook) en begin te veranderen!

Geen gemaar!

Ik zag een Ted-talk (love them!) van Sean Stephenson: “Getting of your buts!”(zie onderstaande link). Hij is zo’n bron van inspiratie! Hij heeft er voor gezorgd dat ik deze blog heb geschreven!

Heb een zalig weekend en wees aardig!

Altermie
Ik weet het, het is een lang filmpje! Geloof me, als je een beetje Engels kan, je wilt dit zien!
Als je de tijd niet hebt, ga dan tot aan 50 minuten! Geniet!
https://www.youtube.com/watch?v=P9i6calKZwk


Hi you,

Are you being honest with yourself or are you making excuses for yourself?

If been wanting to do that but things got hectic, so I couldn’t …
I should have done this but somebody interrupted and I forgot …
I want to take that course but I can’t find the time …
And we can go on and on and on!

Quit making excuses and be aware that you are giving your power away! Because each time you make an excuse, you are denying that you are in control of your actions/life!

You are being lived not actually taking control, giving your power away by using excuses!

Who wants that?

I have an 8year old daughter and when I ask her to fill in the dishwasher, she looks at me funny and she will do it. I am 34years old when somebody wants Mie to fill the dishwasher, I will be looking at them a whole lot funnier! I like to fill in the dishwasher whenever I want to do it!😉

I don’t like to give a way my control, not for my dirty dishes, let alone for my life!

No more excuses!

What do you want to do and why are you not doing it?

No excuses, use your power to take control over the situation (hopefully your life too) and start changing it!
No buts!!!

Just saw a Ted-talk (Love them!) of Sean Stephenson: “Getting of your buts!” (the link below). He is such an inspiration! It made me write this blog!

Have a great weekend, take care and be nice!

Altermie
https://www.youtube.com/watch?v=P9i6calKZwk
I know it is a long talk, believe Mie, you will want to see this one!
If you don’t have the time fast forward to 50 minutes! Enjoy!

Altermie creative

Kwaliteiten – Qualities

This blog will be written in English and in Dutch


Hé jij daar!

Ik wil je iets vertellen? Onlangs vroeg iemand me naar mijn kwaliteiten en ik wist niet wat ik moest zeggen. Hoe gênant is dat! Nu blijkbaar ligt dat een beetje in onze Belgische cultuur, maar toch! Als mama, als partner en een volwassen vrouw voel ik me schuldig dat ik hier geen antwoord op kon geven!

Hoe komt dat toch? En hoe kan ik dat veranderen?

Iedere puntenkaart die ik ooit heb gekregen, mentaal opgezocht! Heeft er ooit een leerkracht iets positiefs gezegd?
Spreekt niet echt in mijn voordeel, hé! Tja, waar vind ik mijn positieve eigenschappen dan?

Duidelijk niet in mijn puntenkaarten! Wiskunde, taal, geschiedenis, aardrijkskunde, nooit echt goed in geweest. L.O., muzische – en plastische opvoeding daar scoorde ik wel goed op! Maar welke meerwaarde geeft dat?

Eerst dacht ik niet veel, maar toen begon ik na te denken over hoe ik in het leven sta… Kwaliteiten, hier komen ze!

Ik ben een creatieve mens! Ik ga niet alleen creatief om met problemen, maar ik knutsel graag en maak mezelf ongelukkig als ik niet regelmatig iets inkleur!😉

Als ik iets beslis te willen dan bereik ik dat!

Ik ben speels en dat geeft me de mogelijkheid dingen te bespreken die moeilijk liggen dankzij mijn luchtige aanpak!

En ik hou van uitdagingen!

Ik ben een mensen mens, als iemand voor me staat, probeer ik de mens te zien! Niet zijn titel of het uiterlijke vertoon, maar wat er zich achter die façade afspeelt!

Wil dit zeggen dat ik geen slechte kwaliteiten heb, geloof me, die blog zou veel sneller geschreven zijn en uitgebreider! Maar ik voel me er goed bij dat ik ook kwaliteiten van mezelf kan opnoemen zonder dat ik hierbij moet blozen of stotteren!

Ben jij je bewust van je goede eigenschappen? Heb jij er moeite mee om ze hard op te zeggen? En durf jij je echte ik te laten zien?

Wees lief voor jezelf en voor anderen. Een kleine daad van vriendelijkheid kan toch zover gaan!

Hou je goed!

Altermie


 

Hi you!

I want to tell you something? Recently somebody asked me after my qualities and I didn’t know what to say! How embarrassing is that! It lies in the Belgian culture, but still! As a mom, a partner and a female adult, I feel guilty that I could not answer this!

Why is that? And how can I change this?

I mentally visited every scorecard I’ve received. Was there a teacher that said something positive about me?!
This approach doesn’t seem to be going well! Where do I find my positive qualities then?

Apparently not in my school results! Math, Language, history, it was never Mie forte! I was good at sports, music and arts! But is that of any importance?

First I didn’t think these would help but then I started to think how I live life… qualities, here they are!

I am a creative person, not only do I solve my problems creatively but I like to do arts and crafts. If I don’t color something every week, it makes me unhappy!😉

If I decide I want something, I will achieve it!

I am playful in life and this gives me the opportunity to discuss difficult things because I have an airy approach!

And I do like a challenge!

I am a people’s person, if somebody stands in front of Mie, I try to see the person! Not his title or the exterior display, but what’s going on behind the façade!

Does this mean I don’t have bad qualities, believe Mie, that blog would be written a lot quicker and longer! It’s nice to know my qualities, without me thinking about it, blushing and stuttering!

Do you know your qualities? Do you feel weird saying them out loud? Are you showing your real you or do you hold yourself back?

Be kind to you and to others! A small act of kindness goes a long way!

Take care!

Altermie