Deze blogpost is ook geschreven in het Nederlands, gewoon naar beneden gaan!


 

Hi you,

I have been down for a while and I really saw pieces of myself that I didn’t knew I had.
Dark places, dark thoughts and nothing to make me feel okay…
I can luckily say that this period is gone but I had to do things to be fine again.
I just wanted to share the things that put me in a better mindset!
Hoping this might help someone-else struggling!

 1. It is okay not feeling fine! Don’t feel bad about feeling bad!
  It just gives extra stress and you can really do without!
 2. Get up! My bed was my safe haven but I just wanted to stay in it for ever. It didn’t make me feel better staying in there!
 3. I know you don’t feel like it but get out! Interact and socialize in real-time! When you are alone, you think too much about your sh!t and the sh!t seems to grow! When you are socializing, you stop to think about your sh!t and it gets smaller inside your mind!
 4. Relax and trust the universe!!! Seems foolish doesn’t it but we are here for a reason and time will tell! When you are sure that everything happens for a reason, it is just easier to carry the struggle life is giving you now!
 5. Use music as a medicine to feel better! When you are listening to music it can change how you feel about stuff! (8tracks.com, check it out! Helps to find music based on the way you want to feel!)
 6. Tell yourself in the mirror that everything will be all right! It helps!
 7. Treat yourself as your best friend! Self-love people! You are beautiful, unique and worthy , don’t let anyone tell you something different!!! IF you speak negative about yourself, it will manifest on the outside! Life is tough enough without being negative!
 8. Sleep is necessary! Give yourself permission to get a good night sleep, you don’t have to stress about tomorrow, let it go!!! Find help if this is difficult! Go to your doctor, he can send you to the right help! It is okay, if you can’t do it on your own! This doesn’t define who you are!!!
 9. Don’t make a mosquito out of an elephant! Life is a struggle and sometimes it is hard but get a good perspective! Your jeans that doesn’t fit, is not a big deal!
 10. Go green! Being in touch with nature sooths us! The wind blowing, the leaves speaking, a stream, … reduces stress in our bodies! Get reconnected!
 11. Have a laugh! You don’t need a reason! Fake it until you make it! It works…

Life is not easy but this doesn’t make it less worth living it!!!

I hope you are doing fine! If not, know this: “We all struggle sometimes, you are not alone!”
Seek help if necessary! You don’t have to do it alone!

Take care,

Altermie


 

Hé jij,

Ik heb een moeilijke periode achter de rug en ik ben mezelf tegen gekomen op verschillende gebieden dat ik niet wist dat ik dit had.
Donkere plekjes, donkere gedachten, … Ik voelde me allesbehalve oké.
Gelukkig kan ik melden dat die donkere periode voorbij is! Ik heb me echt moeten aanpassen.
Hetgeen ik gedaan heb om me beter te doen voelen, wou ik even delen!
Ik hoop dat iemand er iets aan heeft.

 1. Het is oké om je niet oké te voelen… Ik bedoel dat jij je niet slechter moet voelen omdat het u niet gaat! Dit geeft gewoon extra stress en dat kan je nu echt wel missen!
 2. Doe iets! Mijn bed was echt mijn veilig plekje, ik wou er de hele tijd in liggen… Maar uiteindelijk voelde ik me niet beter door in mijn bed te blijven!
 3. Het is waarschijnlijk het laatste wat je wilt, maar ga uit huis! Mengel en hou je sociaal bezig in het echt (geen facebook of facetimen! Real life!) Wanneer je alleen bent, denk je teveel na over je problemen en die problemen groeien alleen maar! Wanneer je je bezig houdt met anderen, heb je geen tijd om na te denken en lijken uw problemen kleiner te worden!
 4. Ontspan en vertrouw het universum!!! Lijkt zo dom, maar als je erop vertrouwt dat alles gebeurt voor een reden, is het gemakkelijker te aanvaarden dat het u nu even niet mee zit!
 5. Gebruik muziek als medicijn om je beter te voelen! Wanneer je luistert naar muziek kan je hele gevoel over jezelf, je probleem verbeteren… (www.8tracks.com = leuke site waarop je muziek kan oproepen met het gevoel dat je wilt!)
 6. Zeg luidop in de spiegel dat alles goed komt! Dat werkt!
 7. Behandel jezelf zoals JIJ je beste vriend behandelt! Hou van jezelf!!! Je bent mooi, uniek en waardig! Laat niemand je ooit iets anders wijsmaken! Als je negatief over jezelf praat, dan manifesteert zich dat aan de buitenkant! Het leven is al een uitdaging genoeg zonder dat je jezelf naar beneden haalt!
 8. Slaap is noodzakelijk! Geef jezelf de toestemming om eens goed te slapen, je moet niet stressen over morgen, laat het los! Zoek hulp als je dit niet kan! Ga naar je huisarts, hij kan je de juiste hulp aanreiken! Het is oké, als het even niet zelf lukt! Dat geeft geen afbreuk op wie je bent!!!
 9. Maak geen olifant van een mug! Het leven is een strijd en soms hard, maar zie het in het juiste perspectief! Uw jeans die niet past, is echt geen levensveranderend ding!
 10. Ga groen! De natuur heeft een kalmerend effect op ons! De wind die blaast, de bladeren die kwebbelen, een kabbelend beekje, … reduceert stress in ons lichaam!
 11. Lach! Je hebt geen reden nodig! Doe alsof tot je het kan! Dat werkt…

Het leven is niet gemakkelijk, maar daarom niet minder waard om het te leven!

Ik hoop dat alles goed met je gaat! Als dat niet het geval is, weet dit: “We hebben het allemaal wel eens moeilijk! Je bent echt niet de enige!” Zoek hulp als het nodig is! Je hoeft dit niet alleen te doorstaan!

Hou je goed!

Altermie