This post is written in English and in Dutch!


Hey jij daar,

Daarstraks was ik aan het lopen… Deed zo’n deugd! Passeer ik een veld dat net bemest werd door de boer. Niets speciaal, moet gebeuren! Was het niet voor de honderden meeuwen die de sh*t aan het eten waren. Ik kreeg een openbaring!

Wie ga jij zijn? Diegene die de shit van een ander eet of diegene die de shit produceert?

Het is crue gezegd, maar ik wou er toch even bij stilstaan!

Wat dit voor mij betekent.

Waarom zoveel moeite doen om iedereen te plezieren door te doen wat men van je verwacht en daardoor de kans missen jezelf te zijn en je leven leiden hoe jij het wilt?

Dus zal ik maar die gekke doos zijn die het woord “scheet” durft zeggen en met fluo roze sokken gaat werken… hahahahaha!

Hou je goed!

Altermie


Hi you,

I was running earlier this morning… It felt so great! I came to a field where the farmer covered it with manure. Nothing to special about that, needs to be done! But there where hundreds of seagulls eating shit, a thought came to me!

Who are you going to be? The one that’s going to eat shit from others or the one that produces the shit?

I know not decent to write, but I wanted to tell you anyway!

For me this means.

Why go to extreme lengths to please others by doing what they expect of you and missing the opportunity to be yourself and live life the way you want it to?

Let Mie be Mie, that crazy person that says the word “fart” and wares Fluo pink socks to work… Hahaha!

Take care!

Altermie

mieke gsm 032015 159

Advertisements