Like always this blog will be written in English and in Dutch!
Please scroll downwards


Hey jij!

Ik heb een dilemma!

Wanneer ik mensen zie vechten, ben ik diegene die ze uiteenhaalt! Wanneer iemand onrecht wordt aangedaan, spreek ik! Wanneer ik denk dat iets niet juist is, dan ga ik ervoor…

T’is niet altijd gemakkelijk en wordt niet in dank afgenomen, maar ik ben die persoon!
Niet iedereen vind het leuk als je wordt aangesproken op iets wat je niet juist doet, zoals we wel eens voorhebben!
Ik heb mijn eigen wet naar waar ik leef!
“Doe niet aan anderen, wat je zelf niet wilt dat iemand jou zou aandoen!”

Men zegt dat ik een idealist ben, een dromer, … En dat is juist!
IK geloof in de mensheid, ik geloof in deze wereld en ik droom dat de wereld overvloedig gevuld is met eten, drinkbaar water, gezondheidszorg en vrede voor alle organismes in deze planeet en verder!
Ik geloof echt in deze wereld!

Er zijn mensen die niet geloven in gelijkheid, democratie of vrije meningsuiting! Dat betekent in hun geloof, dat het je niet toegelaten is een mening te hebben of dat je je stem mag gebruiken! Deze mensen willen daarvoor moorden en zijn bereid hun leven hiervoor te geven! Akelig!!!

Ik leef in een klein landje: “België”, maar dit fantastische land is gebouwd op het solidariteitsprincipe! Dat betekent dat we voor elkaar zorgen! Niemand wordt achtergelaten! Hoe geweldig is dit! Onderwijsvorming is verplicht! Dat betekent niet dat we niet op veel gebieden kunnen verbeteren en dat we zonder fouten zitten!

Er zijn hier gekken, die ons proberen angst aan te jagen zodat we hun geloof aan gaan nemen. Geen gelijkheid voor iedereen en ze proberen ons stil te krijgen! Ze hebben geprobeerd een aanslag te plannen op onze overheid en politie! Hier in België! In ons geweldig, maar kleine apelandje!

Ik ben een idealist, Oh nee, hier begin ik weer!
Ik geloof echt in vrijheid en gelijkheid voor iedereen!
Moet ik binnenkort gaan tonen dat ik bereid ben hiervoor te vechten? Zou ik sterven voor wat ik geloof  en zou ik mensen kunnen vermoorden voor deze reden!

Ik ben een mama van twee kinderen! Voor hen geef ik mijn leven, maar zou ik moorden? Als mijn kinderen in direct gevaar zouden zijn, dan kan dat, maar ik ben geen moordenaar!

Moorden gaat tegen mijn eigen principes! Vechten voor vrijheid?  Ja!
Nu ben ik bang! Wetende dat zij zomaar een leven weg zouden gooien, samen met hun eigen leven voor het geen ze geloven  en hier volgt mijn dilemma!

Hoe kunnen we dit probleem uit de wereld helpen, als we niet moorden voor hetgeen we geloven?

Ik zie waarde in alle levens! Ik vermoord nog niet eens de spinnen in huis… Wij wonen samen (echt!)!!!
Ik ben zo dankbaar dat ik woon in België! Hier kan ik zeggen wat ik wil, ik heb mijn eigen stem, mag die stem gebruiken en ik leef het leven waar ik voor kies… Tot nu toe toch!

Ik kan niet geloven dat mensen geweld gebruiken, wanneer ze in een omgeving zitten, waar ze kunnen verwoorden wat ze willen! Voor mij is dit COMPLETE WAANZIN, gek!

Misschien hebben gekke problemen, gekke oplossingen nodig?!
Blijf geloven in deze wereld, wees sterk en blijf genieten van het leven!
http://www.buzzfeed.com/expresident/pictures-that-will-restore-your-faith-in-humanity#.drGPppP99
http://pulptastic.com/35-pics-restore-faith-humanity/
Als je een oplossing weet voor mijn probleem, mag je me altijd mailen of reageren! Laat het mij weten!

Dank je wel “Overheid” en “Politie” om ons veilig te houden!
Mijn wens voor iedereen: “Vrijheid, vrede, gelijkheid, voldoende te eten en drinken en een goede gezondheid!!!”.
Hou je goed,

Altermie


Hi you!

I am in conflict!

When I see people fighting I break them up, when somebody is being wronged I speak up, when I think that something is not okay, I will intervene, … I am that person!
Being that person is not always welcome, but it’s me! Nobody wants to be held accountable, if they are not the best they can be (like we all are sometimes!).

I have my own law, which I live by!
“Don’t do to others, what you don’t want somebody to do with you!”

I have been called an idealist, a dreamer, … That is what I am!
I have faith in humanity, I believe in this world and I dream of a world filled with food, water, healthcare for all and peace for all species on this planet and beyond!

I believe in this world! I really do!

There are people who don’t believe in equality or freedom of speech! This means in their believes that you are not allowed to have an opinion or to have your own voice! They are willing to die and to kill for their believes! Scary!!!

I live in a small country: “Belgium” but a great country build on a principle of solidarity! This means we take care of each other. Nobody is left behind! How great is this! Education is mandatory! This doesn’t mean we are not without faults and we can’t improve a lot!

There are crazy people, who tried to scare us in submission of their believes. Not being equal and trying to silence us! They planned an attack on our government and police. Here in Belgium, this amazing country!

I am an idealist, here I go again! I am a true believer in equality and freedom for all!
Will I need to prove that I will fight for what I believe in? Would I die for what I believe and would I kill for my believes! I am a mom, have 2 kids for whom I would give my life away in a heartbeat but would I kill? If my kids are under a direct attack, I might but I am not a killer!
Killing would go against my own law! Fight for freedom, yes! 

Now I am scared, knowing they would easily throw away their lives or others for their believes and here I feel conflicted!

How can we eliminate this problem, if we cannot kill for our believes?

I see value in all lives! I don’t kill spiders… we co-exist in my house (really!)!!!
I am so grateful living in Belgium where I can speak my mind, have my own voice and live the way I want… for now!
I can’t believe there are people who would turn to violence that easily in a peaceful environment where they are able to speak up … To me this is INSANITY, crazy!
Maybe Crazy problems, need crazy solutions?!

Keep on believing in our world, stay strong and keep enjoying life!
http://www.buzzfeed.com/expresident/pictures-that-will-restore-your-faith-in-humanity#.drGPppP99
http://pulptastic.com/35-pics-restore-faith-humanity/
If you have an answer to my conflict, please let me know!

Thank you Government and Police for keeping us save!
My wish for all of us: “To have freedom, peace, equality, food and water in our belly’s and a good health!”.
Take care,

Altermie

 

 

 

Advertisements