This post is also written in English, scroll below the line, please!


Hallo jij daar,

Joepie, we hebben de feesten overleefd! Gelukkig Nieuw Jaar!

Ik wens U alvast een gezond, avontuurlijk en gepassioneerd 2015!
Met de komst van het nieuwe jaar, maken we de rekening op van 2014!
Wat hebben we goed gedaan dat jaar, wat kon beter en wat is niet goed gegaan!
Welke uitdagingen gaan we aan in het nieuwe jaar? Wat willen we meer?
Wat willen we niet meer?!

Voor mij is de tijd gekomen om afscheid te nemen van 2 oude vrienden, die helaas veel te lang zijn blijven hangen. Ze nemen veel energie van me en ik krijg er niets goeds van terug! Tijd om ze te laten gaan! Dus lieve cafeïne, lieve suiker, het is tijd dat onze wegen scheiden! Als je weet dat ik liters koffie drink met minstens 3 suikerklontjes erin dan weet je waarom ik hiermee moet stoppen!

Hoe ga ik dat doen? Via de SMART-principe! dit zou de kans op slagen verhogen, via deze manier!

Wat betekent de SMART-principe? S = Specifiek, M = meetbaar, A = acceptabel, R = realistisch, T = tijdgebonden of wat? waaraan? Waarom? Welke? Wanneer?

Een voorbeeldje voor mij van toepassing! Specifiek: Ik wil geen koffie meer drinken; meetbaar: geen; acceptabel: omdat ik geen dag zonder koffie kan doorkomen; realistisch: Eerst afbouwen, dan stoppen; Tijdgebonden: binnen 2 maanden.

Verminderen met suiker zal moeilijker zijn, vrees ik! Maar ik ga ervoor!

Heb je ook goede voornemens gemaakt? Bedenk dan dit… Niet alles lukt in één keer en het is niet omdat het een keer is tegengevallen dat het volgende keer ook nog zo gaat zijn! Succes alvast!

Er zullen vast en zeker mensen zijn die vinden dat goede voornemens niet hoeven en die mening heeft zeker ook iets, maar voor mij… Bewust leven is een must en dat betekent kijken hoe het geweest is, waar wil ik naar toe en hoe wil ik dat aanpakken! Dat dit gebeurt op de jaarverandering werkt voor mij symbolisch! Nieuw agenda, nieuwe gewoontes!

Wat vond ik super in 2014?

 • Jij natuurlijk! Deze blog werd afgelopen jaar (6m) 2100 keer gelezen! Hoe super is dat! Dank je wel hiervoor!
 • Fitter geworden: 5km gelopen! Whoop, whoop!
 • Meer plezier gemaakt! Fantastisch!
 • Veel gefantaseerd over het opstarten van mijn eigen zaak, eindelijk iets gevonden waar ik mee aan de slag wil gaan! Joepie!!

Wat vond ik minder leuk in 2014?

 • Ik wou iets teruggeven, wou een groot project opstarten, maar het logistieke gedeelte zou hiervan niet haalbaar geweest zijn en vandaar dat ik dit moet aanpassen! Vind ik helemaal NIET leuk! Wie weet gaat 2015 oplossingen bieden voor dit probleem… Zullen zien!

Welke uitdagingen gaan we aan 2015?

 • Opstart eigen zaak? Nog veel vraagtekens, daar antwoorden op zoeken!
 • Ga ik trainen voor de 20km? Mijn voornemen van 3keer te lopen per week en alle dagen yoga doen vormen alvast mee mijn agenda! Ik weet het nog niet. Tips zijn alvast welkom hoe ik dat kan realiseren!
 • Meedoen aan een wedstrijd? Iets waar ik voor veel mensen kom, zodat ik de adrenaline goed voel! Zoeken!
 • Genieten van mijn gezin!
 • Leuker bloggen en mijn blog interactiever maken!
 • Mijn sterren nalopen in de hoop wat feedback van hen te krijgen!
 • Mijn e-boek uitbrengen…

Ik weet alvast wat ik kan gaan doen! Hopelijk heb je ook leuke dingen gepland en kan je lekker veel genieten met de mensen waarvan je houdt!

Alvast bedankt voor het lezen en bedankt dat je er bent!

Hou je goed!

Altermie


Hi you!

Hooray, we survived the holidays! Happy New Year!

I wish you a healthy, adventurous en passionate 2015!
With the arrival of the new year, we look back on 2014!
What went great this year, what could have been better and where did we fail?!
Which challenges are we committing to in this beginning of the new year? What do we want more?
What don’t we want?!

For Mie time has come to say goodbye to 2 old friends, they have stayed far too long with me, they steal my energy and don’t return anything positive! It is time to let them go! So dear caffeine and sugar, it is time to separate!

I put 3 sugars in my coffee, I really need to stop doing this!

How will I do this? Using the SMART-principle! This way my chance to success would be increased!

SMART-principle: S = specific; M = measurable; A = achievable; R = realistic, T = timely or the What, Why, where, which and when questions answered!

An example for Mie! Specific: I don’t want to drink coffee; Measurable: No coffee;  Achievable: I can’t survive a day without coffee; Realistic: first less than none; Timely: Within 2 months.

To cut down on the sugar will be harder, I am fearing! But I will cut down on sugar!

Do you have any ambitions for the new year? Don’t worry if you don’t succeed in one time, don’t give up on yourself! Good luck!

There will be people that will tell you don’t make good intentions, there is no need for this and that can work! But for Mie… I want to live consciously, this means (for mie) I have to look at what was and change where I want to go and how I will go about that! Doing this for New Year, works symbolic for me! A new agenda, new habits!

What was great in 2014?

 • You of course! There were 2100 reads for this blog! This is super! Thank you for this!!!
 • Getting fitter! I have run 5 km! Whoop! Whoop!
 • Had more fun! Great!
 • A lot fantasizing about starting my own business, finally found something what I want to do! Hooray!

What didn’t I like in 2014?

 • I wanted to do something for others, starting with this big project but the logistic part wasn’t realistic, so I didn’t go through with this. I really didn’t like this! But I am hoping to find a solution! Will see!

What are the challenges that I will take in 2015?

 • To start my own business. Will I? Need some answers before committing!
 • Will I train for half a marathon? I will be running 3 times a week and will do yoga each day, I might! Tips anybody?
 • To enter a competition? Somewhere with a lot of people to get my adrenaline flowing! In search!
 • To enjoy my family more!
 • Making my blog more fun and more interactive!
 • Reaching for the stars and getting some feedback from them!
 • To release my e-book (written in Dutch)…

I know what to do in this promising New Year! Hopefully you will be doing a lot of great things and will be surrounded with the people you love!

Thank you for reading and thank you for being there!

Take care!

Altermie

 

 

Advertisements