This post is written in English, scroll down, please!


Hey jij!

Joepie, nog 11 dagen en dan is het Kerstmis!!! Zijn we klaar om hem te vieren?!
Oei, nee… Zijn we nog niet klaar?! Hoe komt het? Wat is er gebeurt?
Teveel druk op je schouders dat je het goed moet doen? Of heb je de megalijst gezien van je kinderen hun wenslijst en word je misselijk! Waar zijn we mee bezig?!

Kerst gaat over de mensen rondom je, je geliefden en niet over het maken van een schuldenberg!
Of je haren uittrekken omdat je niet alle cadeautjes hebt gevonden!

Je kan hier verandering in brengen! Hier zijn een paar tips voor een leukere Kerst met minder stress!

 • Kinderen herinneren zich de leuke tijd rondom kerst, maar niet de cadeautjes die ze hebben gekregen!
 • Leg de nadruk op de mensen en niet de cadeautjes!
 • Doe de TV vaker uit voor de feesten zodat onze kinderen niet overenthousiast worden van alle cadeaus die ze hebben gezien in de reclame! Ze zien ze en ze willen ze allemaal! Dus zet jezelf niet in deze positie!
 • Hou een budget voor Kerst en hou je eraan!
 • Als je kinderen ouder zijn, betrek ze erbij! En laat weten wat je budget is!
 • Doe je gsm/computer/tablet uit tijdens de feesten en SPEEL met je kinderen! Maak iets met hen!
 • Ga niet voor het ik-wil-dat-populaire cadeautje, maar denk lange termijn!
 • Dankbaarheid: Zeg waar je dankbaar over bent en laat je kinderen het zelf ook verwoorden!
 • Laat de kinderen helpen met het maken van het eten! Het geeft zo’n leuke herinneringen, die houden ze voor eeuwig!
 • Maak plezier!
 • Perfect zijn op de foto, duurt een nanoseconde! Het is superonrealistisch als je verwacht dat de avond/dag perfect gaat verlopen! Een zeurend momentje is niet erg! Je overleeft het heus!
 • Doe niet alsof, wees echt!!!

Ik wens je allen een fijne en liefdevolle omgeving gevuld met gelach en plezier!
Zalige Kerst!
Hou je goed!

Altermie


Hi you!

Hooray, 11 days before Christmas and are we ready to celebrate?!
Oh no we are not?! How come? What’s going on?
Too much pressure to pull it off? Did you see the mega-list of things the kids want and feel sick in the stomach? What are we doing?!

Christmas is about being around and enjoying your loved-ones not making debt on your credit cards or tearing your hair out because of the anxiety of failed Christmas shopping!!

There are tips for a less stressed Christmas and how to pull this off!

 • Kids will remember the good times during the holiday festivities and not the toys they are getting!
 • We need to put the emphasis on the people and not the presents!
 • Turn off the TV more before holidays, so your kids don’t get over-enthusiastic about all the toys they see in advertisements! They see a lot and want them all! Don’t put yourself in that position!
 • Keep a budget for Christmas and stick to it!
 • If your kids are older get them involved! Let them know your budget!
 • Turn of your phone/pc/laptop/tablet off during holidays and PLAY with your kids! Make something with them!
 • Don’t go for that I-really-want-that-because-it-is-hot present but think long-term!
 • Gratitude: say what you are grateful about and let your kids tell you to!
 • Let your kids help making diner! It gives memories they will keep forever!
 • Have fun!
 • Picture perfect, it takes a nanosecond! Don’t expect it to be lasting the night, this is surreal high expectation!
 • Don’t fake it, keep it real!

I wish you all a fun-loving environment filled with laughter and joy!
Merry Christmas!
Take care!

Altermie

Advertisements