This post is also written in English, please scroll down. Thank you!


 

Hey jij,

Ben jij een goede prater? Durf jij alles te zeggen, wat je gezegd wilt hebben? Ook die moeilijke onderwerpen?
Ja, dan ben jij absoluut anders dan ik!

In mijn wereld zou iemand die boos is op mij, gewoonweg niet voorkomen! Ik hou graag iedereen tevreden! Helaas is mijn wereld niet de jouwe en het is niet iedereen zijn ambitie, om mij in de waan te laten dat hij tevreden is… Snik!

Je kan het leren om over die moeilijke onderwerpen te praten, er is dus nog hoop voor mij!

Hier zijn alvast tips die kunnen helpen!

Jij moet het moeilijke ding zeggen!

 • Wees beperkt tot één situatie
 • Gebruik enkel de Ik-persoon
 • Vertel hoe het u overkwam of beschrijf de situatie (objectief)
 • Benoem het storende gedrag (niet de persoon) voor u
 • Benoem welk gedrag je wilt

Vb.:
Je hebt deze ochtend geschreeuwd tegen me, toen ik je vroeg of je je huiswerk had gemaakt.
Als je tegen me schreeuwt, voel ik me aangevallen. In de toekomst wil ik dat je op een normale toon tegen me praat.

Het moeilijke ding wordt tegen jou verteld!

 • Luister
 • Indien niet duidelijk, doorvragen
 • Niet discussiëren of in de verdediging schieten
 • Ben je akkoord, zeg dat dan
 • Je hoeft niet nu te reageren, vraag bedenktijd

Vb.:
Ik begrijp dat je je aangevallen voelt, mag ik hier even over nadenken?
Ik begrijp dat je je aangevallen voelt, ik voelde me slecht omdat ik het niet had gemaakt. In de toekomst zal ik op een normale toon tegen je praten.
Ik begrijp dat je je aangevallen voelt, ik zal het niet meer doen.

Je wordt gevraagd om te doen hetgeen je niet wilt!

 • Bepaal eerst wat kan!
 • Vraag bedenktijd indien je overvallen wordt!
 • Zeg duidelijk nee, als je geen ja wilt zeggen!
 • Zeg waarom je nee zegt!
 • Soms wil je wel maar niet op die termijn, zeg dan waardoor het wel zou kunnen lukken!

Oefening baart kunst! Veel plezier!

Altermie


Hi you!

Are you good at talking? Can you say anything you would like to say? Difficult subjects too?
Yes, then you are nothing like me!

In my world there is nobody upset with Mie! Being upset would be impossible!

I really feel the need to please! Sadly to say, my world is not yours! And it is not everybody’s ambition to leave me thinking, that they are all content… 😥 !!!

I am very pleased to say that you can learn to say difficult things, there is hope for Mie too!

Here are some guidelines to help, they helped Mie!

You have to tell the difficult thing!

 • Focus on 1 situation!
 • You can only speak for yourself so use “I”!
 • Tell how the situation happened or how it came across to you
 • Acknowledge the “bad” behavior (not the person) for you
 • Acknowledge the behavior you want

Situation:
You yelled to me this morning, when I asked you if you made your homework.
If you yell at me, I feel attacked. In the future I would like it if you would tell me in normal speaking tone.

You are being told the bad thing!

 • Listen
 • If it is unclear, ask clearance
 • Don’t debate, argue or discus
 • Are you agreeing, say so
 • You do not have to react, ask time to think

Situation:
I understand that you feel attacked, can I think about it?
I understand that you feel attacked, I feel bad because I didn’t do my homework. In the future I will speak in a normal tone to you.
I understand that you feel attacked, I won’t do that again!

You are being asked if you could do the thing you don’t want to!

 • Determine what is possible!
 • Ask time to think about it if you are surprised!
 • Say a clear No, if you don’t want to say “yes”!
 • Explain why you say “no”
 • If you want to but not on that term, explain why and when you will say yes!

Practice makes perfect! Take care!

Altermie

 

Advertisements