This blog will be written in English and in Dutch


Hé jij daar!

Ik wil je iets vertellen? Onlangs vroeg iemand me naar mijn kwaliteiten en ik wist niet wat ik moest zeggen. Hoe gênant is dat! Nu blijkbaar ligt dat een beetje in onze Belgische cultuur, maar toch! Als mama, als partner en een volwassen vrouw voel ik me schuldig dat ik hier geen antwoord op kon geven!

Hoe komt dat toch? En hoe kan ik dat veranderen?

Iedere puntenkaart die ik ooit heb gekregen, mentaal opgezocht! Heeft er ooit een leerkracht iets positiefs gezegd?
Spreekt niet echt in mijn voordeel, hé! Tja, waar vind ik mijn positieve eigenschappen dan?

Duidelijk niet in mijn puntenkaarten! Wiskunde, taal, geschiedenis, aardrijkskunde, nooit echt goed in geweest. L.O., muzische – en plastische opvoeding daar scoorde ik wel goed op! Maar welke meerwaarde geeft dat?

Eerst dacht ik niet veel, maar toen begon ik na te denken over hoe ik in het leven sta… Kwaliteiten, hier komen ze!

Ik ben een creatieve mens! Ik ga niet alleen creatief om met problemen, maar ik knutsel graag en maak mezelf ongelukkig als ik niet regelmatig iets inkleur! 😉

Als ik iets beslis te willen dan bereik ik dat!

Ik ben speels en dat geeft me de mogelijkheid dingen te bespreken die moeilijk liggen dankzij mijn luchtige aanpak!

En ik hou van uitdagingen!

Ik ben een mensen mens, als iemand voor me staat, probeer ik de mens te zien! Niet zijn titel of het uiterlijke vertoon, maar wat er zich achter die façade afspeelt!

Wil dit zeggen dat ik geen slechte kwaliteiten heb, geloof me, die blog zou veel sneller geschreven zijn en uitgebreider! Maar ik voel me er goed bij dat ik ook kwaliteiten van mezelf kan opnoemen zonder dat ik hierbij moet blozen of stotteren!

Ben jij je bewust van je goede eigenschappen? Heb jij er moeite mee om ze hard op te zeggen? En durf jij je echte ik te laten zien?

Wees lief voor jezelf en voor anderen. Een kleine daad van vriendelijkheid kan toch zover gaan!

Hou je goed!

Altermie


 

Hi you!

I want to tell you something? Recently somebody asked me after my qualities and I didn’t know what to say! How embarrassing is that! It lies in the Belgian culture, but still! As a mom, a partner and a female adult, I feel guilty that I could not answer this!

Why is that? And how can I change this?

I mentally visited every scorecard I’ve received. Was there a teacher that said something positive about me?!
This approach doesn’t seem to be going well! Where do I find my positive qualities then?

Apparently not in my school results! Math, Language, history, it was never Mie forte! I was good at sports, music and arts! But is that of any importance?

First I didn’t think these would help but then I started to think how I live life… qualities, here they are!

I am a creative person, not only do I solve my problems creatively but I like to do arts and crafts. If I don’t color something every week, it makes me unhappy! 😉

If I decide I want something, I will achieve it!

I am playful in life and this gives me the opportunity to discuss difficult things because I have an airy approach!

And I do like a challenge!

I am a people’s person, if somebody stands in front of Mie, I try to see the person! Not his title or the exterior display, but what’s going on behind the façade!

Does this mean I don’t have bad qualities, believe Mie, that blog would be written a lot quicker and longer! It’s nice to know my qualities, without me thinking about it, blushing and stuttering!

Do you know your qualities? Do you feel weird saying them out loud? Are you showing your real you or do you hold yourself back?

Be kind to you and to others! A small act of kindness goes a long way!

Take care!

Altermie

 

 

Advertisements