This post is written in English and in Dutch.
Deze post is in het Engels en in het Nederlands geschreven.


Hi you,

Next week I will be running my First competition… Ever! Hooray, milestone for Mie!

To finish or not to finish? That will be the question!

Went to the gym, to see If I could do the 5km/3miles  and… You can see for yourself!

03-10-14 - 1

I hit the mark and overstepped it! YES!!! 7,13km = 4 miles

On a tredmill it is a bit easier for Mie ‘cause the computer lets Mie know how much I still need to do…

So I believe I am physical fit to run the 5 km but will my mindset let Mie fail?

I will keep you posted! So excited!

Enjoy your weekend! I will!

X,

Altermie


Hey jij,

Volgende week loop ik mijn eerste wedstrijd… ooit! Hoera, mijlpaal voor Mie!

Eindigen of niet eindigen? Dat wordt de vraag!

K ben de fitnesszaal  ingetrokken om te kijken of ik de 5km kon doen… En wat denk je?

03-10-14 - 1

 

Ik ging lekker voorbij die 5km! YES!!!

Op zo’n loopmolentje is het wel een beetje gemakkelijker omdat de computer je vertelt hoeveel je hebt gelopen en hoeveel je nog moet doen…

Dus ik geloof dat ik fysiek in staat ben om de 5 km te lopen, maar zal mijn eigen twijfel me fysiek tegenhouden om de wedstrijd uit te lopen?

Ik hou je op de hoogte! Zo zenuwachtig!

Geniet van je weekend! Ik zal dat ook doen!

X,

Altermie

 

 

 

 

 

Advertisements