This post will be written in English and in Dutch.

Als je deze post wilt lezen in het Nederlands, moet je even verder na beneden gaan.


Hi you,

 

I didn’t know what to do with myself this week… I had a lot of plans but my head wasn’t there.
Decided I was going to up my game, yet again, because NO pain, no gain!
I don’t want to be the couch potato anymore! So I keep Mieself busy!
So I entered myself in a running competition! The competition is in October!
I wanted to run for ages but haven’t truly committed myself to do this.  Now I have to, can’t let a good dare pass Mie by! Running the 5 km or 3,1069 miles (thanks Google!) is the wager.

The first running experience was excruciating, my heart was beating so hard the birds flew away from the noise.

Then I remembered a song and I started to sing (out loud, yes I did). This song became my mantra, just keep on singing, you will survive! And the hurt went away…

It made Mie remember something! You are your own enemy! If you don’t believe in yourself, you will fail!!!

Please read it again: “If you don’t believe in you, you will fail!” and “You are your own enemy!”

I have made this my truth but it isn’t… If you believe in you, you can still fail, you can always fail! You don’t control everything in the universe, so failing is a possibility and that’s LIFE!!!

You are your own enemy… That part is so true! When I started to sing to ease the pain, it made my mind still from the negative chatter in my head and I ran a lot better! This means something I can use…

I have to keep my mind busy in a positive way to silence the negative part of myself.

So here we are again…

Life sometimes is failing and get yourself staying positive!

You don’t want to be the one who is holding you back!!!

And if you fail, I bet, you will have people surrounding you who will give you the support to get over failing!

Take care and be positive!

 

Altermie
Ps.: If you want to know what I was singing, click on the link below! It gave Mie strength it might do the same for you?! I hope it does… J


Hey jij,

 

Ik wist niet wat te doen met mezelf deze week… Ik had veel plannen en afspraken, maar mijn hoofd was er niet bij! Dus heb ik besloten om wat meer mijn best te doen, alweer, … .

Ik wil niet meer in die comfortabele zetel zitten, dus hou ik Miezelf bezig!

Het was even stil en toen heb ik me in een spontane reactie ingeschreven voor een loopwedstrijd in Oktober… Ik heb al een tijdje willen beginnen met lopen, maar ik kreeg mezelf niet gemotiveerd om meerder keren per week te gaan lopen. Nu moet ik wel, ik ben de uitdaging aangegaan om de 5 km te lopen en ik geef niet graag af!

In het begin deed het lopen pijn, mijn hart was zo luid aan het kloppen dat door het geluid de vogels wegvlogen!

Toen herinnerde ik me een liedje en ik begon te zingen (luidop! Ja, echt!). Dit liedje werd mijn mantra, gewoon blijven zingen en het zal u wel lukken! De pijn ging weg!

Het gaf me een Aha-moment! Je bent je eigen vijand en als je niet gelooft in jezelf dan ga je falen!!!!
Lees dit nog eens opnieuw: “Als je niet gelooft in jezelf dan faal je!” en “Je bent je eigen vijand!”

Ik heb hiervan aangenomen dat dit waarheid was, maar dat is het niet!

Als je in jezelf gelooft, kan je nog steeds falen! Je controleert immers niet heel het universum! Dus kan je falen! Helaas dat is het leven!

Je bent je eigen vijand! Dit is ZO waar!!! Wanneer ik begon te zingen, ging de pijn weg!

Dat zingen zorgde ervoor dat mijn internnegatieve dialoog stopte en ik liep veel beter!

Dit geeft me iets wat ik kan gebruiken! Ik moet mijn gedachten op een positieve manier bezig houden om het negatieve stukje van mezelf het zwijgen op te leggen!

Dus hier zijn we weer beland, hé!

Soms is leven op uw gezicht gaan en hou jezelf positief!

Je wilt echt niet diegene zijn die jezelf tegenhoudt in het leven!!!

En als je faalt, geen paniek, ik ben er zeker van dat in je omgeving er mensen zijn die je de kracht geven om je falen te overstijgen!

Hou je goed en blijf positief!

 

Altermie
Ps.:  Als je wilt weten welk liedje ik zong, dan moet je op de onderstaande link klikken! Het gaf mij de kracht en misschien geldt dat voor jou ook! J

https://www.youtube.com/watch?v=LKaXY4IdZ40

Advertisements