This blog will be written in English and in Dutch

Als je deze blog wilt lezen in het Nederlands dan moet je naar beneden gaan.

 

 

Hi You!

Do you sometimes feel  trapped!

I can’t do what I want to do, everybody is pulling on me, telling Mie you have to, you can’t, … It is wearing Mie down and I can’t seem to get away!

So, are we free? Free to do whatever we like?

No, we are not! To Mie this is crazy!

Because I live in Belgium, I can speak my mind, have money to do whatever…

So why am I not feeling free?  For sure this must be a state of mind

I think we live in a very opinionated society and everybody claims they are allowed to speak out! But are you?

Sometimes I wonder why everybody shares their opinions and I wish we could all really listen to another instead of telling what you would do.

I am not a good listener but I am going to make an effort at this! I think it is important!

How crazy is it! I live in Belgium and I don’t feel free! This is a disgrace!

The only thing I need to do, is speak up that I am perfectly capable to handle myself!

I am going to be a better listener and being better at Mie. The last one is also the reason for Mie writing a blog!

So there is work to be done but as long as I am breathing, I will!

You can do to!

Can I ask you to stand still at all the unsafe places in the world!

MH17, 200 girls being kidnapped, playing kids being killed, … we live in scary times!

Be grateful for where you live and try to work on making this world a bit safer!

Thank you so much for reading Mie blog!

If you write a comment, I will reply!

Take care and be strong!!!

 

 

10170967_10152351169980435_7496332811949016834_n

Altermie


 

Hey jij!

Voel jij je soms gevangen?

Ik kan niet doen wat ik wil doen, iedereen trekt aan me, vertelt me wat ik moet doen, ik kan niet, … Het trekt me naar beneden en er is precies geen ontsnapping mogelijk!

Dus mijn vraag: “Zijn we vrij?”

Nee, dat zijn we niet! Dit is voor Mie waanzinnig! Omdat ik in België leef, hier kan ik zeggen wat ik wil, heb ik geld om dingen te doen, … Dus waarom voel ik me niet vrij? Hoe kan dit? Het zit dus tussen mijn oren!

Ik denk dat we in een maatschappij leven waar iedereen zijn mening duidelijk uit en iedereen heeft het recht om deze te verkondigen. Is dat wel zo?

Soms vraag ik me af waarom iedereen zomaar zijn mening deelt en wou ik dat we wat meer tijd staken in het luisteren naar elkaar in plaats van het vertellen van “goede” adviezen…

Super gek, in België leven en je niet vrij voelen! T’is eigenlijk een schande!

Het enige wat ik moet doen, is het uitspreken dat ik mijn eigen persoon ben en doe wat ik denk dat ik moet doen!

Mijn voornemen is beter luisteren naar de mensen rondom me en beter mezelf zijn! Dat laatste is ook de reden van mijn blog! Dus werk aan de winkel!

Zolang we ademen, kunnen we aan onszelf werken, hé!

Mag ik jullie even vragen stil te blijven staan bij alle onveilige gebieden in de wereld!

MH17, 200 meisjes die ontvoerd worden, spelende  jongetjes die worden gedood,… We leven in een akelige tijd vol onrust!

Wees dankbaar waar we leven en probeer mee te helpen om onze wereld veiliger te maken!!!

Hartelijk bedankt om deze blog te lezen, je mag altijd je gedacht neerschrijven, ik antwoord!

Hou je goed en wees sterk!

 

10170967_10152351169980435_7496332811949016834_n

Altermie

 

 

 

Advertisements