Altermie

altermie free

Freedom – Vrijheid

This blog will be written in English and in Dutch

Als je deze blog wilt lezen in het Nederlands dan moet je naar beneden gaan.

 

 

Hi You!

Do you sometimes feel  trapped!

I can’t do what I want to do, everybody is pulling on me, telling Mie you have to, you can’t, … It is wearing Mie down and I can’t seem to get away!

So, are we free? Free to do whatever we like?

No, we are not! To Mie this is crazy!

Because I live in Belgium, I can speak my mind, have money to do whatever…

So why am I not feeling free?  For sure this must be a state of mind

I think we live in a very opinionated society and everybody claims they are allowed to speak out! But are you?

Sometimes I wonder why everybody shares their opinions and I wish we could all really listen to another instead of telling what you would do.

I am not a good listener but I am going to make an effort at this! I think it is important!

How crazy is it! I live in Belgium and I don’t feel free! This is a disgrace!

The only thing I need to do, is speak up that I am perfectly capable to handle myself!

I am going to be a better listener and being better at Mie. The last one is also the reason for Mie writing a blog!

So there is work to be done but as long as I am breathing, I will!

You can do to!

Can I ask you to stand still at all the unsafe places in the world!

MH17, 200 girls being kidnapped, playing kids being killed, … we live in scary times!

Be grateful for where you live and try to work on making this world a bit safer!

Thank you so much for reading Mie blog!

If you write a comment, I will reply!

Take care and be strong!!!

 

 

10170967_10152351169980435_7496332811949016834_n

Altermie


 

Hey jij!

Voel jij je soms gevangen?

Ik kan niet doen wat ik wil doen, iedereen trekt aan me, vertelt me wat ik moet doen, ik kan niet, … Het trekt me naar beneden en er is precies geen ontsnapping mogelijk!

Dus mijn vraag: “Zijn we vrij?”

Nee, dat zijn we niet! Dit is voor Mie waanzinnig! Omdat ik in België leef, hier kan ik zeggen wat ik wil, heb ik geld om dingen te doen, … Dus waarom voel ik me niet vrij? Hoe kan dit? Het zit dus tussen mijn oren!

Ik denk dat we in een maatschappij leven waar iedereen zijn mening duidelijk uit en iedereen heeft het recht om deze te verkondigen. Is dat wel zo?

Soms vraag ik me af waarom iedereen zomaar zijn mening deelt en wou ik dat we wat meer tijd staken in het luisteren naar elkaar in plaats van het vertellen van “goede” adviezen…

Super gek, in België leven en je niet vrij voelen! T’is eigenlijk een schande!

Het enige wat ik moet doen, is het uitspreken dat ik mijn eigen persoon ben en doe wat ik denk dat ik moet doen!

Mijn voornemen is beter luisteren naar de mensen rondom me en beter mezelf zijn! Dat laatste is ook de reden van mijn blog! Dus werk aan de winkel!

Zolang we ademen, kunnen we aan onszelf werken, hé!

Mag ik jullie even vragen stil te blijven staan bij alle onveilige gebieden in de wereld!

MH17, 200 meisjes die ontvoerd worden, spelende  jongetjes die worden gedood,… We leven in een akelige tijd vol onrust!

Wees dankbaar waar we leven en probeer mee te helpen om onze wereld veiliger te maken!!!

Hartelijk bedankt om deze blog te lezen, je mag altijd je gedacht neerschrijven, ik antwoord!

Hou je goed en wees sterk!

 

10170967_10152351169980435_7496332811949016834_n

Altermie

 

 

 

change

I saw – Ik heb gezien

This message is written in Englisch and in Dutch
Als je dit bericht wilt lezen in het Nederlands, ga dan naar beneden.

 

Hi you,

 

Earlier this week I saw a side of Mie that I didn’t like, I had no idea that I could be so negative! I was doing negative things without realizing that they were negative and I was in shock. This side of Mie that had come to view wasn’t something I liked about Mie. Honestly I was quit distressed about this!

But you have choices! And if you see, you can change!

Making changes is easy, they say, but I don’t think this is true!
Change is hard work. I exist for 33 years and my habits or routines are like the best fitted jeans I have: “Mie comfy jeans”!
You put them on because they fit well but they don’t look good on you anymore. When you come to that realization you know that it’s time to throw the jeans away. I am at the start realizing that I was being negative without thinking I was. I was making excuses for the things that were happening!

Don’t make excuses!

I did that for so long! I am like this, I couldn’t, I can’t because … bla bla bla. No more! NO more because with each excuse I make, I lose Mieself a bit more! You give away your power! I have to take charge and change!

So what is Mie to do about it!

It takes about 21 days to create a new habit or routine. I am going to redirect my thoughts of excuse making! I am going to write a letter/pact about how I want to be! I don’t want to write the excuses down; because I want to focus on the positive new thoughts I want to create.

If it is written, it can’t be denied.

During the 21 days I will read this pact each day, so that I know it by heart and soul! So I can implement these new positive reactions/habits.

Hopefully these new habits will fit Mie like my comfy jeans and look good on Mie!

Thank you for reading! It gives Mie strength!

Please leave a comment!
Take care,

 

 

Altermie


 

Hey jij daar,

 

Eerder deze week ben ik een kant van mezelf tegengekomen. Ik was niet echt blij met dit stukje ongekende terrein van Miezelf. Blijkbaar ben ik niet zo positief als ik dacht te zijn! Ik was echt in shock over mijn negatief gedrag en hoe snel ik excuses maak!

Maar door die nieuwe bewustwording, kan je ook kiezen voor verandering!

Veranderen is gemakkelijk, wordt toch gezegd!
Nee, veranderen betekent werken, zelfs hard werken!
Ik ben 33 jaar en mijn gewoontes/gedachten/routines zijn gelijk die goedzittende jeans die je in de kast hebt liggen! Ze zit goed, maar eigenlijk is ze niet meer om aan te zien! Wanneer je dat beseft, weet je eigenlijk dat je die jeans beter kunt weggooien!
Ik sta aan de start van mijn bewustwording over mijn spontane, ingeburgerde negativiteit.
Ik maakte verontschuldigingen over de dingen die er gebeurde!

Stop met excuses te maken!

Ik heb dat zo lang gedaan. Ik kan niet, Ik ben niet omdat … bla, bla, bla. Stop, STOP! Met ieder excuus dat ik maak, verlies ik miezelf een beetje meer! Je geeft je kracht weg met het maken van excuses!
Ik moet veranderen!

Dus wat ga ik eraan doen!

Het duurt ongeveer 21 dagen om een nieuwe gewoonte te creëren. Ik ga mijn negativiteit/excuses maken, herprogrammeren! Hoe ga ik dat doen?
Ik ga neerschrijven hoe ik wil zijn! Ik ga me niet bezighouden met de waaromvraag of met de negativiteit omdat ik dan deze gewoonten zou voeden! Ik wil me focussen op de nieuwe positieve gedachten die ik wil creëren!

Wanneer het geschreven is, kan je het niet langer ontkennen!

Gedurende deze 21 dagen ga ik mijn pact met mezelf herlezen, memoriseren zodat ik hem van buiten ken, niet enkel met mijn hoofd, maar ook met mijn ziel! Zodat ik deze nieuwe positievere manier van doen kan toepassen!

Hopelijk gaat deze nieuwe manier van denken, me ook goed passen zoals mijn comfortabele jeans en staat ze me ook beter!

Dank je voor het lezen van mijn blog, het geeft kracht!

Laat gerust een commentaartje achter!
Hou je goed,

 

Altermie

http://altermie.com
http://facebook.com/altermie
http://twitter.com/altermie

altermie seen

Can you give Mie? – Kan je Mie geven?

This post will be written in English and in Dutch.
Als je dit bericht wilt lezen in het Nederlands, gelieve dan naar beneden te scrollen.


Hi You,

 

Yes, You! How are you doing? Are you happy? I seem to be happy too but I was trying to be someone else. That didn’t work out for Mie! Are you happy, happy to be you?

Can you tell Mie how you do that?

 

I am kind of struggling at this moment… I have turned to be a people pleaser and with that I lost Mie voice and Mie personality. I recently discovered Mieself but I find It is difficult to be Mie, My true Mie. Scared to hurt, scared to let Mie be seen.

Sometimes I am good at being Mie and it truly feels great! I am at peace with Mieself. I want this more for Mieself, more for Mie surroundings…

 

Must stop with the people pleasing, don’t need to explain everything to everyone! Just want to be Mie! This week I am telling Mieself that I must be Mie, even when it is hard ’cause you can’t please everybody and I hope to be here for long so I need to invest in this!

If you have the same problem and you know how to deal with that, please leave a comment!

Hope you are doing well! And hope that you can be true to yourself!

 

To be true to you, how can we do anything less than that?

Take care,

 

Altermie


 

 

Hey jij daar,

 

Ja, jij! Hoe gaat het met jou? Ben je gelukkig? Ik leek gelukkig, maar heb te hard geprobeerd iemand anders te zijn. Dat heeft Mie niet geholpen! Ben je gelukkig , gelukkig jezelf te zijn?

Kan je me vertellen hoe je dat deed?

Momenteel ben ik namelijk wat in de knoop met mezelf… Ik heb mezelf jaren geprogrammeerd om voor iedereen anders goed te zijn, ook al verloor ik mezelf hierdoor! Mijn eigen stem en wie ik eigenlijk ben, was verloren gegaan, heb mezelf recent teruggevonden, maar ik vind het moeilijk mezelf te zijn en te blijven!
Beetje bang voor de reacties van buitenaf en bang dat ik iemand pijn doe met mezelf te zijn!

Soms ben ik zo gelukkig  met mezelf te zijn en dat voelt zo rustgevend aan!

Dat wil ik vaker voelen voor mezelf en mijn omgeving!

Moet het echt stopen met iedereen te proberen te behagen, ik moet me niet verantwoorden met iedereen!

Ik wil gewoon Miezelf zijn! Ook  wanneer het moeilijk is! Ik moet daar echt werk van maken!

Als je hetzelfde probleem hebt dan ik, laat je berichtje achter hieronder! Dank je!

Hopelijk lukt het jullie beter jezelf te zijn en zijn jullie hiermee gelukkiger!!!

Jezelf zijn, hoe kunnen we minder doen dan dat!

Hou je goed, verzorg je!

 

Altermie

altermie blog fear

The waiting game – Wachten

This message will be written in English and Dutch
Als je dit bericht wilt lezen in het Nederlands, ga dan naar beneden.

—————————————————————————————————————-

Hi you,

I don’t like this waiting game, letters are been sent, posters are made, institutes are being asked to communicate… And all I can do for now is wait!
Anticipation ,stress, feeling awkward and a little voice in my mind saying horrible things like: they will not respond, you will fail, you are not good enough, you are nobody, …

How to hush that little voice?

Stop the waiting game! Take action!

I wish I could tell you to ignore that tiny voice but I can’t ignore it! If I try to ignore it, it grows and takes a humongous proportion in my mind!
I just tell Mie that I can hear the things that are being said but that doesn’t have to be Mie truth!
No, seriously it doesn’t have to be the truth, it is just YOU being scared!
And that is alright! It is okay to be scared sometimes but take the risk anyway!
We are all scared! Scared of failing, scared of succeeding and that is the reason why we settle with an Okay-life!

Somewhere grownups are being taught that failing is losing! But the road you undertook to get where you are today, all the experiences, how much you have grown… How is that loosing?!

So, don’t give up!
Tell that little voice to pipe it down and be grateful of all the things you have experienced and will do so in the future!
If you feel down, make yourself an inspirational list of music that picks you up and makes you feel stronger!
Get in front of a mirror and tell yourself: You can do it!
Take a hot shower and let all the doubt exit with the flow of your water!
Be Okay with your negative feelings, it is alright that you feel that way sometimes but don’t let that feeling enter your skin and be your truth, it’s not!

Find something that works for you!!!
Please stay strong!
Thank you for reading!
If you have tips to quiet that voice then share!  Please comment!

 

 

Altermie

 

You can find a list of music that inspires Mie

——————————————————————————————————————-

Hey jij daar,

Ik hou niet van al dat gewacht! Brieven zijn verstuurd, posters gemaakt, instellingen aangeschreven en nu moet ik wachten!
Leuk wachten, twijfel slaat toe! De verwachtingen, de stress, het ongemak en dat kleine stemmetje in mijn hoofd dat de meest verschrikkelijke dingen zegt: niemand zal reageren, je zal falen, je bent niet goed genoeg, je bent niemand, …

Kan iemand mijn stemmetje tot zwijgen brengen?

Ja, Ik! Stop met dat wachtspelletje, onderneem IETS!

Ik wou dat ik je kon vertellen dat je dat stemmetje moet negeren! Maar als ik dat doe dan groeit dat stemmetje en neemt het mijn gedachten over!
Ik vertel mezelf dat ik dat stemmetje hoor, maar dat het niet mijn waarheid hoeft te zijn, het is angst! Angst hoort er soms bij, dat wil niet zeggen dat we daarom niets moeten doen!
Angst is de reden waarom we tevreden zijn met een “gewoon” leven!

We zijn allemaal bang, bang om te falen, bang om te slagen in onze opzet!
Ergens heeft iemand ons iets wijsgemaakt dat falen gelijk staat als verliezen!
Hoe ridicuul! Hoe kan de weg die je aflegt met al zijn ervaringen, je persoonlijke groei een verlies zijn?
Dus geef niet op!

Vertel dat kleine stemmetje dat het er mag zijn, maar laat het niet overheersen en wees dankbaar voor de weg die je hebt afgelegd, al je ervaringen die je al hebt meegenomen en alle ervaringen die je nog gaat meemaken in de toekomst!
Als je je slecht voelt, maak een lijstje met muziek dat je beter doet voelen, dat je inspireert en u sterker maakt!
Sta voor een spiegel en zeg tegen jezelf dat je het kan!
Neem een hete douche en laat al je twijfel wegvloeien met het water!
Het is oké om je soms eens slecht te voelen en soms moet je dat gevoel gewoon omarmen! Maar laat dat slechte gevoel nooit je “zijn” verstoren! Angst is niet “je” waarheid!

Vind iets dat voor jou werkt!!!
Alsjeblieft blijf sterk en hou vol!
Als je tips hebt omdat akelige stemmetje te doen verstillen, mag je die zeker delen!
Laat je een commentaartje achter, bedankt!!!

 

Altermie
Hieronder vind je een lijst terug met linken met mijn favoriete opbeurende muziek
———————————————————————————
Christina Aguilera: It’s ok

Christina Aguilera: Fighter

Jessie j: Who you are

Destiny’s child: I’m a survivor

Pink: Perfect

Pink: Family portrait

Pink: Try

Beyoncé: Flaws and all

Stromae: Papaoutai

Miley Cyrus: The Climb

Christina Perri: Jar of hearts

Kelly Clarkson: Because of you

Indila: Dernière danse

Indina Menzel: Let it go

100_2005

A bump / Een hindernis

This post will be written in English and Dutch.
Als je deze post in het Nederlands wilt zien, gelieve naar beneden te gaan.

 

Hi You,

Thanks for reading! What a crazy time this is, I have put my dreams for all to see, scary and sensational! I have started a little project: toiletries for people less fortunate! A deodorant costs about 2€, well if you get it for free, you save them! It is a small step but it’s what I want to do! To make sure you have access to shampoos, soap and all that is necessary! The goods will be given by the donation of free packets of food donated by our government!

People, who have a right for these goods, have been screened and are really in need. If you are able too, you may always donate toiletries!!! I will make sure they arrive where they should! Let your hart speak and give!!!

So thankful that you are joining Mie in this! I have written companies for the donation of goods and I am waiting for their replies! I have contacted local businesses for advice and help! That is a small dream of Mie to be fulfilled!

Like always this road of Mie isn’t going over roses! Dreaming is fun, discovering what you want to do too but walking the path is more of a challenge! After the high, getting to know what you want to doe, doubt hits… Are you doing okay? What now?

There is no fixed road to take! And if this isn’t enough of a challenge, there will be people that claim that what you are doing isn’t good and they will try to take you out! Critiquing is easy, yes, there will be bumps on your road for a better you!

I found a great quote of Nelson Mandela: “I have learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who doesn’t feel fear, but he who conquers that fear.” So powerful! To hold on is for Mie the message and the message I have received it loud and clear! Thank you, universe!

Thank you, reader! The power, you give Mie, moves Mie!

Take care,

Altermie

You can follow altermie on:
http://Facebook.com/altermie
http://Twitter.com/altermie


 

Hey jij daar,

Dank je voor het lezen van mijn Blog! Wat een gekke tijd is dit, ik heb mijn verlanglijstje op het net gezwierd… Daar lig ik dan met mijn dromen en iedereen kan ze zien. Best een akelig gevoel!

Momenteel ben ik bezig met een project: Minder gelukkigen onder ons van toiletspullen voorzien!  Mijn bedoeling is in een korte tijd zoveel mogelijk toiletspullen te verzamelen om ze met de voedselpakketten mee te geven.
Zodat mensen voor wie ze het moeilijk kunnen veroorloven, zich ook kunnen verzorgen! Als je in armoede leeft, telt iedere eurocent! Een gemiddelde deodorant kost ong. 2€, krijg je deodorant dan is dat 2€ uitgespaard!

Het is een kleintje maar een leuke om mee te beginnen! Dus als je wilt kan je altijd wat toiletspullen aankopen en me die bezorgen! Ik laat ze meegeven aan de voedselpakketten, dat zijn mensen die onder de armoedegrens leven en via de overheid hierop recht hebben! Het is niet evident om hier mee te sjoemelen dus het komt echt terecht bij mensen die het kunnen gebruiken! Laat je hart spreken en geef…

Leuk dat je mee wilt helpen, ben bedrijven aan het schrijven die ook kunnen steunen hierin, heb contact gehad lokale instanties die me advies hebben gegeven en zo ben ik op weg naar de vervulling van één van mijn dromen!

Zoals altijd gaat het niet geheel feilloos…

Dromen is leuk, ontdekken wat je wilt doen ook, het pad bewandelen verloopt iets moeilijker! Na de high van het ontdekken wat je wilt doen, slaat de twijfel toe… Ben je goed bezig? Wat nu?
Er is geen vast pad voorzien! Net als bij alles vind je wel iemand dat niet akkoord gaat met wat je van plan bent, je probeert onderuit te halen door middel van “welgemeende” kritiek! Ja, hindernissen kom je alvast tegen…

Ik had ergens een mooie quote gelezen van Nelson Mandela: ” Ik heb geleerd dat moed niet bestaat zonder angst, maar dat moed de overwinning is van die angst! De moedige man, is geen persoon zonder angst, maar een persoon die zijn angst overwint.” Zo krachtig! Volhouden is volgens mij de boodschap en die boodschap is toegekomen! Bedankt universum!

Bedankt, lezer! De kracht die je me geeft, ontroert!

Hou je goed,

Altermie

Je kunt Altermie volgen op:
http://Facebook.com/altermie
http://Twitter.com/altermie

 

bucketlist altermie eng (1)

Mie dreams

This post will be written in English and in Dutch!

Als je deze post wilt lezen in het Nederlands moet je even naar beneden gaan.

 

Hi You!

 

Let Mie tell you how I love to dream! I feel so free!

Still a bit doubtful if it is possible to pull it off!

It gives Mie a purpose of living… As Mie, not as a mom (Which I LOVE!!!)

I have started out to blog to let anyone know that I am going on a mission to find out if it is possible for a plain Mie to get a more satisfied life… Well Why?

Because I see so many people waking up, getting to work, working hard, getting home, feed, watch TV or go on the internet, go to sleep… as a daily routine, a way of living life! Then holding on for the weekend to do some fun stuff. Sunday evening regretting to go to bed because ‘manic’ Monday is around the corner, the start for the same boring weekly routine!

Like Mie! Where is the fulfillment in my or your live?

Is this it?

Is this how you want to live your life?

Not Mie, so is it possible to change?

That is why I started this blog… I can’t do nothing no more, I want change! If I write it down and put it out there, it will get Mie motivated to act! And along the way … maybe inspire some people to make a few changes in their lives. Why not dream big!

How am I going to do that?

I have started Mie blog, people from all over the world read this… SO AWESOME!

I have contacted companies for a few projects I started!

I have also made a bucket list! This is a list of things you want to do before you die!
It contains crazy stuff you want to accomplish, you want to have or you want to experience in your life!
It makes your dreams tangible! Because you can look at it, see the things you can do.
It helps you to visualize your dreams! Some of the things are plain and some are over the top, it is okay!

Are there changes you would like to make?

Why don’t you write them down and start visualizing them!

Don’t let anyone make you believe you can’t make your dreams come true and don’t let the “box” hold you back!!
You can make changes, if you want them!

Look around you! Life gives us great examples of things we use, that they thought once were impossible!!! Think about electricity, cell phones, digital cameras, internet, computer, paper, …
These things are made reality because somebody dreamed about them!
They visualized them and they worked hard to make them happening!

Look at yourself and your evolution! You were once a helpless baby, look at you now!

How many things have you accomplished and had thought about it, being impossible? So you have already proven that you are able to do impossible things! It is just a mental state of mind!

So please stop NOT believing in you! Just write your dreams down and start thinking how you can make it your reality!
You can achieve your goals!
There will always be people who tell you, you can’t!
These people are there to give you the willpower to prove them wrong! Stay strong!!!

If there is anything on Mie list, where you think you can help Mie with?
Nobody says I have to pull it off alone!  I would be so grateful!

Keep dreaming, keep exploring your dreams/ideas and visualize! It is great fun and healthy !!!!

In Mie next post I will explain some items on Mie bucket list and how I am going to handle them!

If you are in need of some inspiration, have some fun and click on the Links below!
Please comment!

 

Please take care! Thank you for reading this post! It means the world to Mie!

Dream, visualize and do it!

 

Altermie

You can follow Mie on http://facebook.com/altermie

bucketlist altermie eng (1)

Hey jij!

Wat vind ik dat dromen leuk! Ik voel me zo bevrijd! Soms slaat de twijfel toe, of ik het wel kan waarmaken. Maar het zorgt ervoor dat ik energieker door de dag kom! Het is iets van mij, Mieke, niet mama of vrouw van…

Ik ben met deze blog gestart om iedereen te laten weten dat ik op missie ga om mijn dromen waar te maken! Is het mogelijk voor mij, een simpel Mieke, om wat meer invulling te krijgen van mijn leven, een gelukkiger leven? Waarom een blog?

Omdat ik zie hoeveel mensen, net als Mie, opstaan, gaan werken, thuis komen, eten, tv kijken, gaan slapen… De dagelijkse routine is onze manier van leven geworden om dan blij te worden als het vrijdag is zodat we wat meer plezier kunnen maken. Zondagavond maar niet kunnen inslapen omdat maandag eraan zit te komen. En heel die routine van de week opnieuw start… Waar is het gevoel van voldoening? Ik heb echt een gevoel over mijn leven: “is dit het nu?”

Wil jij zo je leven verder leven? Voor Mie niet, dus is verandering mogelijk?

Dat is de reden dat ik deze blog ben opgestart! Ik kan niet langer wachten tot het beter wordt, ik wil verandering! Als ik het neerschrijf en laat weten dat ik wil veranderen, dan kan ik niet langer wachten, het zorgt ervoor dat ik ga handelen!

Moest ik hiermee nog anderen kunnen bereiken die hetzelfde gevoel hebben over hun leven en hen kunnen motiveren om te veranderen… Waarom niet groot dromen!

Hoe ga ik dat veranderen aanpakken?

Deze blog… Hij wordt gelezen over de hele wereld, hoe fantastisch is dat!
Ik heb bepaalde firma’s al gecontacteerd met een paar projecten waar ik mee aan de slag wil!
En ik heb een bucket list gemaakt!
Ken je dat? Dat is een lijst waar je alles op neerschrijft wat je ooit eens wilt doen of wilt hebben in je leven.
Het maakt dromen wat tastbaarder en zorgt ervoor dat ze niet zo onmogelijk lijken! Het zorgt er ook voor dat je dromen kan visualiseren, is gewoon leuk en ontspannend! Sommige dingen zijn gewoontjes en sommige zijn groots, maakt niet uit!
Heb Mie laten gaan!

Zijn er veranderingen die jij wilt maken? Waarom schrijf je ze niet neer? Begin met dromen en probeer ze te visualiseren! Laat niemand u wijsmaken dat uw dromen niet haalbaar zijn en laat uw doos u niet tegenhouden! Als je verandering wilt, kan je ervoor gaan!

Kijk rondom je! Alledaagse spullen zijn spullen geweest waarvan men dacht dat ze onmogelijk realiseerbaar waren, vb.: elektriciteit, gsm, computer, tablet, digitaal fotocamera, … Iemand heeft ooit over deze dingen gedroomd en hard gewerkt om ze werkelijkheid te laten worden! En het is hun gelukt!

Kijk naar jezelf? Eerst kon je niets! Kijk welke weg je al hebt afgelegd…
Hoeveel dingen kan je, waar je ooit van dacht dat ze onmogelijk zouden zijn?
Dus je kunt de onmogelijke dingen! Alsjeblieft, geloof in jezelf!

Schrijf je dromen op en begin na te gaan hoe je deze dromen kan doen uitkomen! Je kunt dit echt!

Er zullen altijd mensen zijn, die je gaan proberen onderuit te halen of je gaan vertellen dat je iets niet kan! Laat deze mensen u de kracht geven om ervoor te zorgen dat je hen ongelijk bewijst. Blijf sterk!

Moest er iets zijn op Mie lijst, waarvan je denkt, ik kan hiermee helpen. Niemand zegt dat ik al mijn dromen alleen moet verwezenlijken!
Je mag helpen, dat zou ik super vinden! Misschien staat er iets bij wat je ook wilt doen en kunnen we elkaar samen helpen? Zou leuk zijn!

Blijf dromen en in jezelf geloven!
Het visualiseren van je dromen, is niet alleen ontspannend en leuk maar  helpt ook met ze te verwezenlijken! Dus waarom niet?

In de volgende blog ga ik inzoomen op een paar dromen van mijn bucket list! Hoe ik erachteraan ga!

Dank je wel voor het lezen van mijn blog!
Dit betekent veel voor me en geeft me een enorme boost om te handelen!
Je mag altijd een “comment” geven, indien deze met liefde is gemaakt, wordt deze ook gesmaakt!

Heb je ook een beetje nood aan inspiratie?

Ik heb een lijstje hieronder gezet met mijn meest inspirerende mensen van het moment.
Laat je gaan en klik op de link! Geef me je mening alsjeblieft!

 

Een fijne week toegewenst met veel “toegevoegde” waarde en verzorg je goed!

Tot volgende week!

 

Altermie

Je kan me volgen op http://facebook.com/altermie

altermie bucket list

 

The box I carry… De doos die ik draag…

This post will be published in English and in Dutch!
Als je deze post wilt lezen in het Nederlands dan moet je even naar beneden scrollen!

Thinking inside the box or living inside the box… Why do we do that?!

Do you know your box or do you think you are not living inside a box?
Do you feel free to do as you want? What is holding you back? Can you feel the restraints?
That’s YOUR box!
You carry him around like he is you!
I know my box! I hate him. It holds Mie back…
Can anybody explain?!

I have lived/changed everything so hard to fit in this “social accepted” box that it’s hard for Mie to imagene, to dream big!
Most of the time I feel like I am being lived… I have to do this, I have to do that. But who is telling Mie this!! I have to free myself! I have to liberate Mie from Mie… This acceptable behaivor is making my skin curl, it feels like somebody else is living and not Mie!
This is the hardest thing that I need to change! I have to go back to Mie, the real Mie! Where it is comfortable to be in my own skin again!

I have a daughter, love her! Yesterday she asked Mie if she could eat an apple with her dinner… I said: No! Why did I do that? I am giving my kids the same box to wear and it feels so easy to do this! The box, I so much dislike? I am not doing this anylonger because I don’t want her to lose herself, like her mother did!
I want her to know what her talents/gifts and I want her to make use of them every day! I want her to love who she is!!! I will be able to do soon to!!!

Recently I’ve found a video post on YouTube from Michael Bahr about thinking outside the box on the TED- channel!
Please watch it, it will make you aware of your box…
I know my box, I can see Mie box and it isn’t going to hold Mie back!

Now I know what I need to do… There will always be something you/I need to overcome!

Know you, know your limitations , we all have them! Some of our limitations are more visible then others but that doesn’t mean it will be easier !
Believe in yourself!
Think about your life, what has happened to you, you will notice that you already have overcome some of them! This means that you can overcome all the rest too…
I truly believe that! You can do it! I will show you and believe Mie If I can change you can do to!!!

It is great to find out what makes Mie tick!

Next mail I want to reveal the mission what I am going to do… Very excited! A bit crazy, but that is totally Mie!

Can you believe this journey! I already think it is great fun and amazing to do!

Thank you for reading this post!

I wish that you are all without the box and that you feel comfortable within your own skin!

Take care,

Altermie!
you can follow Mie on twitter https://twitter.com/altermie
You can follow Mie on Facebook http://facebook.com/altermie

We denken binnen een ingebeelde doos!

Nee, niet denken, … We leven binnen deze ingebeelde doos!
Is dit nieuw voor jou? Denk je dat je geen doos hebt? Leef jij zonder ingebeelde doos?
Denk je dat echt?! Ik zal je jouw doos laten zien!

Heb je het gevoel dat je kan doen wat je wilt in je leven? Nee, dat is DE doos! Die doos, die onze grenzen aangeeft! Die ervoor zorgt dat we beperkt zijn in ons doen en laten! Dat we moeilijk kunnen geloven in de dingen waarvan we dromen!

Waarom doen we onszelf dit aan? Onszelf … ja!
Er is niemand die een geweer tegen je hoofd houdt en zegt dat je dat moet doen, anders ga je dood? Dus … we kiezen voor deze doos! Doet pijn, niet?!  Hoeveel hebben we gelaten door die stomme doos?

Ik heb zoveel tijd en energie ingestoken om in deze doos te passen, deze sociale aanvaarding van hoe we moeten leven!
Die mij dicteert wat ik mag of niet mag, hoe ik erbij moet lopen, hoe mijn huis eruit moet zien, wat ik zeker niet mag doen! Die doos zit zo nauw rond mijn huid dat ik hem voel, iedere dag!
Hij voelt aan als een te strakke das rond mijn nek, lood in mijn schoenen, hij zorgt ervoor dat ik moeilijk inslaap, zorgt ervoor dat ik niet weet hoe ik moet dromen. Nog beter , als ik begin met dromen, komt dat cynische stemmetje uit mijn doos en zegt: “wees realistisch…”.
Ik kan me bijna niet kan voorstellen hoe mijn leven eruit kan zien! Ik wil er vanaf !

Jij mag mijn doos dragen, als je wilt! Hoeft niet, hoor! Maar hij zal jouw vast beter staan! Ik bevrijd me!
Vanaf nu ben ik alleen nog die beslist over Mie, Mie leven, Mie huishouden… Ik ga ervoor!
Want ALS dit de laatste dag is, die ik leef, wil ik dat hij telt!

Mijn (super) dochter vroeg gisteren of ze een appel bij haar middag mocht. Ik zei: “Nee!”, waarom? Dit kon toch geen kwaad? Geef ik diezelfde doos door aan mijn dochter? Het ging zo snel… Zo natuurlijk! Dit ga ik niet meer doen!!!

Ik ben het aan mijn dochter verplicht om haar de ruimte te geven dat ze zich zelf kan vinden.
Zodat ze weet wie zij is, weet waarvan ze houdt en wat ze niet leuk vind! Ik hoop, voor haar, dat ze later dagelijks gebruik kan maken van haar talenten en dat ze houdt van wie ze is!

Ik ga alvast mijn best doen om terug te zoeken wie ik ben! Zodat ik kan genieten van Mie!

Bedankt om mijn hersenspinsel te lezen, ‘t moest eruit!

Wie weet wat ik nog ga bereiken?!
Heb alvast super veel geleerd en ben héél gemotiveerd aan het zoeken naar mijn missie!
Achter de schermen ben ik hard er aan het werken, met veel plezier en passie! Leuk om te doen!
Volgende post ga ik mijn missie uit de doeken doen! Ik kan het bijna niet geloven wat ik wil proberen!
Het is een hele uitdaging, maar dat is net het leuke eraan!

Ik hoop dat jullie minder last hebben van die doos of dat jullie helemaal geen doos dragen!
Dat zou ik super vinden!

Allemaal een doosloze week gewenst, ik hou jullie op de hoogte!

Groetjes,

Altermie
Je kan me volgen op twitter http://twitter.com/altermie
Je kan me volgen op facebook http://facebook.com/altermie