Altermie

Altermie creative

Kwaliteiten – Qualities

This blog will be written in English and in Dutch


Hé jij daar!

Ik wil je iets vertellen? Onlangs vroeg iemand me naar mijn kwaliteiten en ik wist niet wat ik moest zeggen. Hoe gênant is dat! Nu blijkbaar ligt dat een beetje in onze Belgische cultuur, maar toch! Als mama, als partner en een volwassen vrouw voel ik me schuldig dat ik hier geen antwoord op kon geven!

Hoe komt dat toch? En hoe kan ik dat veranderen?

Iedere puntenkaart die ik ooit heb gekregen, mentaal opgezocht! Heeft er ooit een leerkracht iets positiefs gezegd?
Spreekt niet echt in mijn voordeel, hé! Tja, waar vind ik mijn positieve eigenschappen dan?

Duidelijk niet in mijn puntenkaarten! Wiskunde, taal, geschiedenis, aardrijkskunde, nooit echt goed in geweest. L.O., muzische – en plastische opvoeding daar scoorde ik wel goed op! Maar welke meerwaarde geeft dat?

Eerst dacht ik niet veel, maar toen begon ik na te denken over hoe ik in het leven sta… Kwaliteiten, hier komen ze!

Ik ben een creatieve mens! Ik ga niet alleen creatief om met problemen, maar ik knutsel graag en maak mezelf ongelukkig als ik niet regelmatig iets inkleur! ;)

Als ik iets beslis te willen dan bereik ik dat!

Ik ben speels en dat geeft me de mogelijkheid dingen te bespreken die moeilijk liggen dankzij mijn luchtige aanpak!

En ik hou van uitdagingen!

Ik ben een mensen mens, als iemand voor me staat, probeer ik de mens te zien! Niet zijn titel of het uiterlijke vertoon, maar wat er zich achter die façade afspeelt!

Wil dit zeggen dat ik geen slechte kwaliteiten heb, geloof me, die blog zou veel sneller geschreven zijn en uitgebreider! Maar ik voel me er goed bij dat ik ook kwaliteiten van mezelf kan opnoemen zonder dat ik hierbij moet blozen of stotteren!

Ben jij je bewust van je goede eigenschappen? Heb jij er moeite mee om ze hard op te zeggen? En durf jij je echte ik te laten zien?

Wees lief voor jezelf en voor anderen. Een kleine daad van vriendelijkheid kan toch zover gaan!

Hou je goed!

Altermie


 

Hi you!

I want to tell you something? Recently somebody asked me after my qualities and I didn’t know what to say! How embarrassing is that! It lies in the Belgian culture, but still! As a mom, a partner and a female adult, I feel guilty that I could not answer this!

Why is that? And how can I change this?

I mentally visited every scorecard I’ve received. Was there a teacher that said something positive about me?!
This approach doesn’t seem to be going well! Where do I find my positive qualities then?

Apparently not in my school results! Math, Language, history, it was never Mie forte! I was good at sports, music and arts! But is that of any importance?

First I didn’t think these would help but then I started to think how I live life… qualities, here they are!

I am a creative person, not only do I solve my problems creatively but I like to do arts and crafts. If I don’t color something every week, it makes me unhappy! ;)

If I decide I want something, I will achieve it!

I am playful in life and this gives me the opportunity to discuss difficult things because I have an airy approach!

And I do like a challenge!

I am a people’s person, if somebody stands in front of Mie, I try to see the person! Not his title or the exterior display, but what’s going on behind the façade!

Does this mean I don’t have bad qualities, believe Mie, that blog would be written a lot quicker and longer! It’s nice to know my qualities, without me thinking about it, blushing and stuttering!

Do you know your qualities? Do you feel weird saying them out loud? Are you showing your real you or do you hold yourself back?

Be kind to you and to others! A small act of kindness goes a long way!

Take care!

Altermie

 

 

Altermie stay young!

Fun

Deze post wordt geschreven in het Nederlands en in het Engels.
If you want to read this post in English, please scroll down!


Hey jij daar!

Hoe lang is het geleden dat je nog plezier hebt gemaakt?

En dan bedoel ik niet gewoon gelachen met iets, maar echt dat je hart gevuld was met plezier!

Wat zeg je?

Ja, je kent het echt wel…

Wanneer sloeg je hart sneller omdat je plezier hebt gemaakt?

Zo lang geleden!

Ik heb een idee! Neem kinderen mee, liefst je eigen of anders iemands kinderen met toestemming van de ouders, en ga naar een speeltuin! Niet blijven zitten, hé!
Verstand afstellen op kinderniveau en ga spelen… Amuseer je!

Kinderen leren ons genieten van het moment! Dat zouden wij ook echt wat meer moeten doen!

“Waarom?”: hoor ik je zeggen!

Als we vergeten om plezier te maken, verzuren we! Met andere woorden we worden oud!

Hoe dankbaar ik ook ben om het feit dat ik ouder mag worden, van gedachte blijf ik het liefst jong!

En eens lekker spelen, zorgt er ook voor dat onze batterijtjes weer vol zijn! We kunnen meer verdragen en zien alles positiever in!

Veel plezier en bedankt voor het lezen!

_ueHo04gjgO3QLWvg_dyBRBsIisliYdrV4jDWyodIPs=w209-h229-no

Altermie

10552541_10201403830058056_815676524214898323_n


 

Hi you!

How long has it been that you made some fun?

And I don’t mean you smiling with something funny, but that your heart was filled with pleasure!

What do you say?

Yes, you know what I mean…

When did your heart beat faster because you had fun?

It’s been that long!

I have an idea! Take kids with you, preferably your own or someone else’s with approval of the parents, and go to a playground! Don’t just sit there!
Get your mind on child level ! Go and play… Have fun!

Kids teach us to enjoy the moment! We should do that regularly!

“Why?”: I hear you say!

Because if we forget to make fun, we turn sour! With other words we become old!

Don’t get Mie wrong! I am grateful that I am getting older,  but in my mind I prefer to stay young!

When we play and have fun, it makes our battery’s full again! We can bear more and we see things more positive!

Please have fun and thank you for reading!

_ueHo04gjgO3QLWvg_dyBRBsIisliYdrV4jDWyodIPs=w209-h229-no

Altermie

 

To end or not to end

This post is written in English and in Dutch.
Deze post is in het Engels en in het Nederlands geschreven.


Hi you,

Next week I will be running my First competition… Ever! Hooray, milestone for Mie!

To finish or not to finish? That will be the question!

Went to the gym, to see If I could do the 5km/3miles  and… You can see for yourself!

03-10-14 - 1

I hit the mark and overstepped it! YES!!! 7,13km = 4 miles

On a tredmill it is a bit easier for Mie ‘cause the computer lets Mie know how much I still need to do…

So I believe I am physical fit to run the 5 km but will my mindset let Mie fail?

I will keep you posted! So excited!

Enjoy your weekend! I will!

X,

Altermie


Hey jij,

Volgende week loop ik mijn eerste wedstrijd… ooit! Hoera, mijlpaal voor Mie!

Eindigen of niet eindigen? Dat wordt de vraag!

K ben de fitnesszaal  ingetrokken om te kijken of ik de 5km kon doen… En wat denk je?

03-10-14 - 1

 

Ik ging lekker voorbij die 5km! YES!!!

Op zo’n loopmolentje is het wel een beetje gemakkelijker omdat de computer je vertelt hoeveel je hebt gelopen en hoeveel je nog moet doen…

Dus ik geloof dat ik fysiek in staat ben om de 5 km te lopen, maar zal mijn eigen twijfel me fysiek tegenhouden om de wedstrijd uit te lopen?

Ik hou je op de hoogte! Zo zenuwachtig!

Geniet van je weekend! Ik zal dat ook doen!

X,

Altermie

 

 

 

 

 

Altermie blame!

Tough – moeilijk

This blog will be written in English and in Dutch.
Als je deze blog wilt lezen in het Nederlands, ga gewoon naar beneden.


Hi you,

This week has not been Mie favorite week…
In fact this week was seriously one of the hardest in Mie life.
Decisions are been made, they were tough ones!

How do you deal with them?
I keep reminding Mie to breathe and keep the faith!

Sometimes shit happens, it is easy to blame somebody!
But don’t underestimate your own doings!
If you ignore them, they will gain power to bite you in the ass!

I hope the sun is shining on you!

Take care,

 

Altermie


Hé jij,

Deze week was niet mijn favoriete week…
Eigenlijk was deze week bijna de zwaarste van mijn leven.
Beslissingen werden genomen en het ware geen gemakkelijke!

Hoe ga jij om met moeilijke tijden/keuzes?
Mijn ritueel: “Blijven ademen, Mieke! Onthouden dat het goed komt!”

Soms is het niet leuk en het is gemakkelijk om iemand anders dan de schuld te geven!
Maar onderschat je eigen aandeel niet!
Als ge uw eigen aandeel negeert, krijgt die gewoon groeikracht en krijgt ge het dubbel terug!

Ik hoop dat het wat minder dondert bij jullie!

Hou je goed,

 

Altermie

Altermie depend on tomorrow

The gift of tomorrow

This post will be written in Englisch and in Dutch
Als je deze blog wilt lezen in het Nederlands, ga daar door naar beneden


Hi you,

I wrote the last post and I knew something was amiss about the last post.
Instead of following my gut instinct, I published it… I apologize!

Why?

I disagree majorly!

If you ever had somebody taken away from you unexpected, you know what I mean!
Tomorrow is never a promise!
I forgot the feeling I had when I lost someone… How devastating it was!
And how small I felt, couldn’t see this coming and couldn’t fight this. I had to endure and overcome!
It is hard but from this I learned something I almost forgot!

YOUR LIFE ISN’T FOREVER!

So don’t live like there is a tomorrow! I am thankful for the tomorrows but I will not depend on them!
If you want something, go after it! Don’t let others hold you back!
You are your own boss! You are in control over your own life!

So work hard, play hard, love hard, … Make your life count!

Get everything out of life, don’t settle!

If you live wholehearted, the work you do doesn’t bother you! It gives energy to do more!
Who says there will be a tomorrow? We don’t like to think about it but we should!

If you die, what do you want people to know about you?
What do you want them to feel/say about you? Live the way you want!
Nobody will remember that you had an Ipad or 100 pairs of shoes because the materials you own Is not you!
Don’t let your goods define who you are!

Thank you for reading, it means the world to Mie!

Take care!

 

Altermie


You want to be standing in your own Hall of Fame!

https://www.youtube.com/watch?v=mk48xRzuNvA

Je wilt in de spiegel kunnen kijken en trots zijn op wie je bent!


Hey jij,

De laatste post die ik schreef voelde niet goed aan, ondanks dat slechte gevoel, heb ik hem toch geplaatst! Mijn verontschuldiging!

Waarom?

Ik ben TOTAAL niet akkoord met die stelling!

Als je ooit iemand onverwacht bent verloren, dan weet je wat ik bedoel! Morgen is u niet beloofd!
Ik was dat gevoel kwijt hoe verloren ge u voelt… ik was er kapot van, ik voelde me zo klein! Pure onmacht, zag het niet aankomen en ik kon er niets tegen doen! Je ondergaat zoveel rauwe emoties!  Uiteindelijk ga je door met het leven. Hier heb ik iets van geleerd en ik was het bijna kwijt!

Uw leven is niet oneindig!

Dus leef alsof er geen morgen is!
Ik ben dankbaar voor de morgens, maar ik ga er niet automatisch vanuit dat die er gaan zijn!
Dus als je iets wilt, ga ervoor! Laat anderen u niet tegenhouden!
Jij bent je eigen baas! En jij hebt de controle over jouw leven!

Dus werk hard, leef ten volle, heb plezier en heb lief!  Zorg dat je leven telt!

Haal alles uit je leven, je wilt het niet voor minder doen! Er is geen herkansing!
Als je iets graag doet, dan maakt dat harde werk je niets uit! Het geeft je de energie omdat te doen!
Wie zegt dat er voor jou een morgen komt?

We houden er niet van om hieraan te denken, maar dat doen we maar beter wel!

Als je sterft, wat wil je dan dat de mensen weten over jou?
Wat wil je dat ze voelen/zeggen over jou? Leef het leven dat jij wilt!
Niemand zal herinneren dat je een Ipad had of 100 paar schoenen…
Uw bezit is niet wie jij bent! Dus laat het materialisme los, jij bent meer waard dan dat!

Dank je voor het lezen van mijn blog! Het betekent zoveel voor me!

Hou je goed,

 

Altermie

Quote Mahatma Ghandi

Altermie Ghandi

Altermie enemy

No pain, No gain!

This post will be written in English and in Dutch.

Als je deze post wilt lezen in het Nederlands, moet je even verder na beneden gaan.


Hi you,

 

I didn’t know what to do with myself this week… I had a lot of plans but my head wasn’t there.
Decided I was going to up my game, yet again, because NO pain, no gain!
I don’t want to be the couch potato anymore! So I keep Mieself busy!
So I entered myself in a running competition! The competition is in October!
I wanted to run for ages but haven’t truly committed myself to do this.  Now I have to, can’t let a good dare pass Mie by! Running the 5 km or 3,1069 miles (thanks Google!) is the wager.

The first running experience was excruciating, my heart was beating so hard the birds flew away from the noise.

Then I remembered a song and I started to sing (out loud, yes I did). This song became my mantra, just keep on singing, you will survive! And the hurt went away…

It made Mie remember something! You are your own enemy! If you don’t believe in yourself, you will fail!!!

Please read it again: “If you don’t believe in you, you will fail!” and “You are your own enemy!”

I have made this my truth but it isn’t… If you believe in you, you can still fail, you can always fail! You don’t control everything in the universe, so failing is a possibility and that’s LIFE!!!

You are your own enemy… That part is so true! When I started to sing to ease the pain, it made my mind still from the negative chatter in my head and I ran a lot better! This means something I can use…

I have to keep my mind busy in a positive way to silence the negative part of myself.

So here we are again…

Life sometimes is failing and get yourself staying positive!

You don’t want to be the one who is holding you back!!!

And if you fail, I bet, you will have people surrounding you who will give you the support to get over failing!

Take care and be positive!

 

Altermie
Ps.: If you want to know what I was singing, click on the link below! It gave Mie strength it might do the same for you?! I hope it does… J


Hey jij,

 

Ik wist niet wat te doen met mezelf deze week… Ik had veel plannen en afspraken, maar mijn hoofd was er niet bij! Dus heb ik besloten om wat meer mijn best te doen, alweer, … .

Ik wil niet meer in die comfortabele zetel zitten, dus hou ik Miezelf bezig!

Het was even stil en toen heb ik me in een spontane reactie ingeschreven voor een loopwedstrijd in Oktober… Ik heb al een tijdje willen beginnen met lopen, maar ik kreeg mezelf niet gemotiveerd om meerder keren per week te gaan lopen. Nu moet ik wel, ik ben de uitdaging aangegaan om de 5 km te lopen en ik geef niet graag af!

In het begin deed het lopen pijn, mijn hart was zo luid aan het kloppen dat door het geluid de vogels wegvlogen!

Toen herinnerde ik me een liedje en ik begon te zingen (luidop! Ja, echt!). Dit liedje werd mijn mantra, gewoon blijven zingen en het zal u wel lukken! De pijn ging weg!

Het gaf me een Aha-moment! Je bent je eigen vijand en als je niet gelooft in jezelf dan ga je falen!!!!
Lees dit nog eens opnieuw: “Als je niet gelooft in jezelf dan faal je!” en “Je bent je eigen vijand!”

Ik heb hiervan aangenomen dat dit waarheid was, maar dat is het niet!

Als je in jezelf gelooft, kan je nog steeds falen! Je controleert immers niet heel het universum! Dus kan je falen! Helaas dat is het leven!

Je bent je eigen vijand! Dit is ZO waar!!! Wanneer ik begon te zingen, ging de pijn weg!

Dat zingen zorgde ervoor dat mijn internnegatieve dialoog stopte en ik liep veel beter!

Dit geeft me iets wat ik kan gebruiken! Ik moet mijn gedachten op een positieve manier bezig houden om het negatieve stukje van mezelf het zwijgen op te leggen!

Dus hier zijn we weer beland, hé!

Soms is leven op uw gezicht gaan en hou jezelf positief!

Je wilt echt niet diegene zijn die jezelf tegenhoudt in het leven!!!

En als je faalt, geen paniek, ik ben er zeker van dat in je omgeving er mensen zijn die je de kracht geven om je falen te overstijgen!

Hou je goed en blijf positief!

 

Altermie
Ps.:  Als je wilt weten welk liedje ik zong, dan moet je op de onderstaande link klikken! Het gaf mij de kracht en misschien geldt dat voor jou ook! J

https://www.youtube.com/watch?v=LKaXY4IdZ40

Altermie born

Why I can’t be like everybody else… – Waarom ik niet gelijk iedereen kan doen…

This post will be written in English and in Dutch
Als je deze post wilt lezen in het Nederlands dan moet je naar beneden gaan


Hi there,

A collegue told Mie in a heated discussion: “Why do you have to make a big deal about it and why can’t you just do like everyone else…

This touched my soul!

You don’t know how I sometimes struggle with myself internally… Don’t stand out, just do it like everyone else…  This is sometimes hard even for Mie! Sometimes I wish I could just fit in… I know what is expected for Mie but can’t pull it off!

I have never fitted in… I was and still am the odd one out! Just doing like everyone else is like putting salt in my coffee… It is just wrong! I debate/question everything and always! I don’t like it, I have struggled with this and I wish I could turn it off sometimes! But I can’t… It is not Mie!

So this is something you cannot ask Mie to do! I can’t  be different then being Mie!

I know this is not easy! And believe Mie… I don’t do this to make your life more difficult! I am truly sorry for your stress, I feel the pain of it!

I believe that you have to speak up, even when it is difficult and you have to go against the stream of things. It is not Okay if everybody does it, you have to question it? And hopefully it is okay but sometimes you will find out it is not okay and everybody does it, so you can make changes, improve and evolve!

I am the person who critically watches everything and questions the way of things not because I want to but because it is being Mie.

You don’t have to be like everybody else, just be You!

Maybe you fit in and maybe you don’t that is okay! There will be people who can deal with this and there will be people who can’t, that is okay too! This is the way of life and life is great!!!

Hopefully you can be you, even when it is difficult, just be you!

You were born to be you!!!

Take care, do good because you can and you care!

You can always leave a comment, I do respond!

x

Altermie


Hey jij daar,

Een collega heeft tijdens een verhitte discussie uitgehaald naar mij, : “Waarom moet jij daar een punt van maken en waarom kan je niet gewoon doen gelijk iedereen?”

Je weet niet hoe ik soms met mijzelf in de knoop lig hierover! Doe niet moeilijk, doe gewoon gelijk ieder ander! Zelfs ik heb het soms moeilijk met mezelf! Soms wou ik dat ik gewoon kon doen gelijk ieder ander… Ik weet wat er van me verwacht wordt, maar ik kan het gewoon niet voor mekaar krijgen!

Ik heb nooit in de groep gepast! Ik was en ben nog steeds anders! Net zoals iedereen doen, is voor mij zout in mijn koffie doen, gewoon fout! Ik stel alles in vraag en altijd! Ik vind dat niet leuk, Ik heb er echt mee gevochten omdat er uit te krijgen of zelfs tijdelijk doen alsof… Maar dat gaat niet, ik kan dat niet… Het is gewoon niet Miezelf zijn!

Dat is dus iets wat je niet van me kan vragen! Ik kan niet anders dan mezelf zijn!

Ik weet dat dit niet gemakkelijk is! En geloof me… Ik doe dit niet om jouw leven moeilijker te maken! Ik voel je stress en de pijn ervan!

Ik geloof dat je moet spreken, ook al is het moeilijk en ga je tegen de massa in! Het is niet oké, gewoon maar omdat iedereen het doet! Je moet het je afvragen! Hopelijk is het oké, maar soms kom je te weten dat het niet Oké is en iedereen doet het! Je moet het je afvragen zodat je je kan veranderen, je verbeteren en transformeren naar beter!

Ik ben een persoon die alles kritisch bekijkt en zich afvraagt of de dingen die we doen wel juist zijn, niet omdat ik dit wil, maar omdat ik die persoon ben!

Je moet niet zijn gelijk ieder ander! Je moet jezelf zijn!

Soms pas je in de groep en soms val je uit de toon… Dat is Oké! Er zullen mensen zijn die daarmee om kunnen en er zullen mensen zijn die daar niet mee om kunnen. Dat is ook oké! Dat is het leven en het leven is fantastisch!

Hopelijk kan je jezelf zijn, ook al is het moeilijk, wees jezelf!

Je bent geboren om jezelf te zijn!!!

Hou je goed, doe goed omdat je het kan en het wilt!

Je kan altijd een commentaartje laten, ik antwoord!

X

Altermie

altermie favorite quote1

Stronger – Sterker

This post will be written in Englisch and in Dutch!

Als je dit bericht wilt lezen in het Nederlands, ga dan alsjeblieft naar beneden!

 

Hi you!

 

What doesn’t kill you, makes you stronger… True or false?

I had my First door closed on Mie! I was so scared about this happening that I couldn’t sleep.

Mie not sleeping didn’t change a thing and somebody did say “NO”.

Why did I lose my sleep over this? Crazy Mie! I didn’t die on the spot and it didn’t felt that bad… It just turned the energy level higher and made Mie more determined to go after what I want!

It is almost starting time for Mie little conquest! Very excited about this…

Can this plain Jane get 34.506 toiletry products together for the people in Mie community that struggle with their finances? In 2 months… Maybe I will and Maybe I don’t, I want to find out and I am throwing Mieself out there! I have fun doing it and I always wanted to do something like that! It is a win-win situation! I am helping my community, having fun doing this and It makes Mie stronger!

You can help little Mie! Spread your goodness around, you can always help others with little things…

If you live near Mie, I hope you will soon see my posters around asking for donations in care products! And I hope you will give generously, I don’t know yet how I will distribute the donated goods but they will get there where they are needed! Truly needed!

It has been almost 21 days of Mie reciting my pact with Mieself and I do believe it has changed my point of view about Mie.

Still I can always use some positive vibes!

So If you have something positive you experienced of know, please spread the love around!

Start by the comment section below, Thank you so much!!!

Are you in some inspirational modus? Follow the link below for some Walt Disney inspiration. I really like the lyrics and the power of the song!

Hope you are doing fine and please take care!

 

Altermie

 


Hey jij!

 

Wat je niet doodt, maakt je sterker… Waar of niet waar?

Ik heb mijn eerste deur tegen mijn neus gehad! Ik was er zo bang voor dat ik er mijn slaap voor heb gelaten! Niet dat mijn tekort aan slaap iets heeft verandert en iemand heeft toch “neen” gezegd.

Waarom liet ik mijn slaap hiervoor? Gekke Mie! Ik ging niet dood en eigenlijk voelde die “neen” niet zo slecht aan als ik had gedacht! Mijn energie voor mijn project is gestegen en het maakte me eigenlijk nog meer vastberaden dan ik al was!

Het startschot wordt binnenkort gegeven voor mijn kleine projectje! Ik ben er héél enthousiast over!

Kan dit eenvoudig Mieke 34.506 toiletspullen bij elkaar krijgen voor mensen in mijn omgeving die het financieel moeilijk hebben? In 2 maand tijd? Misschien lukt het en misschien ook niet, Ik wil het gewoon uitvinden voor mezelf en ik ga ervoor! Ik heb er mijn pleziertjes in en ik wou zoiets altijd al doen! Het is een win-win situatie! Ik help mijn omgeving, heb plezier met het te doen en het maakt me sterker!

Jij kunt dit eenvoudig Mieke helpen! Doe ook iets goed in jouw omgeving! Het hoeft niets groots te zijn, soms is “Hallo” zeggen al heel wat!

Als je in mijn buurt woont, hopelijk zie je snel mijn posters waarin ik om hulp/donaties vraag! De ontvangen/gedoneerde verzorgingsproducten gaan naar mensen die het echt moeilijk hebben, hoe ik die goederen daar krijg weet ik nog niet. Maar ik beloof dat ik ze breng waar ze nodig zijn! Echt nodig! Je kan het volgen via mijn blog!

Het is bijna 21 dagen geleden dat ik het pact met Miezelf heb neergepend en ik denk oprecht dat ik anders over mezelf denk!

Toch kan ik nog steeds wat positief nieuws gebruiken!

Dus als je iets positiefs hebt meegemaakt, deel het en spreid het positivisme rond in deze wereld!

Begin bij het commentaarstukje hierbeneden, Dank Je Wel!

Kan je wat inspiratie gebruiken? Volg dan de link beneden, Walt Disney op zijn best! Ik vind het zo’n mooi liedje en het heeft een sterke tekst.

Ik hoop dat het goed met je gaat en verzorg je!

 

 

Altermie

Altermie change

A bottle of confidence, please! – Een flesje zelfvertrouwen, alsjeblieft!

This post will be written in English and Dutch.

Als je deze blog wilt lezen in het Nederlands, ga dan naar beneden!

 

 

Hi You!

Have you ever looked at a group of people interacting with each other?
Really looked…

The group mostly circles around a person, this person is the one that looks like he has the most confidence, the most outgoing and charismatic of all. They stick with this person like they can take in a bit of his essence/energy and distribute it like that person…
Everybody likes this individual!

And then you have Mie… I am not charismatic, not confident and not outgoing! Can you buy confidence?
Then can I have 2 bottles of confidence please?

I am a nice person, have great ideas, am a mom with great kids, have lovely friends, like to be around people but I lack confidence and charismatic, I am not.

So what am I to do? I have some great ideas that would make a difference in our world but I am lacking the confidence to speak up about them…

I am not standing by this doing nothing and dwell what could have been. Taking action is necessary!
I am going to boost my confidence by doing the things I don’t like and conquering them.

I am going to search a likeminded partner who wants to make  Mie dream happen and I am going to search a life coach for supporting Mie.

We all have issues! Even the most charismatic person has his shortcomings! You can do something about them! It is a choice you make actively or passively but YOU do make them.

Well it’s will be Mie choice to be more confident and less afraid!

If simply little Mie can tackle this, so can you!

Stay positive and strong! Do good because you care and can!

Take care!

If someone knows a good life coach… Let Mie know, I am searching for one!

Thank you for reading my thoughts!

 

 

Altermie


 

Hey jij daar,

 

Heb je al eens gekeken naar een groep mensen, hoe ze met elkaar omgaan?
Echt gekeken naar hen?

Er is altijd één persoon waarrond de anderen gaan hangen, die persoon is meestal vol zelfvertrouwen, de meest uitbundige en charismatische individu van ze allemaal! Ze hangen rondom deze persoon zoals een wesp rond Cola.
Zijn energie lijkt wel aanstekelijk en besmettelijk! Hoe krijgt die persoon dat voor mekaar?

En dan heb je Mie… Ik ben helaas niet charismatisch, blaak niet van zelfvertrouwen en uitbundig ben ik ook niet… Kan je zelfvertrouwen kopen?
Kan ik dan alsjeblieft 2 flesjes?

Ik ben vriendelijk, heb goede ideeën, ben een mama met fantastische kids, heb supervrienden en ik ben graag rondom mensen, maar zelfvertrouwen mis ik en charismatisch ben ik ook niet!

Wat moet ik doen nu? Ik heb goede ideeën, ideeën die mijn omgeving positief zou beïnvloeden, maar ik heb niet de zelfvertrouwen om erover te praten.

Ik kan hierin gaan wentelen vol zelfmedelijden, wetende dat mijn dromen nooit realiteit zullen worden. Ik kies ervoor om actie te ondernemen! Dus moet ik op de één of andere manier mijn zelfvertrouwen laten groeien.

Dit ga ik doen door mezelf uit te dagen, die dingen te doen die ik niet graag doe! Zoals vb.: “spreken voor een groep”!
Ik ga ook op zoek naar een gelijkgestemde partner die met me mee wilt werken om mijn droom te realiseren en een lifecoach die ervoor zorgt dat ik voor mijn visie ga!

We hebben allemaal onze tekortkomingen, ook die mensen die blaken vol zelfvertrouwen!  Je kan er ook iets aan doen!
Het is altijd een keuze die je maakt, misschien geen actieve beslissing, maar jij bent diegene die verandering hierin kan brengen.

Ik neem de beslissing over mezelf dat ik meer zelfvertrouwen ga hebben en dat ik minder angstig ga zijn!

Als dit eenvoudig Mieke dat kan aanpakken, geloof me, dan kan jij dat ook!

Blijf positief en sterk! Doe goed omdat je het kan en omdat je erom geeft!
Laten we strijden voor een betere wereld te beginnen bij onszelf.

Hou je goed!!!

Moest je een goede lifecoach kennen, ben er naar op zoek en sta open voor suggesties!

Dank je wel voor het lezen van mijn gedachten, het geeft me moed!

 

 

Altermie