Altermie

Happy Holidays!

Altermie christmas wish

Hi you!

I wish you all a lot of fun during the holidays!
Thank you for reading and supporting Mie!

Take care!

Altermie
I am off enjoying the holidays too, see you in 2015!

Hey jij!

Ik wens jullie allemaal veel plezier tijdens de feesten!
Bedankt voor het lezen en de steun die ik mocht ontvangen!

Hou je goed!

Altermie
Nu ga ik ook genieten van de feesten, je ziet me terug in 2015 bij leven en welzijn!

Merry Christmas! Altermie

Ready or not?!

This post is written in English, scroll down, please!


Hey jij!

Joepie, nog 11 dagen en dan is het Kerstmis!!! Zijn we klaar om hem te vieren?!
Oei, nee… Zijn we nog niet klaar?! Hoe komt het? Wat is er gebeurt?
Teveel druk op je schouders dat je het goed moet doen? Of heb je de megalijst gezien van je kinderen hun wenslijst en word je misselijk! Waar zijn we mee bezig?!

Kerst gaat over de mensen rondom je, je geliefden en niet over het maken van een schuldenberg!
Of je haren uittrekken omdat je niet alle cadeautjes hebt gevonden!

Je kan hier verandering in brengen! Hier zijn een paar tips voor een leukere Kerst met minder stress!

 • Kinderen herinneren zich de leuke tijd rondom kerst, maar niet de cadeautjes die ze hebben gekregen!
 • Leg de nadruk op de mensen en niet de cadeautjes!
 • Doe de TV vaker uit voor de feesten zodat onze kinderen niet overenthousiast worden van alle cadeaus die ze hebben gezien in de reclame! Ze zien ze en ze willen ze allemaal! Dus zet jezelf niet in deze positie!
 • Hou een budget voor Kerst en hou je eraan!
 • Als je kinderen ouder zijn, betrek ze erbij! En laat weten wat je budget is!
 • Doe je gsm/computer/tablet uit tijdens de feesten en SPEEL met je kinderen! Maak iets met hen!
 • Ga niet voor het ik-wil-dat-populaire cadeautje, maar denk lange termijn!
 • Dankbaarheid: Zeg waar je dankbaar over bent en laat je kinderen het zelf ook verwoorden!
 • Laat de kinderen helpen met het maken van het eten! Het geeft zo’n leuke herinneringen, die houden ze voor eeuwig!
 • Maak plezier!
 • Perfect zijn op de foto, duurt een nanoseconde! Het is superonrealistisch als je verwacht dat de avond/dag perfect gaat verlopen! Een zeurend momentje is niet erg! Je overleeft het heus!
 • Doe niet alsof, wees echt!!!

Ik wens je allen een fijne en liefdevolle omgeving gevuld met gelach en plezier!
Zalige Kerst!
Hou je goed!

Altermie


Hi you!

Hooray, 11 days before Christmas and are we ready to celebrate?!
Oh no we are not?! How come? What’s going on?
Too much pressure to pull it off? Did you see the mega-list of things the kids want and feel sick in the stomach? What are we doing?!

Christmas is about being around and enjoying your loved-ones not making debt on your credit cards or tearing your hair out because of the anxiety of failed Christmas shopping!!

There are tips for a less stressed Christmas and how to pull this off!

 • Kids will remember the good times during the holiday festivities and not the toys they are getting!
 • We need to put the emphasis on the people and not the presents!
 • Turn off the TV more before holidays, so your kids don’t get over-enthusiastic about all the toys they see in advertisements! They see a lot and want them all! Don’t put yourself in that position!
 • Keep a budget for Christmas and stick to it!
 • If your kids are older get them involved! Let them know your budget!
 • Turn of your phone/pc/laptop/tablet off during holidays and PLAY with your kids! Make something with them!
 • Don’t go for that I-really-want-that-because-it-is-hot present but think long-term!
 • Gratitude: say what you are grateful about and let your kids tell you to!
 • Let your kids help making diner! It gives memories they will keep forever!
 • Have fun!
 • Picture perfect, it takes a nanosecond! Don’t expect it to be lasting the night, this is surreal high expectation!
 • Don’t fake it, keep it real!

I wish you all a fun-loving environment filled with laughter and joy!
Merry Christmas!
Take care!

Altermie

altermie.com self-love

Self-love

This blog is written in English and in Dutch. Scroll down, please!


Wat ik graag tegen je wil zeggen, mijn vriend!

Laat dat masker toch vallen, dat je denkt dat je moet dragen!
Het is oké om jou te zijn! Je bent meer dan genoeg!
Laat jezelf zien in al je glorie: “het goede, het slechte, het lelijke en het mooie ook!”.

Houd je niet in, je hoeft niet te dromen.
Wees gewoon jezelf, je bent prachtig hoe je bent!

Je bent raar, je bent uniek, je bent mooi, je bent rommelig, je bent zoveel dat ik niet ben!
En toch sta ik hier! Heb je graag en zie je graag! Het doet me pijn je te zien afzien!
Als ik het gemakkelijker voor je kan maken, dan zou ik dat zeker doen!
Niet omdat je ik je zie zoals jij wilt dat ik je zie, maar omdat wie jij bent, steeds komt piepen in alles wat je doet!

Iedereen ziet je prachtige jij! Alleen, tot mijn spijt, jij misschien niet!
Misschien gaat niet iedereen je graag hebben en dat is oké!
Wees jezelf, verander niet!

Je bent genoeg en je bent mooi van binnen en van buiten!
Zie je zo graag!

Op betere tijden die er zeker gaan komen, hou vol!

Altermie


What I would like to say to you, my friend!

Let go of the mask, you think you should ware…
It is okay to be you! You are enough!
Let yourself be seen in all your glory: “the good, the bad, the ugly and the beautiful you too!”.

Don’t hold back, you don’t have to dream…
Just be you, You were born to be you!
You are weird, you are unique, you are beautiful, you are messy, you are a lot I am not! Still I am standing here, liking you, loving you!

It hurts to see you struggle! If I can make it easier, I would not do that because of your mask or how you wish me to see you! It is because of your unique personality that always shines through you!

For all to see! Except, sadly to say, not for you!
Maybe not everyone will like you, but that is okay!
Stay true to who you are, don’t conform!

You are enough and you are beautiful inside and out!
Love you so much!

It will get better, just hang in there!

Altermie

Altermie creative

Kwaliteiten – Qualities

This blog will be written in English and in Dutch


Hé jij daar!

Ik wil je iets vertellen? Onlangs vroeg iemand me naar mijn kwaliteiten en ik wist niet wat ik moest zeggen. Hoe gênant is dat! Nu blijkbaar ligt dat een beetje in onze Belgische cultuur, maar toch! Als mama, als partner en een volwassen vrouw voel ik me schuldig dat ik hier geen antwoord op kon geven!

Hoe komt dat toch? En hoe kan ik dat veranderen?

Iedere puntenkaart die ik ooit heb gekregen, mentaal opgezocht! Heeft er ooit een leerkracht iets positiefs gezegd?
Spreekt niet echt in mijn voordeel, hé! Tja, waar vind ik mijn positieve eigenschappen dan?

Duidelijk niet in mijn puntenkaarten! Wiskunde, taal, geschiedenis, aardrijkskunde, nooit echt goed in geweest. L.O., muzische – en plastische opvoeding daar scoorde ik wel goed op! Maar welke meerwaarde geeft dat?

Eerst dacht ik niet veel, maar toen begon ik na te denken over hoe ik in het leven sta… Kwaliteiten, hier komen ze!

Ik ben een creatieve mens! Ik ga niet alleen creatief om met problemen, maar ik knutsel graag en maak mezelf ongelukkig als ik niet regelmatig iets inkleur! ;)

Als ik iets beslis te willen dan bereik ik dat!

Ik ben speels en dat geeft me de mogelijkheid dingen te bespreken die moeilijk liggen dankzij mijn luchtige aanpak!

En ik hou van uitdagingen!

Ik ben een mensen mens, als iemand voor me staat, probeer ik de mens te zien! Niet zijn titel of het uiterlijke vertoon, maar wat er zich achter die façade afspeelt!

Wil dit zeggen dat ik geen slechte kwaliteiten heb, geloof me, die blog zou veel sneller geschreven zijn en uitgebreider! Maar ik voel me er goed bij dat ik ook kwaliteiten van mezelf kan opnoemen zonder dat ik hierbij moet blozen of stotteren!

Ben jij je bewust van je goede eigenschappen? Heb jij er moeite mee om ze hard op te zeggen? En durf jij je echte ik te laten zien?

Wees lief voor jezelf en voor anderen. Een kleine daad van vriendelijkheid kan toch zover gaan!

Hou je goed!

Altermie


 

Hi you!

I want to tell you something? Recently somebody asked me after my qualities and I didn’t know what to say! How embarrassing is that! It lies in the Belgian culture, but still! As a mom, a partner and a female adult, I feel guilty that I could not answer this!

Why is that? And how can I change this?

I mentally visited every scorecard I’ve received. Was there a teacher that said something positive about me?!
This approach doesn’t seem to be going well! Where do I find my positive qualities then?

Apparently not in my school results! Math, Language, history, it was never Mie forte! I was good at sports, music and arts! But is that of any importance?

First I didn’t think these would help but then I started to think how I live life… qualities, here they are!

I am a creative person, not only do I solve my problems creatively but I like to do arts and crafts. If I don’t color something every week, it makes me unhappy! ;)

If I decide I want something, I will achieve it!

I am playful in life and this gives me the opportunity to discuss difficult things because I have an airy approach!

And I do like a challenge!

I am a people’s person, if somebody stands in front of Mie, I try to see the person! Not his title or the exterior display, but what’s going on behind the façade!

Does this mean I don’t have bad qualities, believe Mie, that blog would be written a lot quicker and longer! It’s nice to know my qualities, without me thinking about it, blushing and stuttering!

Do you know your qualities? Do you feel weird saying them out loud? Are you showing your real you or do you hold yourself back?

Be kind to you and to others! A small act of kindness goes a long way!

Take care!

Altermie

 

 

Altermie stay young!

Fun

Deze post wordt geschreven in het Nederlands en in het Engels.
If you want to read this post in English, please scroll down!


Hey jij daar!

Hoe lang is het geleden dat je nog plezier hebt gemaakt?

En dan bedoel ik niet gewoon gelachen met iets, maar echt dat je hart gevuld was met plezier!

Wat zeg je?

Ja, je kent het echt wel…

Wanneer sloeg je hart sneller omdat je plezier hebt gemaakt?

Zo lang geleden!

Ik heb een idee! Neem kinderen mee, liefst je eigen of anders iemands kinderen met toestemming van de ouders, en ga naar een speeltuin! Niet blijven zitten, hé!
Verstand afstellen op kinderniveau en ga spelen… Amuseer je!

Kinderen leren ons genieten van het moment! Dat zouden wij ook echt wat meer moeten doen!

“Waarom?”: hoor ik je zeggen!

Als we vergeten om plezier te maken, verzuren we! Met andere woorden we worden oud!

Hoe dankbaar ik ook ben om het feit dat ik ouder mag worden, van gedachte blijf ik het liefst jong!

En eens lekker spelen, zorgt er ook voor dat onze batterijtjes weer vol zijn! We kunnen meer verdragen en zien alles positiever in!

Veel plezier en bedankt voor het lezen!

_ueHo04gjgO3QLWvg_dyBRBsIisliYdrV4jDWyodIPs=w209-h229-no

Altermie

10552541_10201403830058056_815676524214898323_n


 

Hi you!

How long has it been that you made some fun?

And I don’t mean you smiling with something funny, but that your heart was filled with pleasure!

What do you say?

Yes, you know what I mean…

When did your heart beat faster because you had fun?

It’s been that long!

I have an idea! Take kids with you, preferably your own or someone else’s with approval of the parents, and go to a playground! Don’t just sit there!
Get your mind on child level ! Go and play… Have fun!

Kids teach us to enjoy the moment! We should do that regularly!

“Why?”: I hear you say!

Because if we forget to make fun, we turn sour! With other words we become old!

Don’t get Mie wrong! I am grateful that I am getting older,  but in my mind I prefer to stay young!

When we play and have fun, it makes our battery’s full again! We can bear more and we see things more positive!

Please have fun and thank you for reading!

_ueHo04gjgO3QLWvg_dyBRBsIisliYdrV4jDWyodIPs=w209-h229-no

Altermie

 

To end or not to end

This post is written in English and in Dutch.
Deze post is in het Engels en in het Nederlands geschreven.


Hi you,

Next week I will be running my First competition… Ever! Hooray, milestone for Mie!

To finish or not to finish? That will be the question!

Went to the gym, to see If I could do the 5km/3miles  and… You can see for yourself!

03-10-14 - 1

I hit the mark and overstepped it! YES!!! 7,13km = 4 miles

On a tredmill it is a bit easier for Mie ‘cause the computer lets Mie know how much I still need to do…

So I believe I am physical fit to run the 5 km but will my mindset let Mie fail?

I will keep you posted! So excited!

Enjoy your weekend! I will!

X,

Altermie


Hey jij,

Volgende week loop ik mijn eerste wedstrijd… ooit! Hoera, mijlpaal voor Mie!

Eindigen of niet eindigen? Dat wordt de vraag!

K ben de fitnesszaal  ingetrokken om te kijken of ik de 5km kon doen… En wat denk je?

03-10-14 - 1

 

Ik ging lekker voorbij die 5km! YES!!!

Op zo’n loopmolentje is het wel een beetje gemakkelijker omdat de computer je vertelt hoeveel je hebt gelopen en hoeveel je nog moet doen…

Dus ik geloof dat ik fysiek in staat ben om de 5 km te lopen, maar zal mijn eigen twijfel me fysiek tegenhouden om de wedstrijd uit te lopen?

Ik hou je op de hoogte! Zo zenuwachtig!

Geniet van je weekend! Ik zal dat ook doen!

X,

Altermie

 

 

 

 

 

Altermie blame!

Tough – moeilijk

This blog will be written in English and in Dutch.
Als je deze blog wilt lezen in het Nederlands, ga gewoon naar beneden.


Hi you,

This week has not been Mie favorite week…
In fact this week was seriously one of the hardest in Mie life.
Decisions are been made, they were tough ones!

How do you deal with them?
I keep reminding Mie to breathe and keep the faith!

Sometimes shit happens, it is easy to blame somebody!
But don’t underestimate your own doings!
If you ignore them, they will gain power to bite you in the ass!

I hope the sun is shining on you!

Take care,

 

Altermie


Hé jij,

Deze week was niet mijn favoriete week…
Eigenlijk was deze week bijna de zwaarste van mijn leven.
Beslissingen werden genomen en het ware geen gemakkelijke!

Hoe ga jij om met moeilijke tijden/keuzes?
Mijn ritueel: “Blijven ademen, Mieke! Onthouden dat het goed komt!”

Soms is het niet leuk en het is gemakkelijk om iemand anders dan de schuld te geven!
Maar onderschat je eigen aandeel niet!
Als ge uw eigen aandeel negeert, krijgt die gewoon groeikracht en krijgt ge het dubbel terug!

Ik hoop dat het wat minder dondert bij jullie!

Hou je goed,

 

Altermie

Altermie depend on tomorrow

The gift of tomorrow

This post will be written in Englisch and in Dutch
Als je deze blog wilt lezen in het Nederlands, ga daar door naar beneden


Hi you,

I wrote the last post and I knew something was amiss about the last post.
Instead of following my gut instinct, I published it… I apologize!

Why?

I disagree majorly!

If you ever had somebody taken away from you unexpected, you know what I mean!
Tomorrow is never a promise!
I forgot the feeling I had when I lost someone… How devastating it was!
And how small I felt, couldn’t see this coming and couldn’t fight this. I had to endure and overcome!
It is hard but from this I learned something I almost forgot!

YOUR LIFE ISN’T FOREVER!

So don’t live like there is a tomorrow! I am thankful for the tomorrows but I will not depend on them!
If you want something, go after it! Don’t let others hold you back!
You are your own boss! You are in control over your own life!

So work hard, play hard, love hard, … Make your life count!

Get everything out of life, don’t settle!

If you live wholehearted, the work you do doesn’t bother you! It gives energy to do more!
Who says there will be a tomorrow? We don’t like to think about it but we should!

If you die, what do you want people to know about you?
What do you want them to feel/say about you? Live the way you want!
Nobody will remember that you had an Ipad or 100 pairs of shoes because the materials you own Is not you!
Don’t let your goods define who you are!

Thank you for reading, it means the world to Mie!

Take care!

 

Altermie


You want to be standing in your own Hall of Fame!

https://www.youtube.com/watch?v=mk48xRzuNvA

Je wilt in de spiegel kunnen kijken en trots zijn op wie je bent!


Hey jij,

De laatste post die ik schreef voelde niet goed aan, ondanks dat slechte gevoel, heb ik hem toch geplaatst! Mijn verontschuldiging!

Waarom?

Ik ben TOTAAL niet akkoord met die stelling!

Als je ooit iemand onverwacht bent verloren, dan weet je wat ik bedoel! Morgen is u niet beloofd!
Ik was dat gevoel kwijt hoe verloren ge u voelt… ik was er kapot van, ik voelde me zo klein! Pure onmacht, zag het niet aankomen en ik kon er niets tegen doen! Je ondergaat zoveel rauwe emoties!  Uiteindelijk ga je door met het leven. Hier heb ik iets van geleerd en ik was het bijna kwijt!

Uw leven is niet oneindig!

Dus leef alsof er geen morgen is!
Ik ben dankbaar voor de morgens, maar ik ga er niet automatisch vanuit dat die er gaan zijn!
Dus als je iets wilt, ga ervoor! Laat anderen u niet tegenhouden!
Jij bent je eigen baas! En jij hebt de controle over jouw leven!

Dus werk hard, leef ten volle, heb plezier en heb lief!  Zorg dat je leven telt!

Haal alles uit je leven, je wilt het niet voor minder doen! Er is geen herkansing!
Als je iets graag doet, dan maakt dat harde werk je niets uit! Het geeft je de energie omdat te doen!
Wie zegt dat er voor jou een morgen komt?

We houden er niet van om hieraan te denken, maar dat doen we maar beter wel!

Als je sterft, wat wil je dan dat de mensen weten over jou?
Wat wil je dat ze voelen/zeggen over jou? Leef het leven dat jij wilt!
Niemand zal herinneren dat je een Ipad had of 100 paar schoenen…
Uw bezit is niet wie jij bent! Dus laat het materialisme los, jij bent meer waard dan dat!

Dank je voor het lezen van mijn blog! Het betekent zoveel voor me!

Hou je goed,

 

Altermie

Quote Mahatma Ghandi

Altermie Ghandi

Altermie enemy

No pain, No gain!

This post will be written in English and in Dutch.

Als je deze post wilt lezen in het Nederlands, moet je even verder na beneden gaan.


Hi you,

 

I didn’t know what to do with myself this week… I had a lot of plans but my head wasn’t there.
Decided I was going to up my game, yet again, because NO pain, no gain!
I don’t want to be the couch potato anymore! So I keep Mieself busy!
So I entered myself in a running competition! The competition is in October!
I wanted to run for ages but haven’t truly committed myself to do this.  Now I have to, can’t let a good dare pass Mie by! Running the 5 km or 3,1069 miles (thanks Google!) is the wager.

The first running experience was excruciating, my heart was beating so hard the birds flew away from the noise.

Then I remembered a song and I started to sing (out loud, yes I did). This song became my mantra, just keep on singing, you will survive! And the hurt went away…

It made Mie remember something! You are your own enemy! If you don’t believe in yourself, you will fail!!!

Please read it again: “If you don’t believe in you, you will fail!” and “You are your own enemy!”

I have made this my truth but it isn’t… If you believe in you, you can still fail, you can always fail! You don’t control everything in the universe, so failing is a possibility and that’s LIFE!!!

You are your own enemy… That part is so true! When I started to sing to ease the pain, it made my mind still from the negative chatter in my head and I ran a lot better! This means something I can use…

I have to keep my mind busy in a positive way to silence the negative part of myself.

So here we are again…

Life sometimes is failing and get yourself staying positive!

You don’t want to be the one who is holding you back!!!

And if you fail, I bet, you will have people surrounding you who will give you the support to get over failing!

Take care and be positive!

 

Altermie
Ps.: If you want to know what I was singing, click on the link below! It gave Mie strength it might do the same for you?! I hope it does… J


Hey jij,

 

Ik wist niet wat te doen met mezelf deze week… Ik had veel plannen en afspraken, maar mijn hoofd was er niet bij! Dus heb ik besloten om wat meer mijn best te doen, alweer, … .

Ik wil niet meer in die comfortabele zetel zitten, dus hou ik Miezelf bezig!

Het was even stil en toen heb ik me in een spontane reactie ingeschreven voor een loopwedstrijd in Oktober… Ik heb al een tijdje willen beginnen met lopen, maar ik kreeg mezelf niet gemotiveerd om meerder keren per week te gaan lopen. Nu moet ik wel, ik ben de uitdaging aangegaan om de 5 km te lopen en ik geef niet graag af!

In het begin deed het lopen pijn, mijn hart was zo luid aan het kloppen dat door het geluid de vogels wegvlogen!

Toen herinnerde ik me een liedje en ik begon te zingen (luidop! Ja, echt!). Dit liedje werd mijn mantra, gewoon blijven zingen en het zal u wel lukken! De pijn ging weg!

Het gaf me een Aha-moment! Je bent je eigen vijand en als je niet gelooft in jezelf dan ga je falen!!!!
Lees dit nog eens opnieuw: “Als je niet gelooft in jezelf dan faal je!” en “Je bent je eigen vijand!”

Ik heb hiervan aangenomen dat dit waarheid was, maar dat is het niet!

Als je in jezelf gelooft, kan je nog steeds falen! Je controleert immers niet heel het universum! Dus kan je falen! Helaas dat is het leven!

Je bent je eigen vijand! Dit is ZO waar!!! Wanneer ik begon te zingen, ging de pijn weg!

Dat zingen zorgde ervoor dat mijn internnegatieve dialoog stopte en ik liep veel beter!

Dit geeft me iets wat ik kan gebruiken! Ik moet mijn gedachten op een positieve manier bezig houden om het negatieve stukje van mezelf het zwijgen op te leggen!

Dus hier zijn we weer beland, hé!

Soms is leven op uw gezicht gaan en hou jezelf positief!

Je wilt echt niet diegene zijn die jezelf tegenhoudt in het leven!!!

En als je faalt, geen paniek, ik ben er zeker van dat in je omgeving er mensen zijn die je de kracht geven om je falen te overstijgen!

Hou je goed en blijf positief!

 

Altermie
Ps.:  Als je wilt weten welk liedje ik zong, dan moet je op de onderstaande link klikken! Het gaf mij de kracht en misschien geldt dat voor jou ook! J

https://www.youtube.com/watch?v=LKaXY4IdZ40