Author: altermie

Just Mie! I am a mom of 2 lovely kids: Silke (8y) and Luca (2y), a wife for almost 10 years with Sandro, a working nurse, a female worried about the world, juggeling to have all things done, ready to go for my dream and change my or Mie's life!!! This blog is about the journey I am taking!

altermie.com, altermie, creating a mess, cleaning, start

Messy life!

This post is written in English and in Dutch.


Hi you,

I was absent, have made a mess and needed to clean it up.

I thought I was doing my best but I wasn’t. I was just being Mie in my comfort zone and I stood still for too long in certain areas.
It all blew up.

There are big changes in the making and like all endings and new beginnings, this hurts!

I need to start moving again.
Step by step! Rebuilt it all, most any way.

No security blanket, no safety net, no trainers wheels, just me!
I don’t even know who I am anymore.

Because I am feeling down a bit, I am in need of a little pick-Mie-up to boost my confidence, power, hope, …

So thankful for Youtube!
I just wanted to share! Maybe it can help somebody else too! Links are down below…

Know this: “It is okay to make mistakes! That’s living life! If you haven’t failed at something you haven’t lived. Keep your head up!!!”
Please don’t stop believing in yourself because life sucks sometimes, keep having strength and know that this shall pass! Everything is possible!

Take care,

 

Altermie


Hey jij daar,

Ik ben terug van weggeweest! K moest even mijn rommel opruimen.

Dacht dat ik goed bezig was met mijn leven, maar toch niet. Blijkbaar zat ik op sommige gedeeltes een beetje vastgeroest, een gewoonte dat ongezond werd.
Te lang stil gestaan en nu betaal ik de prijs ervoor.

Er gaan nogal grote veranderingen komen in mijn leven.
Een einde is vaak een nieuw begin, helaas gaan deze fases meestal gepaard met groeipijnen.
Terug in beweging komen, stapje per stapje opbouwen.

Geen geruststellend dekentje in de buurt, zonder veiligheidsnet, geen zijwieltjes, enkel ik!
Wie was ik ook alweer?

Omdat ik me op dit moment echt klote voel en ik echt wel wat motivatie kan gebruiken!!!
Heb ik gezocht naar wat motivatie, steun, hoop, …
Wat ben ik blij dat Youtube bestaat!
Ik wou gewoon een paar links delen, die me helpen en hopelijk iemand anders ook…

Weet dit: “Het is oké om fouten te maken, dat betekent dat je leeft! Als je nooit hebt gefaald, dan heb je nooit geleefd! En kin omhoog!”
Alsjeblieft blijf geloven in jezelf ook al is het leven soms hard, wees sterk en weet dat alles voorbijgaat, niets is blijvend en alles is mogelijk!

Hou je goed,
Altermie


 

Little movies to pick yourself off the ground!/ Kleine motiverende filmpjes

Nick vujicic!

https://www.youtube.com/watch?v=XKTg_INHgpc

Part 1

Part 2

 

Don’t give up on hope!

https://www.youtube.com/watch?v=m9BsmcJrl64

 

It’s up to you!

https://www.youtube.com/watch?v=YMz2_S2y9WE

 

Fight through it!

https://www.youtube.com/watch?v=JHBtiXVCJuI

 

Failure is never final!

https://www.youtube.com/watch?v=TKZkP7eT2ho

 

And there it was...all my imperfect perfections, altermie.com,

To struggle with grace … sometimes!

This post is only written in English.

Hi you,

It’s been long overdue me posting something.

Being not myself, I couldn’t bare for you to find out that I do sometimes struggle… ;)
And struggle I did/do, Life sometimes hits you in the face, leaving you breathless, shaking your core, your foundations.

You will survive your hardships and for sure hardships will come. No difference found here!

My prayer that gives my strength. (My religion is none and all, sometime I change “God” into “Universe”)

God/Universe, give me grace to accept with serenity
the things that cannot be changed,
Courage to change the things
which should be changed,
and the Wisdom to distinguish
the one from the other.
Living one day at a time,
Enjoying one moment at a time.

Sometimes you can use words to give you strength! Just repeat the words like a mantra and put some faith into them!
Letting go, my biggest challenge in life!

I do hope you are doing well!

Take care, be nice, we all live in this crazy place, called earth! 

Altermie

tumblr_m80j65x7xy1rcos03o1_1280

Seagulls – Meeuwen

This post is written in English and in Dutch!


Hey jij daar,

Daarstraks was ik aan het lopen… Deed zo’n deugd! Passeer ik een veld dat net bemest werd door de boer. Niets speciaal, moet gebeuren! Was het niet voor de honderden meeuwen die de sh*t aan het eten waren. Ik kreeg een openbaring!

Wie ga jij zijn? Diegene die de shit van een ander eet of diegene die de shit produceert?

Het is crue gezegd, maar ik wou er toch even bij stilstaan!

Wat dit voor mij betekent.

Waarom zoveel moeite doen om iedereen te plezieren door te doen wat men van je verwacht en daardoor de kans missen jezelf te zijn en je leven leiden hoe jij het wilt?

Dus zal ik maar die gekke doos zijn die het woord “scheet” durft zeggen en met fluo roze sokken gaat werken… hahahahaha!

Hou je goed!

Altermie


Hi you,

I was running earlier this morning… It felt so great! I came to a field where the farmer covered it with manure. Nothing to special about that, needs to be done! But there where hundreds of seagulls eating shit, a thought came to me!

Who are you going to be? The one that’s going to eat shit from others or the one that produces the shit?

I know not decent to write, but I wanted to tell you anyway!

For me this means.

Why go to extreme lengths to please others by doing what they expect of you and missing the opportunity to be yourself and live life the way you want it to?

Let Mie be Mie, that crazy person that says the word “fart” and wares Fluo pink socks to work… Hahaha!

Take care!

Altermie

mieke gsm 032015 159

what-if-you-realized-how-powerful-you-really-are1

Your power!

This blog is written in English and in Dutch.


Hey jij,

Hoe gaat het met je? Hopelijk voel je je sterk!
Een tijdje geleden heb ik je uitgedaagd om voor 7 dagen lang iets goeds te doen voor onbekenden, heb je het gedaan?
Wat vond je ervan? Vond je het leuk? Heeft het iets teweeg gebracht?

Voor mij heeft het mijn hart wat meer opengesteld, ik voel me meer dankbaar over mijn leven en ik heb heel veel dankbaarheid terug gekregen. Het heeft me gerealiseerd dat geven meer doet dan de spullen die ik heb! En het was gewoon leuk om te doen!” Ik ga dat zeker nog eens doen, wanneer ik voel dat ik er nood aan heb! Ik voelde me zo sterk…

Soms vergeet ik nog wel eens dat ik verantwoordelijk ben over hoe ik mijn leven leef, heb jij dat ook?

We hebben allemaal dingen te doen die we moeten, maar we hebben veel meer controle daarover dan we denken!
Voorbeeldje: We moeten werken om geld te verkrijgen dat nodig is om te leven. Maar waar we werken, wat we doen en hoe we werken, is onze keuze! We mogen misschien niet altijd die keuzes even geweldig vinden, maar we kunnen altijd veranderen!

Dus als er iets is waarvan jij geloofd dat je iets mist in je leven… Neem je verantwoordelijkheid en verander!

Wat ga jij eraan doen? Denk in kleine stapjes, die je kan nemen, die een grote impact gaan hebben! Dit heet het “compound effect” (klik op de link!) en daar wilt men mee bedoelen dat je kleine positieve stappen kan zetten, die over tijd, een enorme verandering kunnen teweeg brengen.

Hopelijk zet deze blog je aan het denken,

Hou je goed!

Altermie
http://www.wikihow.com/Take-Control-of-Your-Life


Hi you,

How are you doing? Hope you are feeling vibrant!
A while ago I asked if you could accept the challenge doing good for someone you didn’t know, did you do it?
What did you get out of it? Did you like it? Did it do something for you?

For Mie: “It opened my heart a bit more, felt more appreciative of my own life, got a lot of gratitude back and it made me realize that Life is more then the stuff you have! And It was just fun to do!” Will be doing this again, if I start to feel overwhelmed. I felt so strong…

I sometimes seem to forget that I am in control of my life, do you feel the same?

We all have to do things that are out of our control but we have more control then we think!
For instance: We have to work in order to get money to live? But where, what we do and how we do it, is our choice! We may not like the choices we made but we can change!
So If there is something you believe to be missing in your life… Take control!

What are you going to do about it?! Think in small steps, you can take, to make a big change! This is called the “compound effect“! Making small changes, that have a great impact in time!

Hope this will make you think!
Take care,

Altermie
http://www.wikihow.com/Take-Control-of-Your-Life

 

 

 

Blijven lachen – Keep on smilling

This blog will be written in English and in Dutch


Hi you!

A smile is the easiest disguise in the universe! Don’t know why we do that but we often hide behind it!
Don’t want to let others know we hurt, we are hurting!

It is easy to hide but sometimes you can think the toothpaste smile is real and you can start to feel lonely, unsure about yourself because you don’t feel that way and you can’t share your true feelings because of all the fake smiles.

You can’t believe that others feel lonely and are scared for the uncertainties the future holds!

Please keep it real! Don’t hide so much behind your smile! We all feel insecure, are scared and sometimes think life sucks!

Please share your insecurities with someone! Letting others know that they don’t have to play pretend, they can get real with you!

Sometimes life sucks, this will pass! Keep holding on!

Keep it real with the people you love, let them see the real version of you and give them the opportunity to care for you!

You don’t have to play pretend all the time, I promise! <3

Please be kind! We definitely need kindness in this world and it is free of charge!

Take care,

Altermie


Hey jij,

Een glimlach, zo gemakkelijk en zo eenvoudig te gebruiken als vermomming. Handig om erachter te schuilen!

Gebeurt er iets, blijven lachen! Slechte dag, blijven lachen!

We willen niet met onze gevoelens te koop lopen, we willen niet toegeven dat het leven niet gemakkelijk is en dat soms het leven pijn doet.

Het is zo eenvoudig om te lachen en te blijven lachen, dat je bijna niet zou kunnen geloven dat dit masker onecht is.

Je denkt dat je de enige bent die zich eenzaam voelt, de enige die angstig in het leven staat.

Speel geen verstoppertje alsjeblieft! Vergeet af en toe het masker op te zetten, laat de mensen die jij liefhebt, je echte “IK” zien! De “IK” die het niet altijd voor mekaar heeft. Die “IK”, die ook onzeker is en zich soms slecht voelt.

Geef anderen de kans om zorg te dragen, voor je, als het je even tegen zit!

Je hoeft je niet de hele tijd te verstoppen achter je glimlach, ik beloof het! <3

Wees aardig! Deze wereld, waarin we worden blootgesteld aan zoveel leed, kan aardigheid goed gebruiken en het kost je niets!

Hou je goed!

Altermie


 

 

altermie.com; present, today, live life, to late!

Live life – Leef!

This post is written in English and in Dutch!


Hi you!

Life as I knew it changed, this happens a lot but I normally brush it off and go on with my stuff!

I can’t understand why yesterday was so different but what happened hit hard and gave me such a reality check that I had to share!

If you were told that you have only six months to live, what would you do?

Why are you not doing this right now?

Don’t live life like there is no ending to it! Because we can’t look into the future and there will be lots of mysteries waiting to happen but that you are going to die is a fact!

So live life to the fullest and know this:

Yesterday has passed and you can’t change anything about it! Let it go!
Tomorrow is unsure, so why bother trying to figure that out! Don’t worry so much and go to sleep!
But today you are gifted with life and capable to do anything you choose!
Make other people laugh and enjoy life!

Take care,

Altermie

If I were to die tomorrow, what would you say to me today? <3


Hey jij!

Het leven dat ik kende is gisteren verandert! Dat gebeurt wel vaker, zonder al te veel gedoe, ga ik verder met mijn leven!

Ik begrijp niet goed waarom gisteren zo anders was, maar het heeft me hard geraakt en ik heb zo’n ogenopener gehad dat ik het wou delen!

Als iemand tegen je zei dat je nog maar 6 maanden te leven had, wat zou je dan doen?

Waarom doe je het nu niet?

Leef je leven niet alsof er geen einde aan komt! We kunnen niet kijken in de toekomst en er gebeurt veel waar we geen vat op hebben, maar dat je dood gaat is een feit!

Dus leef alsof morgen niet bestaat en weet dit:

Gisteren is al gebeurt, je kan niets meer daaraan veranderen dus laat het los!
Wat morgen komt, wie zal het zeggen dus stop met piekeren over wat er gaat gebeuren! Ga slapen met een gerust hart!
Maar vandaag zijn we gezegend met leven en we kunnen alles doen wat we willen!
Maak anderen aan het lachen en geniet van het leven!

Hou je goed,

Altermie

Als ik morgen dood ga, wat zou je tegen me zeggen vandaag? <3

 

kindness, you can! Altermie.com (1)

Challenge – Uitdaging

This blog will be written in English and in Dutch!
Hey jij!

Voel je je goed? Ik hoop het alvast!
Laat me je eens iets doen…

We willen allemaal leven in een betere wereld en ik geloof dat we dat voor mekaar kunnen krijgen!
Wil je het mee proberen?!

Hier is de uitdaging: “Doe iets goeds voor iemand onbekend en probeer dit 7 dagen aansluitend te doen!
Deze goede dingen die je kan doen, kunnen zijn:

 • De deur openhouden
 • Lachen naar iemand
 • Koekjes/taart bakken en weggeven aan iemand die je niet kent
 • Het opruimen van iemands voortuin, een straat, …
 • Maak een kaartje en verstuur hem naar iemand die je niet kent.
 • Doneer geld/kleding/speelgoed/huishoudspullen

Probeer het plezierig te maken, geniet ervan en hou vast hoe je je voelt als je iets goed doet voor iemand anders!

Ik ga hetzelfde doen, maandag te beginnen!

Ben begonnen met zo’n 30 dagen “challenge, with Adrienne” om yoga te doen. Goeie hemel is dat intensief! Was een verrassing!
Ik ben ook begonnen met een nieuw stukje in mijn blog, “Reaching for the stars!”. Ik probeer inspirerende mensen te motiveren om me terug te schrijven met wat advies, onder het motto “vraag en je zal ontvangen!”, ben al super enthousiast en kan niet wachten met mijn ervaringen te delen! :)

Veel plezier deze week en blijf werken aan een betere wereld!
Het begint altijd bij jezelf!

Hou je goed!

Altermie


Hi you,

Are you feeling good? Hope so!
Let me challenge you…

We all want a better world and I believe we can make this world a better place!
Want to give it a go?!

Here’s the challenge: “Do 1 act of kindness for somebody you don’t know and do this 7 days on a row!”

These acts of kindness can be:

 • Holding the door open
 • Saying “Hello”
 • Cleaning somebody’s front-lawn
 • Paying some persons groceries bill
 • Baking cookies and giving them away
 • Making a card and sending it to somebody you don’t know

Really try to enjoy the things you do and acknowledge how you feel doing something good!

I will be doing the same thing starting from Monday!

I am doing this crazy Yoga challenge with Adrienne on Youtube! Oh my, I never knew yoga was so intense!
I have started a new section on my blog, “Reaching for the stars!”. It’s Mie connecting with some inspiring people and getting them to interact with me. Under the motto: “If you ask, you shall receive!” I am very excited about this section!!!! :)

Have fun this week and keep on making this world a better place!
It always starts with you!

Take care,

Altermie