Author: altermie

Just Mie! I am a mom of 2 lovely kids: Silke (8y) and Luca (2y), a wife for almost 10 years with Sandro, a working nurse, a female worried about the world, juggeling to have all things done, ready to go for my dream and change my or Mie's life!!! This blog is about the journey I am taking!

Quote Ghandi

Feeling conflicted!

Like always this blog will be written in English and in Dutch!
Please scroll downwards


Hey jij!

Ik heb een dilemma!

Wanneer ik mensen zie vechten, ben ik diegene die ze uiteenhaalt! Wanneer iemand onrecht wordt aangedaan, spreek ik! Wanneer ik denk dat iets niet juist is, dan ga ik ervoor…

T’is niet altijd gemakkelijk en wordt niet in dank afgenomen, maar ik ben die persoon!
Niet iedereen vind het leuk als je wordt aangesproken op iets wat je niet juist doet, zoals we wel eens voorhebben!
Ik heb mijn eigen wet naar waar ik leef!
“Doe niet aan anderen, wat je zelf niet wilt dat iemand jou zou aandoen!”

Men zegt dat ik een idealist ben, een dromer, … En dat is juist!
IK geloof in de mensheid, ik geloof in deze wereld en ik droom dat de wereld overvloedig gevuld is met eten, drinkbaar water, gezondheidszorg en vrede voor alle organismes in deze planeet en verder!
Ik geloof echt in deze wereld!

Er zijn mensen die niet geloven in gelijkheid, democratie of vrije meningsuiting! Dat betekent in hun geloof, dat het je niet toegelaten is een mening te hebben of dat je je stem mag gebruiken! Deze mensen willen daarvoor moorden en zijn bereid hun leven hiervoor te geven! Akelig!!!

Ik leef in een klein landje: “België”, maar dit fantastische land is gebouwd op het solidariteitsprincipe! Dat betekent dat we voor elkaar zorgen! Niemand wordt achtergelaten! Hoe geweldig is dit! Onderwijsvorming is verplicht! Dat betekent niet dat we niet op veel gebieden kunnen verbeteren en dat we zonder fouten zitten!

Er zijn hier gekken, die ons proberen angst aan te jagen zodat we hun geloof aan gaan nemen. Geen gelijkheid voor iedereen en ze proberen ons stil te krijgen! Ze hebben geprobeerd een aanslag te plannen op onze overheid en politie! Hier in België! In ons geweldig, maar kleine apelandje!

Ik ben een idealist, Oh nee, hier begin ik weer!
Ik geloof echt in vrijheid en gelijkheid voor iedereen!
Moet ik binnenkort gaan tonen dat ik bereid ben hiervoor te vechten? Zou ik sterven voor wat ik geloof  en zou ik mensen kunnen vermoorden voor deze reden!

Ik ben een mama van twee kinderen! Voor hen geef ik mijn leven, maar zou ik moorden? Als mijn kinderen in direct gevaar zouden zijn, dan kan dat, maar ik ben geen moordenaar!

Moorden gaat tegen mijn eigen principes! Vechten voor vrijheid?  Ja!
Nu ben ik bang! Wetende dat zij zomaar een leven weg zouden gooien, samen met hun eigen leven voor het geen ze geloven  en hier volgt mijn dilemma!

Hoe kunnen we dit probleem uit de wereld helpen, als we niet moorden voor hetgeen we geloven?

Ik zie waarde in alle levens! Ik vermoord nog niet eens de spinnen in huis… Wij wonen samen (echt!)!!!
Ik ben zo dankbaar dat ik woon in België! Hier kan ik zeggen wat ik wil, ik heb mijn eigen stem, mag die stem gebruiken en ik leef het leven waar ik voor kies… Tot nu toe toch!

Ik kan niet geloven dat mensen geweld gebruiken, wanneer ze in een omgeving zitten, waar ze kunnen verwoorden wat ze willen! Voor mij is dit COMPLETE WAANZIN, gek!

Misschien hebben gekke problemen, gekke oplossingen nodig?!
Blijf geloven in deze wereld, wees sterk en blijf genieten van het leven!
http://www.buzzfeed.com/expresident/pictures-that-will-restore-your-faith-in-humanity#.drGPppP99
http://pulptastic.com/35-pics-restore-faith-humanity/
Als je een oplossing weet voor mijn probleem, mag je me altijd mailen of reageren! Laat het mij weten!

Dank je wel “Overheid” en “Politie” om ons veilig te houden!
Mijn wens voor iedereen: “Vrijheid, vrede, gelijkheid, voldoende te eten en drinken en een goede gezondheid!!!”.
Hou je goed,

Altermie


Hi you!

I am in conflict!

When I see people fighting I break them up, when somebody is being wronged I speak up, when I think that something is not okay, I will intervene, … I am that person!
Being that person is not always welcome, but it’s me! Nobody wants to be held accountable, if they are not the best they can be (like we all are sometimes!).

I have my own law, which I live by!
“Don’t do to others, what you don’t want somebody to do with you!”

I have been called an idealist, a dreamer, … That is what I am!
I have faith in humanity, I believe in this world and I dream of a world filled with food, water, healthcare for all and peace for all species on this planet and beyond!

I believe in this world! I really do!

There are people who don’t believe in equality or freedom of speech! This means in their believes that you are not allowed to have an opinion or to have your own voice! They are willing to die and to kill for their believes! Scary!!!

I live in a small country: “Belgium” but a great country build on a principle of solidarity! This means we take care of each other. Nobody is left behind! How great is this! Education is mandatory! This doesn’t mean we are not without faults and we can’t improve a lot!

There are crazy people, who tried to scare us in submission of their believes. Not being equal and trying to silence us! They planned an attack on our government and police. Here in Belgium, this amazing country!

I am an idealist, here I go again! I am a true believer in equality and freedom for all!
Will I need to prove that I will fight for what I believe in? Would I die for what I believe and would I kill for my believes! I am a mom, have 2 kids for whom I would give my life away in a heartbeat but would I kill? If my kids are under a direct attack, I might but I am not a killer!
Killing would go against my own law! Fight for freedom, yes! 

Now I am scared, knowing they would easily throw away their lives or others for their believes and here I feel conflicted!

How can we eliminate this problem, if we cannot kill for our believes?

I see value in all lives! I don’t kill spiders… we co-exist in my house (really!)!!!
I am so grateful living in Belgium where I can speak my mind, have my own voice and live the way I want… for now!
I can’t believe there are people who would turn to violence that easily in a peaceful environment where they are able to speak up … To me this is INSANITY, crazy!
Maybe Crazy problems, need crazy solutions?!

Keep on believing in our world, stay strong and keep enjoying life!
http://www.buzzfeed.com/expresident/pictures-that-will-restore-your-faith-in-humanity#.drGPppP99
http://pulptastic.com/35-pics-restore-faith-humanity/
If you have an answer to my conflict, please let me know!

Thank you Government and Police for keeping us save!
My wish for all of us: “To have freedom, peace, equality, food and water in our belly’s and a good health!”.
Take care,

Altermie

 

 

 

altermie.com, change starts within

Ready? Let’s go!

This blog will be written in English and in Dutch!


 

Hi you!

The 7th of June I had decided that it was time for Mie to be brave and starting to live the way I wanted to, being more true to myself. What a road this has been! It’s hard to change because as a human being we don’t like change! Even if we know we should make a change, it’s new and awkward to do so! But I wanted too even if I was feeling scared, overwhelmed and quite alone (tissue please!)… That was why I started to blog!

No more hiding, no more playing Mie but being Mie true to myself and starting to dream. For all the masterminds out there who are already living their dream-life. It is easy for them to look behind and say :”Hé, I did this and look at me now!”, I wanted to know if I could get there too…

Want to find out… Keep on reading this blog! Seriously! I want to find out too…

I am 7 months further and I can honestly say: “Yes, you can get there!” I have challenged Mie on different times and succeeded almost all of the quests I have put on myself.

I will continue this road I am on because I am not there where I want to be but I am starting to believe that it will happen!

It starts by being grateful for what you have and quit judging others. Being content where you are and understanding that this is not your endpoint, you are on a journey! An example: I may not have access to the money I would like but I don’t feel the need to buy stuff so I have more.

Change starts within YOU! your external things/stuff doesn’t matter! I get this now, I didn’t before!

I am still traveling not even close to where I want to be. I will get there! I know this by heart!

So if you want to change something, start by being grateful! It does make a difference!

Be gentle and loving to yourself and to others (It’s free and it doesn’t hurt!Promise!!)!

Take care!

Altermie
My first blog ever! http://wp.me/p4Hy8V-z


Hey jij!

Op 7 Juni had ik besloten dat het tijd was voor mij om moedig te zijn en eens beginnen met het leven te leiden dat ik wilde, een leven waarin ik mezelf trouw kon blijven. Wat een weg heb ik al afgelegd! Het is hard om te veranderen! Mensen veranderen niet graag, ook al weten we dat het moet! Maar ik was oh zo klaar voor verandering, ook al voelde ik me bang, klein en eenzaam (zakdoekje iemand!)… Dat is de reden dat ik ben begonnen met bloggen! Als je het luidop hebt gezegd, is er geen weg meer terug!

Nergens meer verstoppertje spelen, niet mezelf spelen maar mezelf zijn en beginnen met dromen! Voor al die supericonen die hun droomleven aan het leiden zijn, is het gemakkelijk om te zeggen, “Hé, doe het zo! Kijk waar ik nu ben!”. Ik wou weten of ik dat ook kon!

En wil je het ook weten? Blijf deze blog dan verder lezen! Serieus! Ik wil het ook uitvinden…

Ik ben nu 7 maand verder in mijn reis en ik kan eerlijk zeggen dat je er kan geraken! Echt! Ik heb mezelf op verschillende gebieden uitgedaagd en in bijna alles ben ik geslaagd in mijn opzet.

Ik wil nog verder dit pad bewandelen want ik ben niet dichtbij mijn eindpunt, maar ik ben eindelijk begonnen met te geloven dat je inderdaad een droomleven kan leiden.

Het begint met een oefening in Dankbaarheid! Dankbaar zijn over wat je hebt en stoppen met anderen te beoordelen (niet gemakkelijk!) Content zijn met wat je hebt en begrijpen dat waar je nu bent, dat dit niet je eindpunt is! Je bent een reis aan het ondernemen, een avontuur! Voorbeeldje: Ik mag nog niet het geld bezitten dat ik wil, maar ik heb niet langer de nood om veel te kopen dus ik heb meer.

Verandering begint eerst binnen jezelf! Niet aan uw externe factoren/spullen! Ik begrijp het nu, hiervoor niet!

Ik heb nog een hele weg af te leggen om te komen tot waar ik wil zijn. Ik geraak er wel! Ik ben er zeker van!

Dus als jij iets wilt veranderen, begin met dankbaar te zijn! Het maakt het verschil!

Wees aardig en wees lief voor jezelf en voor anderen (Dat is gratis en het doet geen pijn! Beloofd!)!

Hou je goed!

Altermie

Mijn eerste blog nog eens herlezen… http://wp.me/p4Hy8V-K

 

 

Blog 2- to be or not to be, altermie.com

To be – Te zijn

As always! this blog is written in English and in Dutch!


To be or  not to be?

Hi you!

I really love Shakespeare ever since we met at high school!
“To be or not to be, that is the question?!” It’s just such an epic question!
Whatever is going on in your life… Ask yourself this,: “To be or not to be?!”.

To be mainstream or to be the exception?
To be good or to be bad?
To be following your heart or not?

We all have to make choices?! We do make them! Sometimes we are aware of the choices at hand and sometimes we just act!

I hope you are conscious about the choices you make! I hope you live your life to the fullest!

Life is too short! And we don’t know when we expire!

While I am writing this, I am in my pajamas, having a non-conform day (read: I am not going to get dressed!) Unplugged from external things in life! With all what has happened in France, I am not going to take my family for granted and today we all stay at home playing together, loving each other and fighting over the remote-control ( ;) ) but loving every minute of it! I wish you the same! And if you have visitors over! Wear your pajamas with proud and smile!

Conscious, aware, responsive, intending, awake, … Whatever you do, to be or not to be? That is THE question!

If you want to read some Shakespeare

Wishing you a Sunday filled with laughter, love and happiness!

Take care!

Altermie


Normaal zijn of niet normaal zijn?

Hey jij daar,

Ik ben echt een Shakespeare liefhebber, sinds onze eerste ontmoeting in het 2e middelbaar!
“Te zijn of niet te zijn, dat is de vraag?!” Dat is toch de meest fantastische vraag!

Wat er ook aan het gebeuren is in je leven… Vraag jezelf dit af: “Te zijn of niet te zijn?!”.

Ben je gemiddeld of ben je de uitzondering?
Ben je goed of ben je slecht?
Ben je je hart aan het volgen of niet?

We hebben allemaal mogelijkheden! We maken die keuzes! Soms zijn we ons bewust van de keuzes die voor ons liggen en soms doen we gewoon!

Ik hoop dat je je bewust bent van de keuzes die je maakt! Ik hoop ook dat je je leven ten volle leeft!

Want het leven is kort! En onze vervaldatum is niet bekend!

Met dit te schrijven, loop ik nog rond in mijn pyjama, ik heb een niet-conform dag (lees: Ik ga me vandaag niet aankleden!) Vandaag hou ik de buitenwereld uit mijn thuis! Met alle gruwelijkheden die gebeurt zijn in Frankrijk, ga ik nog dubbel genieten van mijn gezin en we blijven met z’n allen lekker thuis! Lekker spelen, elkaar graag zien en vechten over de afstandsbediening ( ;) ) maar genieten van elk moment! Ik wens jou hetzelfde! En als er bezoek komt, draag je pyjama met trots en lach!

Bewust, wakker, bedoeld, weloverwogen, welbewust, moedwillig, … Wat je ook doet.  Te zijn of niet te zijn, dat is DE vraag!

Geïnteresseerd in wat Shakespeare lectuur?

Ik wens je een zondag gevuld met lach, liefde en geluk!

Hou je goed!

Altermie

jan15 094

2015

This post is also written in English, scroll below the line, please!


Hallo jij daar,

Joepie, we hebben de feesten overleefd! Gelukkig Nieuw Jaar!

Ik wens U alvast een gezond, avontuurlijk en gepassioneerd 2015!
Met de komst van het nieuwe jaar, maken we de rekening op van 2014!
Wat hebben we goed gedaan dat jaar, wat kon beter en wat is niet goed gegaan!
Welke uitdagingen gaan we aan in het nieuwe jaar? Wat willen we meer?
Wat willen we niet meer?!

Voor mij is de tijd gekomen om afscheid te nemen van 2 oude vrienden, die helaas veel te lang zijn blijven hangen. Ze nemen veel energie van me en ik krijg er niets goeds van terug! Tijd om ze te laten gaan! Dus lieve cafeïne, lieve suiker, het is tijd dat onze wegen scheiden! Als je weet dat ik liters koffie drink met minstens 3 suikerklontjes erin dan weet je waarom ik hiermee moet stoppen!

Hoe ga ik dat doen? Via de SMART-principe! dit zou de kans op slagen verhogen, via deze manier!

Wat betekent de SMART-principe? S = Specifiek, M = meetbaar, A = acceptabel, R = realistisch, T = tijdgebonden of wat? waaraan? Waarom? Welke? Wanneer?

Een voorbeeldje voor mij van toepassing! Specifiek: Ik wil geen koffie meer drinken; meetbaar: geen; acceptabel: omdat ik geen dag zonder koffie kan doorkomen; realistisch: Eerst afbouwen, dan stoppen; Tijdgebonden: binnen 2 maanden.

Verminderen met suiker zal moeilijker zijn, vrees ik! Maar ik ga ervoor!

Heb je ook goede voornemens gemaakt? Bedenk dan dit… Niet alles lukt in één keer en het is niet omdat het een keer is tegengevallen dat het volgende keer ook nog zo gaat zijn! Succes alvast!

Er zullen vast en zeker mensen zijn die vinden dat goede voornemens niet hoeven en die mening heeft zeker ook iets, maar voor mij… Bewust leven is een must en dat betekent kijken hoe het geweest is, waar wil ik naar toe en hoe wil ik dat aanpakken! Dat dit gebeurt op de jaarverandering werkt voor mij symbolisch! Nieuw agenda, nieuwe gewoontes!

Wat vond ik super in 2014?

 • Jij natuurlijk! Deze blog werd afgelopen jaar (6m) 2100 keer gelezen! Hoe super is dat! Dank je wel hiervoor!
 • Fitter geworden: 5km gelopen! Whoop, whoop!
 • Meer plezier gemaakt! Fantastisch!
 • Veel gefantaseerd over het opstarten van mijn eigen zaak, eindelijk iets gevonden waar ik mee aan de slag wil gaan! Joepie!!

Wat vond ik minder leuk in 2014?

 • Ik wou iets teruggeven, wou een groot project opstarten, maar het logistieke gedeelte zou hiervan niet haalbaar geweest zijn en vandaar dat ik dit moet aanpassen! Vind ik helemaal NIET leuk! Wie weet gaat 2015 oplossingen bieden voor dit probleem… Zullen zien!

Welke uitdagingen gaan we aan 2015?

 • Opstart eigen zaak? Nog veel vraagtekens, daar antwoorden op zoeken!
 • Ga ik trainen voor de 20km? Mijn voornemen van 3keer te lopen per week en alle dagen yoga doen vormen alvast mee mijn agenda! Ik weet het nog niet. Tips zijn alvast welkom hoe ik dat kan realiseren!
 • Meedoen aan een wedstrijd? Iets waar ik voor veel mensen kom, zodat ik de adrenaline goed voel! Zoeken!
 • Genieten van mijn gezin!
 • Leuker bloggen en mijn blog interactiever maken!
 • Mijn sterren nalopen in de hoop wat feedback van hen te krijgen!
 • Mijn e-boek uitbrengen…

Ik weet alvast wat ik kan gaan doen! Hopelijk heb je ook leuke dingen gepland en kan je lekker veel genieten met de mensen waarvan je houdt!

Alvast bedankt voor het lezen en bedankt dat je er bent!

Hou je goed!

Altermie


Hi you!

Hooray, we survived the holidays! Happy New Year!

I wish you a healthy, adventurous en passionate 2015!
With the arrival of the new year, we look back on 2014!
What went great this year, what could have been better and where did we fail?!
Which challenges are we committing to in this beginning of the new year? What do we want more?
What don’t we want?!

For Mie time has come to say goodbye to 2 old friends, they have stayed far too long with me, they steal my energy and don’t return anything positive! It is time to let them go! So dear caffeine and sugar, it is time to separate!

I put 3 sugars in my coffee, I really need to stop doing this!

How will I do this? Using the SMART-principle! This way my chance to success would be increased!

SMART-principle: S = specific; M = measurable; A = achievable; R = realistic, T = timely or the What, Why, where, which and when questions answered!

An example for Mie! Specific: I don’t want to drink coffee; Measurable: No coffee;  Achievable: I can’t survive a day without coffee; Realistic: first less than none; Timely: Within 2 months.

To cut down on the sugar will be harder, I am fearing! But I will cut down on sugar!

Do you have any ambitions for the new year? Don’t worry if you don’t succeed in one time, don’t give up on yourself! Good luck!

There will be people that will tell you don’t make good intentions, there is no need for this and that can work! But for Mie… I want to live consciously, this means (for mie) I have to look at what was and change where I want to go and how I will go about that! Doing this for New Year, works symbolic for me! A new agenda, new habits!

What was great in 2014?

 • You of course! There were 2100 reads for this blog! This is super! Thank you for this!!!
 • Getting fitter! I have run 5 km! Whoop! Whoop!
 • Had more fun! Great!
 • A lot fantasizing about starting my own business, finally found something what I want to do! Hooray!

What didn’t I like in 2014?

 • I wanted to do something for others, starting with this big project but the logistic part wasn’t realistic, so I didn’t go through with this. I really didn’t like this! But I am hoping to find a solution! Will see!

What are the challenges that I will take in 2015?

 • To start my own business. Will I? Need some answers before committing!
 • Will I train for half a marathon? I will be running 3 times a week and will do yoga each day, I might! Tips anybody?
 • To enter a competition? Somewhere with a lot of people to get my adrenaline flowing! In search!
 • To enjoy my family more!
 • Making my blog more fun and more interactive!
 • Reaching for the stars and getting some feedback from them!
 • To release my e-book (written in Dutch)…

I know what to do in this promising New Year! Hopefully you will be doing a lot of great things and will be surrounded with the people you love!

Thank you for reading and thank you for being there!

Take care!

Altermie

 

 

Happy Holidays!

Altermie christmas wish

Hi you!

I wish you all a lot of fun during the holidays!
Thank you for reading and supporting Mie!

Take care!

Altermie
I am off enjoying the holidays too, see you in 2015!

Hey jij!

Ik wens jullie allemaal veel plezier tijdens de feesten!
Bedankt voor het lezen en de steun die ik mocht ontvangen!

Hou je goed!

Altermie
Nu ga ik ook genieten van de feesten, je ziet me terug in 2015 bij leven en welzijn!

Merry Christmas! Altermie

Ready or not?!

This post is written in English, scroll down, please!


Hey jij!

Joepie, nog 11 dagen en dan is het Kerstmis!!! Zijn we klaar om hem te vieren?!
Oei, nee… Zijn we nog niet klaar?! Hoe komt het? Wat is er gebeurt?
Teveel druk op je schouders dat je het goed moet doen? Of heb je de megalijst gezien van je kinderen hun wenslijst en word je misselijk! Waar zijn we mee bezig?!

Kerst gaat over de mensen rondom je, je geliefden en niet over het maken van een schuldenberg!
Of je haren uittrekken omdat je niet alle cadeautjes hebt gevonden!

Je kan hier verandering in brengen! Hier zijn een paar tips voor een leukere Kerst met minder stress!

 • Kinderen herinneren zich de leuke tijd rondom kerst, maar niet de cadeautjes die ze hebben gekregen!
 • Leg de nadruk op de mensen en niet de cadeautjes!
 • Doe de TV vaker uit voor de feesten zodat onze kinderen niet overenthousiast worden van alle cadeaus die ze hebben gezien in de reclame! Ze zien ze en ze willen ze allemaal! Dus zet jezelf niet in deze positie!
 • Hou een budget voor Kerst en hou je eraan!
 • Als je kinderen ouder zijn, betrek ze erbij! En laat weten wat je budget is!
 • Doe je gsm/computer/tablet uit tijdens de feesten en SPEEL met je kinderen! Maak iets met hen!
 • Ga niet voor het ik-wil-dat-populaire cadeautje, maar denk lange termijn!
 • Dankbaarheid: Zeg waar je dankbaar over bent en laat je kinderen het zelf ook verwoorden!
 • Laat de kinderen helpen met het maken van het eten! Het geeft zo’n leuke herinneringen, die houden ze voor eeuwig!
 • Maak plezier!
 • Perfect zijn op de foto, duurt een nanoseconde! Het is superonrealistisch als je verwacht dat de avond/dag perfect gaat verlopen! Een zeurend momentje is niet erg! Je overleeft het heus!
 • Doe niet alsof, wees echt!!!

Ik wens je allen een fijne en liefdevolle omgeving gevuld met gelach en plezier!
Zalige Kerst!
Hou je goed!

Altermie


Hi you!

Hooray, 11 days before Christmas and are we ready to celebrate?!
Oh no we are not?! How come? What’s going on?
Too much pressure to pull it off? Did you see the mega-list of things the kids want and feel sick in the stomach? What are we doing?!

Christmas is about being around and enjoying your loved-ones not making debt on your credit cards or tearing your hair out because of the anxiety of failed Christmas shopping!!

There are tips for a less stressed Christmas and how to pull this off!

 • Kids will remember the good times during the holiday festivities and not the toys they are getting!
 • We need to put the emphasis on the people and not the presents!
 • Turn off the TV more before holidays, so your kids don’t get over-enthusiastic about all the toys they see in advertisements! They see a lot and want them all! Don’t put yourself in that position!
 • Keep a budget for Christmas and stick to it!
 • If your kids are older get them involved! Let them know your budget!
 • Turn of your phone/pc/laptop/tablet off during holidays and PLAY with your kids! Make something with them!
 • Don’t go for that I-really-want-that-because-it-is-hot present but think long-term!
 • Gratitude: say what you are grateful about and let your kids tell you to!
 • Let your kids help making diner! It gives memories they will keep forever!
 • Have fun!
 • Picture perfect, it takes a nanosecond! Don’t expect it to be lasting the night, this is surreal high expectation!
 • Don’t fake it, keep it real!

I wish you all a fun-loving environment filled with laughter and joy!
Merry Christmas!
Take care!

Altermie

altermie.com self-love

Self-love

This blog is written in English and in Dutch. Scroll down, please!


Wat ik graag tegen je wil zeggen, mijn vriend!

Laat dat masker toch vallen, dat je denkt dat je moet dragen!
Het is oké om jou te zijn! Je bent meer dan genoeg!
Laat jezelf zien in al je glorie: “het goede, het slechte, het lelijke en het mooie ook!”.

Houd je niet in, je hoeft niet te dromen.
Wees gewoon jezelf, je bent prachtig hoe je bent!

Je bent raar, je bent uniek, je bent mooi, je bent rommelig, je bent zoveel dat ik niet ben!
En toch sta ik hier! Heb je graag en zie je graag! Het doet me pijn je te zien afzien!
Als ik het gemakkelijker voor je kan maken, dan zou ik dat zeker doen!
Niet omdat je ik je zie zoals jij wilt dat ik je zie, maar omdat wie jij bent, steeds komt piepen in alles wat je doet!

Iedereen ziet je prachtige jij! Alleen, tot mijn spijt, jij misschien niet!
Misschien gaat niet iedereen je graag hebben en dat is oké!
Wees jezelf, verander niet!

Je bent genoeg en je bent mooi van binnen en van buiten!
Zie je zo graag!

Op betere tijden die er zeker gaan komen, hou vol!

Altermie


What I would like to say to you, my friend!

Let go of the mask, you think you should ware…
It is okay to be you! You are enough!
Let yourself be seen in all your glory: “the good, the bad, the ugly and the beautiful you too!”.

Don’t hold back, you don’t have to dream…
Just be you, You were born to be you!
You are weird, you are unique, you are beautiful, you are messy, you are a lot I am not! Still I am standing here, liking you, loving you!

It hurts to see you struggle! If I can make it easier, I would not do that because of your mask or how you wish me to see you! It is because of your unique personality that always shines through you!

For all to see! Except, sadly to say, not for you!
Maybe not everyone will like you, but that is okay!
Stay true to who you are, don’t conform!

You are enough and you are beautiful inside and out!
Love you so much!

It will get better, just hang in there!

Altermie

Stop racism! Stop racisme!altermie stop racism!

 

It is always a choice! Be aware and remind yourself of your power in the matter!

Het is altijd een keuze die je zelf maakt! Wees hiervan bewust!

Take care!

Altermie

Altermie lachen

Fun!

Deze post is ook geschreven in het Nederlands, gewoon naar beneden gaan alsjeblieft!


 

Hi you!

I believe that fun needs to be key in your life!
If something needs to be done, have fun doing so or don’t do it!
Seriously if you don’t have fun doing something, then don’t! It is not worth it!
Even if you don’t like your job, have fun, you can change your feeling about your job!

How can you have fun?

Some tips:

 • Be cheerful, it sends a better vibe into this world! Think about karma, what goes around, comes around!
 • Laugh a lot! It soothes tension, it’s better for your immune system, it is a natural painkiller! Put in the effort to laugh!
 • Change your routine or spice up the routine! Make small changes where you can, they will stop you from feeling like you are in a rut!
 • Get social with your college’s! If you have good relationships with your college’s you are more likely to have fun with them!
 • Be silly, don’t take yourself to seriously!

Why should making fun be the most important thing you should do at work!

The result of making fun is laughter! To laugh is upgrading how you feel about stuff, it stops the negativity in yourself and your surroundings! It helps you to relax, gives you energy and you can accomplish more!

It takes you out of your box and creates a new perspective on things!

The positive effects of laughter on your body!

It’s good for boosting your immunity, better for your heart, is a natural painkiller, lowers stress levels in your body, improves your mood, enhances resilience, stops you from feeling anxiety and fear!

It is contagious for others and it improves the sense of being a “team”!

Tell Mie why you shouldn’t make fun a priority at work?!

So laugh, make jokes, play, be silly, go out with your college’s, take the stairs for once and don’t take it all to seriously!!!

Also everything I wrote can also be helpful in other relationships too!

Have a fun week!

Altermie
To get you in the right mood, click on the links below

 


 

Hey Jij!

Volgens mij is plezier maken een fundamentele noodzaak in het leven!
Als je iets moet doen en je haalt er geen plezier uit waarom zou je dat dan nog doen?
Als je echt GEEN plezier kan maken met hetgeen je doet, stop ermee dan! Het is het echt niet waard!
Zelfs als je jouw job haat, maak plezier op je werk, het kan je gevoel over je werk veranderen!

Hoe moet je dat doen plezier maken op de werkvloer?

Hier volgen enkele tips!

 • Wees vrolijk, het stuurt een betere energie in deze wereld! Denk aan karma, wat je uitdeelt, krijg je terug!
 • Lach vaak! Het kalmeert spanning, het is beter voor je immuunsysteem en het vermindert pijn! Doe moeite om te lachen, ook al klinkt het een beetje gemaakt!
 • Verander je routine of haal meer uit je routine! Kleine veranderingen waar je kunt, ze zorgen ervoor dat je niet gevangen voelt!
 • Word sociaal met je collega’s! Als je een goede band hebt met je collega’s dan ben je ook meer geneigd om meer plezier te maken op het werk!
 • Wees een beetje gek, neem jezelf niet te serieus!

Waarom zou plezier maken het belangrijkste moeten zijn dat je doet op je werk!

Als je plezier maakt, ga je lachen! Lachen zorgt ervoor dat je je beter voelt over veel, het stopt de negativisme in jezelf en je omgeving! Het helpt je te ontspannen, geeft je energie en je kan meer bereiken doordat je meer geconcentreerd bent! Het haalt je uit je comfortzone en geeft je een nieuwe blik op het geheel!

Het positieve effect van het lachen op je lichaam!

 Het geeft je immuunsysteem een boost, het is beter voor je hart, het is een natuurlijke pijnstiller, het verlaagt je stressniveau in je lijf, het verbetert je gemoedstoestand, het verbeter je veerkrachtigheid en het vermindert je angststoornissen en angst!

Het is besmettelijk dus anderen gaan je volgen in je optimisme, het verbetert het groepsgevoel en jullie gaan als groep beter presteren!

Dus vertel me alsjeblieft waarom plezier maken geen prioriteit moet zijn op het werk?!

Dus alsjeblieft lach, maak grapjes, wees onnozel, ga weg met collega’s, doe nieuwe dingen zoals de trap nemen en neem jezelf niet al te serieus!

Trouwens alles wat hier geschreven staat, kan ook van toepassing zijn op je relatie!

Veel plezier deze week!

 

Altermie
Als je een beetje wilt oefenen om te lachen, klikken op onderstaande links!

Feeding your baby is normal!

Breastfeeding or-and formula feeding!