Author: altermie

Just Mie! I am a mom of 2 lovely kids: Silke (8y) and Luca (2y), a working nurse, a female worried about the world, juggeling to have all things done, ready to go for my dream and change my or Mie's life!!! This blog is about the journey I am taking!

Featured Image -- 140557

Why I can’t be like everybody else… – Waarom ik niet gelijk iedereen kan doen…

altermie:

It makes my skin curl… Be you! Stand by yourself! It’s okay to do that! <3 my life! :) Don't forget being YOU!!!

Originally posted on altermie:

This post will be written in English and in Dutch
Als je deze post wilt lezen in het Nederlands dan moet je naar beneden gaan


Hi there,

A collegue told Mie in a heated discussion: “Why do you have to make a big deal about it and why can’t you just do like everyone else…

This touched my soul!

You don’t know how I sometimes struggle with myself internally… Don’t stand out, just do it like everyone else…  This is sometimes hard even for Mie! Sometimes I wish I could just fit in… I know what is expected for Mie but can’t pull it off!

I have never fitted in… I was and still am the odd one out! Just doing like everyone else is like putting salt in my coffee… It is just wrong! I debate/question everything and always! I don’t like it, I have struggled with this and…

View original 647 more words

S.O.S.

This post is written in English and in Dutch.

Hi you!

I hear a lot of scared whispering going on… It’s making me scared too! Will we be able to help all those refugees?! Where will they go? Will we have to give up wealthfare for them?! Are the IS coming and bringing their war to our parts? Scary thoughts?! As a woman, a mother, a daughter, a nurse, I am scared!!!

Then  I look at my belly, I open my refrigerator, my closet and I know again… We have plenty!!! Stop with the scariness! They have nothing, not even the basics, there are fighting to survive! They’re scared for their safety! They don’t have electricity, food, medicine, TV, … Come on, we can do this!

Are most common health problem is overeating!!! We die because we eat too much… Surely we can miss something!

If IS/war are coming, they will find a way! The regular refuge will support the country that is helping them to have a better future! What you give, you will receive!!! So give what you can, because we are living in paradise and it’s about time we realize it! We can adapt and we can make this work! Boundaries are imaginary, you think they are real but they will not keep us safe. Times are changing, you cannot stop change!

Stay positive! YES, YOU CAN!!!

Take care,

Altermie


Hey jij,

Wat is er toch allemaal aan het gebeuren… Zoveel angstig gefluister, het maakt me bang! Gaan we iedereen kunnen helpen?! Waar gaan al die vluchtelingen naar toe, gaan we economisch achteruit doordat we hun gaan helpen?! Staat de IS aan de grens met hun oorlogswandaden? Akelige gedachten?! Als een vrouw, als een moeder, als een verpleegster, als een dochter, als een verpleegkundige, Ik ben bang!!!

Dan kijk ik naar mezelf, ik open mijn koelkast, mijn kast en dan weet ik het weer… We hebben meer dan genoeg! Stop met al die angst! Die vluchtelingen hebben niets, niet de basisbehoeften, ze vechten om te overleven! Ze leven in pure angst! Elektriciteit, voedsel, medicijnen, TV, … , niets hebben ze! Dit kunnen we toch niet zomaar laten?! Komaan, dit kunnen we!

Het grootste gezondheidsprobleem dat we hier hebben, is dat we ons overeten! We eten ons ongezond, dan kunnen we toch wel iets geven!

Als de IS komt, dan vinden ze wel een manier! De gewone vluchteling gaat hard werken om het land dat hun heeft geholpen beter te maken! Wat je geeft, krijg je terug! Dus geef wat je kan! We leven in een paradijs en het wordt tijd dat we dat beseffen! We kunnen ons aanpassen, we kunnen ervoor zorgen dat dit lukt! Grenzen zijn fantasie, je mag denken dat ze echt zijn, maar die grenzen houden ons niet veilig! Tijden veranderen en verandering hou je niet tegen!

Blijf positief! YES, YOU CAN!!!

Hou je goed!

altermie

Hi you!

I am feeling scared with what I see on the news lately… Hoping for peace soon! I pray for understanding and hope itself!
Don’t give up on each other!
Feel compassion for all mankind!
Don’t turn to fear and hate, it will destroy all of us!

We can make this a better world!

Goverments get your act together and help!!!

Altermie

Quote Ghandi

stop_racism_by_pourinQuote Ghandi

altermie stop racism! 10170967_10152351169980435_7496332811949016834_n altermie protest

I still have faith in humanity but am I the only one??? Starting to feel lonely…

Hey jij,

Als ik het nieuws zie word ik angstig met wat ik allemaal zie… Hoop dat de vrede snel wederkeert! Ik bid voor begrip en voor hoop zelf!
Niet opgeven! Heb medeleven voor anderen!
Angst en haat vernietigen ons allemaal!

We kunnen van deze wereld echt een betere plek maken!

Overheden overal: “Het wordt tijd dat jullie iets doen aan deze miserie en help waar het zo overduidelijk nodig is!!!”

Altermie

One l ife just live it

On the darkside – In de donkerte

Deze blogpost is ook geschreven in het Nederlands, gewoon naar beneden gaan!


 

Hi you,

I have been down for a while and I really saw pieces of myself that I didn’t knew I had.
Dark places, dark thoughts and nothing to make me feel okay…
I can luckily say that this period is gone but I had to do things to be fine again.
I just wanted to share the things that put me in a better mindset!
Hoping this might help someone-else struggling!

 1. It is okay not feeling fine! Don’t feel bad about feeling bad!
  It just gives extra stress and you can really do without!
 2. Get up! My bed was my safe haven but I just wanted to stay in it for ever. It didn’t make me feel better staying in there!
 3. I know you don’t feel like it but get out! Interact and socialize in real-time! When you are alone, you think too much about your sh!t and the sh!t seems to grow! When you are socializing, you stop to think about your sh!t and it gets smaller inside your mind!
 4. Relax and trust the universe!!! Seems foolish doesn’t it but we are here for a reason and time will tell! When you are sure that everything happens for a reason, it is just easier to carry the struggle life is giving you now!
 5. Use music as a medicine to feel better! When you are listening to music it can change how you feel about stuff! (8tracks.com, check it out! Helps to find music based on the way you want to feel!)
 6. Tell yourself in the mirror that everything will be all right! It helps!
 7. Treat yourself as your best friend! Self-love people! You are beautiful, unique and worthy , don’t let anyone tell you something different!!! IF you speak negative about yourself, it will manifest on the outside! Life is tough enough without being negative!
 8. Sleep is necessary! Give yourself permission to get a good night sleep, you don’t have to stress about tomorrow, let it go!!! Find help if this is difficult! Go to your doctor, he can send you to the right help! It is okay, if you can’t do it on your own! This doesn’t define who you are!!!
 9. Don’t make a mosquito out of an elephant! Life is a struggle and sometimes it is hard but get a good perspective! Your jeans that doesn’t fit, is not a big deal!
 10. Go green! Being in touch with nature sooths us! The wind blowing, the leaves speaking, a stream, … reduces stress in our bodies! Get reconnected!
 11. Have a laugh! You don’t need a reason! Fake it until you make it! It works…

Life is not easy but this doesn’t make it less worth living it!!!

I hope you are doing fine! If not, know this: “We all struggle sometimes, you are not alone!”
Seek help if necessary! You don’t have to do it alone!

Take care,

Altermie


 

Hé jij,

Ik heb een moeilijke periode achter de rug en ik ben mezelf tegen gekomen op verschillende gebieden dat ik niet wist dat ik dit had.
Donkere plekjes, donkere gedachten, … Ik voelde me allesbehalve oké.
Gelukkig kan ik melden dat die donkere periode voorbij is! Ik heb me echt moeten aanpassen.
Hetgeen ik gedaan heb om me beter te doen voelen, wou ik even delen!
Ik hoop dat iemand er iets aan heeft.

 1. Het is oké om je niet oké te voelen… Ik bedoel dat jij je niet slechter moet voelen omdat het u niet gaat! Dit geeft gewoon extra stress en dat kan je nu echt wel missen!
 2. Doe iets! Mijn bed was echt mijn veilig plekje, ik wou er de hele tijd in liggen… Maar uiteindelijk voelde ik me niet beter door in mijn bed te blijven!
 3. Het is waarschijnlijk het laatste wat je wilt, maar ga uit huis! Mengel en hou je sociaal bezig in het echt (geen facebook of facetimen! Real life!) Wanneer je alleen bent, denk je teveel na over je problemen en die problemen groeien alleen maar! Wanneer je je bezig houdt met anderen, heb je geen tijd om na te denken en lijken uw problemen kleiner te worden!
 4. Ontspan en vertrouw het universum!!! Lijkt zo dom, maar als je erop vertrouwt dat alles gebeurt voor een reden, is het gemakkelijker te aanvaarden dat het u nu even niet mee zit!
 5. Gebruik muziek als medicijn om je beter te voelen! Wanneer je luistert naar muziek kan je hele gevoel over jezelf, je probleem verbeteren… (www.8tracks.com = leuke site waarop je muziek kan oproepen met het gevoel dat je wilt!)
 6. Zeg luidop in de spiegel dat alles goed komt! Dat werkt!
 7. Behandel jezelf zoals JIJ je beste vriend behandelt! Hou van jezelf!!! Je bent mooi, uniek en waardig! Laat niemand je ooit iets anders wijsmaken! Als je negatief over jezelf praat, dan manifesteert zich dat aan de buitenkant! Het leven is al een uitdaging genoeg zonder dat je jezelf naar beneden haalt!
 8. Slaap is noodzakelijk! Geef jezelf de toestemming om eens goed te slapen, je moet niet stressen over morgen, laat het los! Zoek hulp als je dit niet kan! Ga naar je huisarts, hij kan je de juiste hulp aanreiken! Het is oké, als het even niet zelf lukt! Dat geeft geen afbreuk op wie je bent!!!
 9. Maak geen olifant van een mug! Het leven is een strijd en soms hard, maar zie het in het juiste perspectief! Uw jeans die niet past, is echt geen levensveranderend ding!
 10. Ga groen! De natuur heeft een kalmerend effect op ons! De wind die blaast, de bladeren die kwebbelen, een kabbelend beekje, … reduceert stress in ons lichaam!
 11. Lach! Je hebt geen reden nodig! Doe alsof tot je het kan! Dat werkt…

Het leven is niet gemakkelijk, maar daarom niet minder waard om het te leven!

Ik hoop dat alles goed met je gaat! Als dat niet het geval is, weet dit: “We hebben het allemaal wel eens moeilijk! Je bent echt niet de enige!” Zoek hulp als het nodig is! Je hoeft dit niet alleen te doorstaan!

Hou je goed!

Altermie

Snailmail

IMG_20150709_073246

Hi You!

Hope you are doing great!
Enjoying life to the fullest and be who you where meant to be!

I have entered the comfortzone crushers challenge and I had to lie down some where in public for 30 seconds…
I did it and when I turned around, I saw this snail! I was so amazed!

This little creature trying so hard to get somewhere!
For me this represented life!
We all struggle to get somewhere, we rarely enjoy the moment! In a way this sets me free… I am not alone!

Knowing this be less judgmental and nicer to everybody! it’s free and has a great effect on our world!!!
Be free, you don’t have to judge, just let it pass and be kind!
Send and you will receive!

Take care!

Altermie

https://www.youtube.com/watch?v=HtDkg3Xwn7U


Hé Jij!
Hoop dat deze blog je bereikt in goede omstandigheden!
Dat je aan het genieten bent van het leven en dat je jezelf kan zijn!

Ik heb me ingeschreven in “the comfort zone crushers” uitdaging, ik moest op de grond liggen op een openbare plek voor 30 seconden…
Heb het gedaan en wanneer ik me omdraaide, zag ik deze slak! Ik was zo verwonderd!

Dat kleine diertje zo zijn best aan het doen om ergens te geraken!
Zo gaat het in het leven!
Zwoegen om ergens te geraken, zelden genieten we van het moment! Op een bepaalde manier heeft me dit bevrijdt… Ik ben niet alleen!

T’is toch zo! Dus minder oordelen en aardiger zijn tegen anderen! Gratis en het heeft een geweldig effect op onze wereld!
Wees vrij, je hoeft niet anderen te beoordelen, laat dat aan je voorbij gaan en wees lief!
Wat je uitzendt, krijg je terug!

Hou je goed!

altermie

https://www.youtube.com/watch?v=HtDkg3Xwn7U

Altermie.com; Happiness is inside

Making my own rainbow!

Enkel in het Engels deze keer.


 

Hi You,

What I am about to write down is going to be a life changer for me!
I need to write it down, for me, it’s real then… So here I go!

 • Shit happens, there is nothing wrong with me because of things happening!
 • It is okay to feel like shit, get your act together anyway!
 • You are not going to break because of something happening to you, learn from it and roll with the punches… Enjoy the process!

I have made the choice that I am going to be happy (internally) no matter what external factor is giving me troubles!
Being down does nothing for me! Except dragging me down, making me feel so small that I want to quit!!!
I refuse this!

Being down is living in fear and negativity, I don’t want that for you and I surely don’t want that for me!!!

Someone gave me Brene Brown’s book about not being perfect and being okay with it… I thought it was a good book but didn’t get it.
Well I do get it now. I am not perfect, my life will not be perfect but this is not important and it will be good without being perfect!

It doesn’t have to be perfect… What is perfect?!
Why do we raise our levels to perfection for us to enjoy life?! It will never happen!

I choose actively for love, compassion and positivity!!!
I felt the love of my environment when I was down, I want to thank YOU for sending the love!
It has arrived and I am ready to give it back…

Hope you are doing fine, maybe not perfect but enjoying all of life!

Take care,

 

Altermie
My affirmation: I am altermie, I am a part of the universe and its immense power, I have this power inside of me and I can do anything what I want to do!

11406882_10206528741519935_5689692856100485938_n

The void

Niet in het Nederlands deze keer. Vertalen zou afbreuk doen op de inhoud.


 

I feel this void inside me, an emptiness that wants to swallow me.
I know if I let it, it’s game over…

It’s hard to not feel this void.
When it so clearly wants to overtake me.
I just want to stop… for a moment.
Just let it all go…

Then I hear my children laughing and I know I mustn’t…
Be strong, be loving, be whole again!
If it is not for you, do it for them.
Feel so alone, is this depression?
Seeing love and not able to feel it.

I don’t want to feel like this!
Somebody pull me out, let me feel.
I’ve tried not to go into this void but it seeps in anyway.
Maybe I have to welcome it, let it enter, see what happens?

I am was this positive person, always smiling.
But lately…
I feel this void inside me, an emptiness that wants to swallow me.
I know if I let it, it’s game over…

 

Hi you,

Don’t you worry about me… I will survive! I need this off my chest!
It isn’t all sunshine, just living life and sometimes hurting.
Waiting for my rainbow to come!
Be kind and take care,

Altermie

 

 

If you have to power to choose.stop

The power of choice…

This post is written in English and in Dutch
Nederlandse versie gewoon naar beneden gaan.


Hi You,

I am kinda in a bad situation at this moment. Don’t get any sleep and my mind is racing with things I have to deal with… There are a lot of things I have to do, where do I begin and when will it stop.
Just a difficult time.

Life is like that sometimes. It ain’t all sunshine, sad to say.
But this week I feel very much aware that this doesn’t kill me. I need to deal with it but bad things happen, it doesn’t mean it’s all bad and as long as you have a choice in the matter…

Why complain?

Just choose happiness!  Choose whatever makes you happy! This doesn’t mean the bad sh!t is going away!
It just means that even when life sucks you are grateful for whatever but you choose to be in a positive mindset.
No more miss grumpy! No more sour faces!

Deal with it and stay positive because you are choosing so!

Thank you for sticking with me,
Take care,

Altermie


Hey jij daar,

Momenteel ga ik door een verwarrende en moeilijke periode. Ik krijg te weinig slaap, mijn hoofd zit vol en piekeren is precies mijn hobby geworden. Ik moet nog zoveel doen… Teveel om op te noemen!
Gewoon even een dipje!

Soms heb je een moeilijk moment in het leven.
Deze week was ik me er bewust van het feit dat moeilijk niet dodelijk is. T’is niet omdat je door een moeilijke periode moet, dat het allemaal slecht is. En zo lang je een keuze hebt…

Waarom klagen?

Kies voor je geluk! Kies voor hetgeen je blij maakt! Dit wilt niet zeggen dat al het moeilijke verdwijnt, ging het maar zo gemakkelijk!
Nee, het betekent dat je erkent dat het leven niet enkel een aaneenschakeling van blije, leuke momenten is, maar dat je dankbaar door het leven gaat en nog door de slechte tijden heen kiest om positief te blijven!

Dus niet meer zeuren, klagen en zuur kijken.

Pak je problemen zoals ze komen en blijf positief, want die keuze heb je!

Dank je wel om mee te lezen, te volgen!
Hou je goed!

Altermie

altermie.com, altermie, creating a mess, cleaning, start

Messy life!

This post is written in English and in Dutch.


Hi you,

I was absent, have made a mess and needed to clean it up.

I thought I was doing my best but I wasn’t. I was just being Mie in my comfort zone and I stood still for too long in certain areas.
It all blew up.

There are big changes in the making and like all endings and new beginnings, this hurts!

I need to start moving again.
Step by step! Rebuilt it all, most any way.

No security blanket, no safety net, no trainers wheels, just me!
I don’t even know who I am anymore.

Because I am feeling down a bit, I am in need of a little pick-Mie-up to boost my confidence, power, hope, …

So thankful for Youtube!
I just wanted to share! Maybe it can help somebody else too! Links are down below…

Know this: “It is okay to make mistakes! That’s living life! If you haven’t failed at something you haven’t lived. Keep your head up!!!”
Please don’t stop believing in yourself because life sucks sometimes, keep having strength and know that this shall pass! Everything is possible!

Take care,

 

Altermie


Hey jij daar,

Ik ben terug van weggeweest! K moest even mijn rommel opruimen.

Dacht dat ik goed bezig was met mijn leven, maar toch niet. Blijkbaar zat ik op sommige gedeeltes een beetje vastgeroest, een gewoonte dat ongezond werd.
Te lang stil gestaan en nu betaal ik de prijs ervoor.

Er gaan nogal grote veranderingen komen in mijn leven.
Een einde is vaak een nieuw begin, helaas gaan deze fases meestal gepaard met groeipijnen.
Terug in beweging komen, stapje per stapje opbouwen.

Geen geruststellend dekentje in de buurt, zonder veiligheidsnet, geen zijwieltjes, enkel ik!
Wie was ik ook alweer?

Omdat ik me op dit moment echt klote voel en ik echt wel wat motivatie kan gebruiken!!!
Heb ik gezocht naar wat motivatie, steun, hoop, …
Wat ben ik blij dat Youtube bestaat!
Ik wou gewoon een paar links delen, die me helpen en hopelijk iemand anders ook…

Weet dit: “Het is oké om fouten te maken, dat betekent dat je leeft! Als je nooit hebt gefaald, dan heb je nooit geleefd! En kin omhoog!”
Alsjeblieft blijf geloven in jezelf ook al is het leven soms hard, wees sterk en weet dat alles voorbijgaat, niets is blijvend en alles is mogelijk!

Hou je goed,
Altermie


 

Little movies to pick yourself off the ground!/ Kleine motiverende filmpjes

Nick vujicic!

https://www.youtube.com/watch?v=XKTg_INHgpc

Part 1

Part 2

 

Don’t give up on hope!

https://www.youtube.com/watch?v=m9BsmcJrl64

 

It’s up to you!

https://www.youtube.com/watch?v=YMz2_S2y9WE

 

Fight through it!

https://www.youtube.com/watch?v=JHBtiXVCJuI

 

Failure is never final!

https://www.youtube.com/watch?v=TKZkP7eT2ho

 

And there it was...all my imperfect perfections, altermie.com,

To struggle with grace … sometimes!

This post is only written in English.

Hi you,

It’s been long overdue me posting something.

Being not myself, I couldn’t bare for you to find out that I do sometimes struggle… ;)
And struggle I did/do, Life sometimes hits you in the face, leaving you breathless, shaking your core, your foundations.

You will survive your hardships and for sure hardships will come. No difference found here!

My prayer that gives my strength. (My religion is none and all, sometime I change “God” into “Universe”)

God/Universe, give me grace to accept with serenity
the things that cannot be changed,
Courage to change the things
which should be changed,
and the Wisdom to distinguish
the one from the other.
Living one day at a time,
Enjoying one moment at a time.

Sometimes you can use words to give you strength! Just repeat the words like a mantra and put some faith into them!
Letting go, my biggest challenge in life!

I do hope you are doing well!

Take care, be nice, we all live in this crazy place, called earth! 

Altermie