Altermie world!

Just smile/Blijven lachen

This post will be written in English and in Dutch!
Deze post is geschreven in het Engels en in het Nederlands!


“Joy is contagious! The tender smile that you offer to yourself and others is like a flower blossoming in the garden of hearts.

 Your laughter is like the Holy bell of Joy ringing through the ethers with hope, traveling across oceans, mountains, valleys and cities through the wind.

 Your smiles and laughter are a catalyst that awakens the leaf on every tree of life and causes them to offer oxygen of joy so that we breathe in love and harmony .”

  By Melony Mc Gant


Hi you!

When I read this, I thought this was really well written and this is exactly how I feel!

We all have bad days and a lot of issues but If you start the day grumping to somebody, your vibes are copied on to this person and you leave a mark. Like a ripple effect, that person will leave that mark on somebody else and … You get it!

Imagine the same situation in a positive way! How many people are you touching in kind and are paying it forward?!

That can be your power, if you choose it to be!

The world is limitless in its possibilities and so are you!

Thank you for reading!

Be kind to you and to others! :)

In case you don’t understand what I am talking about… Let Mie give you a visual! ;)
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

Altermie

 


 

Hey jij daar!

Ik kwam bovenstaande tekst tegen en het was zo mooi geschreven! Deze tekst geeft mijn gevoel weer waarom ik altijd (lees: meestal) zo lachend rondloop!

We hebben allemaal slechte dagen en zitten vol met onopgeloste dwarsliggende zaken, maar als je de dag start met op iemand te grommelen dan gaat die persoon, op wie jij een negatieve indruk hebt nagelaten, die indruk verder overbrengen op anderen!

Het domino-effect treedt in werking! Die negatieve emotie gaat maar verder en verder!

Stel je nu voor dat dezelfde situatie gebeurt, maar in een positieve manier! Hoeveel mensen kan je bereiken met deze positieve emoties?!

Je positief instellen is een keuze! Dat kan je kracht zijn, als je hiervoor kiest!

De wereld kent geen einde in zijn mogelijkheden, net zoals jij!

Bedankt voor het lezen!

Wees lief voor jezelf en voor anderen! :)

Voor in het geval je niet begrijpt over wat het gaat, hier wat visuele ondersteuning! ;)
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

Altermie


id747159-photos-550x500-n

 

Altermie stay young!

Fun

Deze post wordt geschreven in het Nederlands en in het Engels.
If you want to read this post in English, please scroll down!


Hey jij daar!

Hoe lang is het geleden dat je nog plezier hebt gemaakt?

En dan bedoel ik niet gewoon gelachen met iets, maar echt dat je hart gevuld was met plezier!

Wat zeg je?

Ja, je kent het echt wel…

Wanneer sloeg je hart sneller omdat je plezier hebt gemaakt?

Zo lang geleden!

Ik heb een idee! Neem kinderen mee, liefst je eigen of anders iemands kinderen met toestemming van de ouders, en ga naar een speeltuin! Niet blijven zitten, hé!
Verstand afstellen op kinderniveau en ga spelen… Amuseer je!

Kinderen leren ons genieten van het moment! Dat zouden wij ook echt wat meer moeten doen!

“Waarom?”: hoor ik je zeggen!

Als we vergeten om plezier te maken, verzuren we! Met andere woorden we worden oud!

Hoe dankbaar ik ook ben om het feit dat ik ouder mag worden, van gedachte blijf ik het liefst jong!

En eens lekker spelen, zorgt er ook voor dat onze batterijtjes weer vol zijn! We kunnen meer verdragen en zien alles positiever in!

Veel plezier en bedankt voor het lezen!

_ueHo04gjgO3QLWvg_dyBRBsIisliYdrV4jDWyodIPs=w209-h229-no

Altermie

10552541_10201403830058056_815676524214898323_n


 

Hi you!

How long has it been that you made some fun?

And I don’t mean you smiling with something funny, but that your heart was filled with pleasure!

What do you say?

Yes, you know what I mean…

When did your heart beat faster because you had fun?

It’s been that long!

I have an idea! Take kids with you, preferably your own or someone else’s with approval of the parents, and go to a playground! Don’t just sit there!
Get your mind on child level ! Go and play… Have fun!

Kids teach us to enjoy the moment! We should do that regularly!

“Why?”: I hear you say!

Because if we forget to make fun, we turn sour! With other words we become old!

Don’t get Mie wrong! I am grateful that I am getting older,  but in my mind I prefer to stay young!

When we play and have fun, it makes our battery’s full again! We can bear more and we see things more positive!

Please have fun and thank you for reading!

_ueHo04gjgO3QLWvg_dyBRBsIisliYdrV4jDWyodIPs=w209-h229-no

Altermie

 

To end or not to end

This post is written in English and in Dutch.
Deze post is in het Engels en in het Nederlands geschreven.


Hi you,

Next week I will be running my First competition… Ever! Hooray, milestone for Mie!

To finish or not to finish? That will be the question!

Went to the gym, to see If I could do the 5km/3miles  and… You can see for yourself!

03-10-14 - 1

I hit the mark and overstepped it! YES!!! 7,13km = 4 miles

On a tredmill it is a bit easier for Mie ‘cause the computer lets Mie know how much I still need to do…

So I believe I am physical fit to run the 5 km but will my mindset let Mie fail?

I will keep you posted! So excited!

Enjoy your weekend! I will!

X,

Altermie


Hey jij,

Volgende week loop ik mijn eerste wedstrijd… ooit! Hoera, mijlpaal voor Mie!

Eindigen of niet eindigen? Dat wordt de vraag!

K ben de fitnesszaal  ingetrokken om te kijken of ik de 5km kon doen… En wat denk je?

03-10-14 - 1

 

Ik ging lekker voorbij die 5km! YES!!!

Op zo’n loopmolentje is het wel een beetje gemakkelijker omdat de computer je vertelt hoeveel je hebt gelopen en hoeveel je nog moet doen…

Dus ik geloof dat ik fysiek in staat ben om de 5 km te lopen, maar zal mijn eigen twijfel me fysiek tegenhouden om de wedstrijd uit te lopen?

Ik hou je op de hoogte! Zo zenuwachtig!

Geniet van je weekend! Ik zal dat ook doen!

X,

Altermie

 

 

 

 

 

Altermie blame!

Tough – moeilijk

This blog will be written in English and in Dutch.
Als je deze blog wilt lezen in het Nederlands, ga gewoon naar beneden.


Hi you,

This week has not been Mie favorite week…
In fact this week was seriously one of the hardest in Mie life.
Decisions are been made, they were tough ones!

How do you deal with them?
I keep reminding Mie to breathe and keep the faith!

Sometimes shit happens, it is easy to blame somebody!
But don’t underestimate your own doings!
If you ignore them, they will gain power to bite you in the ass!

I hope the sun is shining on you!

Take care,

 

Altermie


Hé jij,

Deze week was niet mijn favoriete week…
Eigenlijk was deze week bijna de zwaarste van mijn leven.
Beslissingen werden genomen en het ware geen gemakkelijke!

Hoe ga jij om met moeilijke tijden/keuzes?
Mijn ritueel: “Blijven ademen, Mieke! Onthouden dat het goed komt!”

Soms is het niet leuk en het is gemakkelijk om iemand anders dan de schuld te geven!
Maar onderschat je eigen aandeel niet!
Als ge uw eigen aandeel negeert, krijgt die gewoon groeikracht en krijgt ge het dubbel terug!

Ik hoop dat het wat minder dondert bij jullie!

Hou je goed,

 

Altermie

Altermie choosing!

Choosing is losing!

This post will be written in English,
als je deze post wilt lezen in het Nederlands, ga dan naar beneden!


 

Hi there,

Am I good enough?

This should be an easy question… Yes of course!

Then why am I afraid to say yes?

I want to start my own company and I have two paths that lead Mie to living my dream…

Do I go with the big dream or do I go with the super dream? Which one is my path?

Choices, choices, choices, … Is always losing options!
And I am well aware of them!

Thank you so much for reading,

Tips are very welcome! How do you deal with choosing?

Take care!

Altermie


Altermie kiezen!

Hey jij,

Ben ik goed genoeg?

Dit zou poepsimpel moeten zijn… Ja, natuurlijk!

Waarom aarzel ik dan zo om “Ja” te zeggen?

Ik zou graag mijn eigen bedrijfje willen opstarten en er zijn twee denkpistes ruzie aan het maken in mijn hoofd! Welk gaat leiden tot “mijn” pad?

Kies ik de realistische droom of ga ik voor de “fonkel-in-mijn-oogjes” droom?

Kiezen, kiezen, kiezen, … Ik verlies eender hoe een mogelijkheid!
Ik ben me hier erg bewust van!

Bedankt voor het lezen!

Tips zijn meer dan welkom! Hoe ga jij om met kiezen?

Hou je goed!

Altermie

Bijlage 21/09/’14 door Altermie
Kiezen is verliezen, zo kan je het bekijken natuurlijk! Maar dit is vrij negatief en zo ben ik niet (vaak)!!! Ik ga gewoon mijn hart volgen, niet de meest logische keuze, maar ja! Soms moet je gaan met die banaan… :)
Dank je Sanne! Lijstjes maken is voor mij altijd leuk om te doen, maar uiteindelijk is het toch mijn intuïtie die ik volg!

Choosing is losing, you can look at it that way! But this is quite a negative way and I am not like that! I am just going to follow my heart, it will not be the logical choice but we only live once! Go with your flow! :)
Making pro- and contra lists is a good way to navigate yourself true tough descisions but in the end, I follow my intuition! Thank you Sanne for your tip!

Altermie depend on tomorrow

The gift of tomorrow

This post will be written in Englisch and in Dutch
Als je deze blog wilt lezen in het Nederlands, ga daar door naar beneden


Hi you,

I wrote the last post and I knew something was amiss about the last post.
Instead of following my gut instinct, I published it… I apologize!

Why?

I disagree majorly!

If you ever had somebody taken away from you unexpected, you know what I mean!
Tomorrow is never a promise!
I forgot the feeling I had when I lost someone… How devastating it was!
And how small I felt, couldn’t see this coming and couldn’t fight this. I had to endure and overcome!
It is hard but from this I learned something I almost forgot!

YOUR LIFE ISN’T FOREVER!

So don’t live like there is a tomorrow! I am thankful for the tomorrows but I will not depend on them!
If you want something, go after it! Don’t let others hold you back!
You are your own boss! You are in control over your own life!

So work hard, play hard, love hard, … Make your life count!

Get everything out of life, don’t settle!

If you live wholehearted, the work you do doesn’t bother you! It gives energy to do more!
Who says there will be a tomorrow? We don’t like to think about it but we should!

If you die, what do you want people to know about you?
What do you want them to feel/say about you? Live the way you want!
Nobody will remember that you had an Ipad or 100 pairs of shoes because the materials you own Is not you!
Don’t let your goods define who you are!

Thank you for reading, it means the world to Mie!

Take care!

 

Altermie


You want to be standing in your own Hall of Fame!

https://www.youtube.com/watch?v=mk48xRzuNvA

Je wilt in de spiegel kunnen kijken en trots zijn op wie je bent!


Hey jij,

De laatste post die ik schreef voelde niet goed aan, ondanks dat slechte gevoel, heb ik hem toch geplaatst! Mijn verontschuldiging!

Waarom?

Ik ben TOTAAL niet akkoord met die stelling!

Als je ooit iemand onverwacht bent verloren, dan weet je wat ik bedoel! Morgen is u niet beloofd!
Ik was dat gevoel kwijt hoe verloren ge u voelt… ik was er kapot van, ik voelde me zo klein! Pure onmacht, zag het niet aankomen en ik kon er niets tegen doen! Je ondergaat zoveel rauwe emoties!  Uiteindelijk ga je door met het leven. Hier heb ik iets van geleerd en ik was het bijna kwijt!

Uw leven is niet oneindig!

Dus leef alsof er geen morgen is!
Ik ben dankbaar voor de morgens, maar ik ga er niet automatisch vanuit dat die er gaan zijn!
Dus als je iets wilt, ga ervoor! Laat anderen u niet tegenhouden!
Jij bent je eigen baas! En jij hebt de controle over jouw leven!

Dus werk hard, leef ten volle, heb plezier en heb lief!  Zorg dat je leven telt!

Haal alles uit je leven, je wilt het niet voor minder doen! Er is geen herkansing!
Als je iets graag doet, dan maakt dat harde werk je niets uit! Het geeft je de energie omdat te doen!
Wie zegt dat er voor jou een morgen komt?

We houden er niet van om hieraan te denken, maar dat doen we maar beter wel!

Als je sterft, wat wil je dan dat de mensen weten over jou?
Wat wil je dat ze voelen/zeggen over jou? Leef het leven dat jij wilt!
Niemand zal herinneren dat je een Ipad had of 100 paar schoenen…
Uw bezit is niet wie jij bent! Dus laat het materialisme los, jij bent meer waard dan dat!

Dank je voor het lezen van mijn blog! Het betekent zoveel voor me!

Hou je goed,

 

Altermie

Altermie chance

second chance

this post will be written in Englisch and Dutch,
als je dit wilt lezen in het Nederlands, ga dan alsjeblieft naar beneden.


Hi you,

 

I wish I could remember this all the time!

Each day holds so much promises but in the evening I find it hard… Another day gone!
…Squandered…

I am so grateful for Mie life! I hope you can be grateful too!

I wish you fulfillment in life!

Take care!

 

Altermie


Hé jij,

 

Ik wou dat ik dit altijd kon herinneren!

Iedere ochtend begint zo beloftevol, maar in de avond heb ik het moeilijk… Alweer een dag

verkloot!

Ik ben zo dankbaar voor mijn leven! Ik hoop dat jij ook dankbaar kan zijn!

Ik wens je voldoening in je leven toe!

Hou je goed!

 

Altermie

Altermie enemy

No pain, No gain!

This post will be written in English and in Dutch.

Als je deze post wilt lezen in het Nederlands, moet je even verder na beneden gaan.


Hi you,

 

I didn’t know what to do with myself this week… I had a lot of plans but my head wasn’t there.
Decided I was going to up my game, yet again, because NO pain, no gain!
I don’t want to be the couch potato anymore! So I keep Mieself busy!
So I entered myself in a running competition! The competition is in October!
I wanted to run for ages but haven’t truly committed myself to do this.  Now I have to, can’t let a good dare pass Mie by! Running the 5 km or 3,1069 miles (thanks Google!) is the wager.

The first running experience was excruciating, my heart was beating so hard the birds flew away from the noise.

Then I remembered a song and I started to sing (out loud, yes I did). This song became my mantra, just keep on singing, you will survive! And the hurt went away…

It made Mie remember something! You are your own enemy! If you don’t believe in yourself, you will fail!!!

Please read it again: “If you don’t believe in you, you will fail!” and “You are your own enemy!”

I have made this my truth but it isn’t… If you believe in you, you can still fail, you can always fail! You don’t control everything in the universe, so failing is a possibility and that’s LIFE!!!

You are your own enemy… That part is so true! When I started to sing to ease the pain, it made my mind still from the negative chatter in my head and I ran a lot better! This means something I can use…

I have to keep my mind busy in a positive way to silence the negative part of myself.

So here we are again…

Life sometimes is failing and get yourself staying positive!

You don’t want to be the one who is holding you back!!!

And if you fail, I bet, you will have people surrounding you who will give you the support to get over failing!

Take care and be positive!

 

Altermie
Ps.: If you want to know what I was singing, click on the link below! It gave Mie strength it might do the same for you?! I hope it does… J


Hey jij,

 

Ik wist niet wat te doen met mezelf deze week… Ik had veel plannen en afspraken, maar mijn hoofd was er niet bij! Dus heb ik besloten om wat meer mijn best te doen, alweer, … .

Ik wil niet meer in die comfortabele zetel zitten, dus hou ik Miezelf bezig!

Het was even stil en toen heb ik me in een spontane reactie ingeschreven voor een loopwedstrijd in Oktober… Ik heb al een tijdje willen beginnen met lopen, maar ik kreeg mezelf niet gemotiveerd om meerder keren per week te gaan lopen. Nu moet ik wel, ik ben de uitdaging aangegaan om de 5 km te lopen en ik geef niet graag af!

In het begin deed het lopen pijn, mijn hart was zo luid aan het kloppen dat door het geluid de vogels wegvlogen!

Toen herinnerde ik me een liedje en ik begon te zingen (luidop! Ja, echt!). Dit liedje werd mijn mantra, gewoon blijven zingen en het zal u wel lukken! De pijn ging weg!

Het gaf me een Aha-moment! Je bent je eigen vijand en als je niet gelooft in jezelf dan ga je falen!!!!
Lees dit nog eens opnieuw: “Als je niet gelooft in jezelf dan faal je!” en “Je bent je eigen vijand!”

Ik heb hiervan aangenomen dat dit waarheid was, maar dat is het niet!

Als je in jezelf gelooft, kan je nog steeds falen! Je controleert immers niet heel het universum! Dus kan je falen! Helaas dat is het leven!

Je bent je eigen vijand! Dit is ZO waar!!! Wanneer ik begon te zingen, ging de pijn weg!

Dat zingen zorgde ervoor dat mijn internnegatieve dialoog stopte en ik liep veel beter!

Dit geeft me iets wat ik kan gebruiken! Ik moet mijn gedachten op een positieve manier bezig houden om het negatieve stukje van mezelf het zwijgen op te leggen!

Dus hier zijn we weer beland, hé!

Soms is leven op uw gezicht gaan en hou jezelf positief!

Je wilt echt niet diegene zijn die jezelf tegenhoudt in het leven!!!

En als je faalt, geen paniek, ik ben er zeker van dat in je omgeving er mensen zijn die je de kracht geven om je falen te overstijgen!

Hou je goed en blijf positief!

 

Altermie
Ps.:  Als je wilt weten welk liedje ik zong, dan moet je op de onderstaande link klikken! Het gaf mij de kracht en misschien geldt dat voor jou ook! J

https://www.youtube.com/watch?v=LKaXY4IdZ40

Altermie born

Why I can’t be like everybody else… – Waarom ik niet gelijk iedereen kan doen…

This post will be written in English and in Dutch
Als je deze post wilt lezen in het Nederlands dan moet je naar beneden gaan


Hi there,

A collegue told Mie in a heated discussion: “Why do you have to make a big deal about it and why can’t you just do like everyone else…

This touched my soul!

You don’t know how I sometimes struggle with myself internally… Don’t stand out, just do it like everyone else…  This is sometimes hard even for Mie! Sometimes I wish I could just fit in… I know what is expected for Mie but can’t pull it off!

I have never fitted in… I was and still am the odd one out! Just doing like everyone else is like putting salt in my coffee… It is just wrong! I debate/question everything and always! I don’t like it, I have struggled with this and I wish I could turn it off sometimes! But I can’t… It is not Mie!

So this is something you cannot ask Mie to do! I can’t  be different then being Mie!

I know this is not easy! And believe Mie… I don’t do this to make your life more difficult! I am truly sorry for your stress, I feel the pain of it!

I believe that you have to speak up, even when it is difficult and you have to go against the stream of things. It is not Okay if everybody does it, you have to question it? And hopefully it is okay but sometimes you will find out it is not okay and everybody does it, so you can make changes, improve and evolve!

I am the person who critically watches everything and questions the way of things not because I want to but because it is being Mie.

You don’t have to be like everybody else, just be You!

Maybe you fit in and maybe you don’t that is okay! There will be people who can deal with this and there will be people who can’t, that is okay too! This is the way of life and life is great!!!

Hopefully you can be you, even when it is difficult, just be you!

You were born to be you!!!

Take care, do good because you can and you care!

You can always leave a comment, I do respond!

x

Altermie


Hey jij daar,

Een collega heeft tijdens een verhitte discussie uitgehaald naar mij, : “Waarom moet jij daar een punt van maken en waarom kan je niet gewoon doen gelijk iedereen?”

Je weet niet hoe ik soms met mijzelf in de knoop lig hierover! Doe niet moeilijk, doe gewoon gelijk ieder ander! Zelfs ik heb het soms moeilijk met mezelf! Soms wou ik dat ik gewoon kon doen gelijk ieder ander… Ik weet wat er van me verwacht wordt, maar ik kan het gewoon niet voor mekaar krijgen!

Ik heb nooit in de groep gepast! Ik was en ben nog steeds anders! Net zoals iedereen doen, is voor mij zout in mijn koffie doen, gewoon fout! Ik stel alles in vraag en altijd! Ik vind dat niet leuk, Ik heb er echt mee gevochten omdat er uit te krijgen of zelfs tijdelijk doen alsof… Maar dat gaat niet, ik kan dat niet… Het is gewoon niet Miezelf zijn!

Dat is dus iets wat je niet van me kan vragen! Ik kan niet anders dan mezelf zijn!

Ik weet dat dit niet gemakkelijk is! En geloof me… Ik doe dit niet om jouw leven moeilijker te maken! Ik voel je stress en de pijn ervan!

Ik geloof dat je moet spreken, ook al is het moeilijk en ga je tegen de massa in! Het is niet oké, gewoon maar omdat iedereen het doet! Je moet het je afvragen! Hopelijk is het oké, maar soms kom je te weten dat het niet Oké is en iedereen doet het! Je moet het je afvragen zodat je je kan veranderen, je verbeteren en transformeren naar beter!

Ik ben een persoon die alles kritisch bekijkt en zich afvraagt of de dingen die we doen wel juist zijn, niet omdat ik dit wil, maar omdat ik die persoon ben!

Je moet niet zijn gelijk ieder ander! Je moet jezelf zijn!

Soms pas je in de groep en soms val je uit de toon… Dat is Oké! Er zullen mensen zijn die daarmee om kunnen en er zullen mensen zijn die daar niet mee om kunnen. Dat is ook oké! Dat is het leven en het leven is fantastisch!

Hopelijk kan je jezelf zijn, ook al is het moeilijk, wees jezelf!

Je bent geboren om jezelf te zijn!!!

Hou je goed, doe goed omdat je het kan en het wilt!

Je kan altijd een commentaartje laten, ik antwoord!

X

Altermie